Nordiska rådets session 2023

30.10.23 | Evenemang
Stortinget
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådet håller sin 75:e session från 30 oktober till 2 november 2023 i Stortinget i Oslo. Prioriteringarna för det norska presidentskapet är ett tryggt, grönt och ungt Norden.

Information

Dates
30.10 - 02.11.2023
Time
09:00 - 18:00
Location

Stortinget
Oslo
Norge

Type
Evenemang

Sessionen är det högsta beslutande organet inom det nordiska parlamentariska samarbetet. Den är ett unikt forum för regionalt samarbete, då den samlar både de parlamentariker som har valts till medlemmar i Nordiska rådet av ländernas parlament och ministrar från de nordiska ländernas regeringar.

Alla deltar i diskussionerna om viktiga nordiska samarbetsfrågor, men det är bara parlamentarikerna som har rösträtt.

Gäster och parlamentariker från andra internationella och nordiska organisationer kan delta i utvalda diskussioner på sessionen.

Preliminärt program (utkast – justeras löpande):

Måndag 30 oktober

09.00–18.00 Registrering och information

09.00–18.00 Registrering och information

10.00–15.45 Partigrupps- och styrelsemöten

16.00–17.00 Valkommittén

16.00–17.00 Möte mellan Gränshindergruppen och Gränshinderrådet

17.00–18.00 Kontrollkommittén

19.00            Partigruppsmiddagar

Tisdag 31 oktober

07.30–          Registrering och information

08.00–08.45 Möjlighet till övriga möten

08.00–08.45 Presidiets möte med Västnordiska rådet

09.00–11.45 Presidie- och utskottsmöten

10.45–11.30 Presidiets möte med de nordiska samarbetsministrarna

12.00–13.30 Lunchmottagning för Nordiska rådets medlemmar, parlamentens talmän, statsministrar, utrikesministrar och samarbetsministrar

14.00–17.00 Plenum

 • Sessionens öppnande
 • Toppmöte med statsministrar och regeringschefer
 • Internationell gästtalare
 • Presentation av nästa års ordförandeskapsprogram i ministerrådet

17.00–17.30 Markering av tioårsjubileet av NordForsks samhällssäkerhetsprogram

18.15–19.15 Dörrarna öppna till Operahuset för Nordiska rådets prisutdelning (dörrarna stängs kl. 19.15)

19.30–20.30 Nordiska rådets prisutdelning

20.30–22.00 Regeringens mottagning i Operahuset

Onsdag 1 november

07.30–          Registrering och information

08.00–08.45 Möjlighet till övriga möten

08.00–08.45 Presidiets möte med statsministrarna och regeringschefer

09.00–11.45 Plenum

 • Utrikesministrarnas redogörelse
 • Medlemsförslag om utrikespolitik
 • Försvarsministrarnas redogörelse

12.15–13.15 Presidiets möte med utrikesministrarna

12.15–13.15 Möjlighet till samrådsmöten mellan Nordiska rådets utskott och nordiska ministrar

13.30–17.00 Plenum

 • Plenum 
 • Samarbetsministrarnas frågetimme
 • Samarbetsministrarnas redogörelser
 • Nordiska ministerrådets budget
 • Redogörelse för Nordiska ministerrådets arbete med barn och unga
 • Redogörelse för Nordiska ministerrådets arbete med jämställdhet 2023
 • Redogörelse för Nordiska ministerrådets internationella samarbete
 • Tal av internationella gäster

17.30–19.00 Ungas involvering i klimat och miljö (sidoevenemang)

20.00            Ambassadmottagningar

Torsdag 2 november

07.30–          Registrering och information

07.45–08.15 Möjlighet till övriga möten

08.30–11.30 Plenum

 • Redogörelse för det nordiska samarbetet på social- och hälsoområdet
 • Redogörelse för nordiskt samarbete om funktionshinder
 • Forskningspolitisk redogörelse
 • Debatt om medlemsförslag

12.30–15.00 Plenum

 • Debatt om medlemsförslag
 • Presentation av Islands presidentskapsprogram för 2024, val av president och vicepresident