Nordiska energilösningar – Nytt nummer av ”Green Growth the Nordic Way”:

09.06.16 | Nyhet
Havvindmøller ved Samsø
Fotograf
Anne Sofie Bender/norden.org
I det här numret av ”Green Growth the Nordic Way” kan du läsa om den nya upplagan av Nordic Energy Technology Perspectives av Nordisk Energiforskning i samarbete med det internationella energirådet, International Energy Agency (IEA). Där beskrivs vägar mot en koldioxidfri nordisk ekonomi 2050, ett realistiskt mål enligt IEA. I ett annat analysprojekt har den tidigare koncernchefen för Nokia, Jorma Ollila, fått i uppdrag att utforska delar av denna uppgift. 2017 kommer han att ge ut en rapport med en analys av det nordiska energisamarbetet, som redan är det mest integrerade i världen, samtidigt som det tveklöst finns utrymme för förbättringar.

Energipolitik, förnybara energikällor och hållbar energi är centrala faktorer när det gäller att lösa klimatkrisen. Sättet på vilket vi organiserar vår energiförsörjning är avgörande för att möta de framtida utmaningarna och i det gemensamma uttalandet från toppmötet mellan de amerikanska och nordiska ledarna i maj betonade man att ”USA och de nordiska länderna erkänner energins grundläggande roll i våra ekonomier och att energisäkerhet är av central betydelse för den övergripande säkerheten”.

De nordiska länderna var de första som frikopplade ekonomisk tillväxt och klimatutsläpp och visade vägen mot en mer hållbar ekonomi. När det gäller att integrera förnybara energikällor i vår elproduktion befinner vi oss redan nu där International Energy Agency säger att världen måste befinna sig år 2040 för att hålla sig under tvågradersmålet i Parisavtalet.