Program för kultur

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Det övergripande temat för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden. Genom det svenska ordförandeskapsprogrammet för kultur hoppas vi att vi under året kan bidra till att visa kultursektorns avgörande roll i förverkligandet av denna vision. Kultur för oss samman, stimulerar till debatt och bidrar till förnyelse och nytänkande, också inom andra samhällssektorer. Kulturen bidrar till ett mer öppet Norden.Hur kan vi säkra de fri- och rättigheter som vi i Norden har kämpat hårt för och där yttrandefriheten är en av de mest grundläggande? Hur ska vi föra öppna samtal om vilken framtid vi vill ha? Hur kan människor känna samhörighet trots att man lever sitt liv på olika sätt? Detta är några av de utmaningar som vi vill fokusera på under vårt ordförandeskap.
Publikationsnummer
2017:790