Svenskt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

31.10.23 | Nyhet
Session 2023
Fotograf
Stine Østby
Sverige ska med sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 skapa ett säkrare, grönare och friare Norden och bidra till att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region.

Norden, liksom stora delar av världen, lever i en osäker tid – inte minst mot bakgrund av kriget i Ukraina och konflikten i Mellanöstern. Därför vill Sverige med ordförandeskapsprogrammet 2024 sätta fokus på ett säkrare Norden och stärka de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som kännetecknar Norden.

– Sverige går in i detta ordförandeskap med en fast övertygelse om att ett närmare nordiskt samarbete är avgörande för våra länders gemensamma välstånd och resiliens. Det är genom att stå tillsammans som vi blir starkare och tryggare, säger Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Sveriges nordiska samarbetsminister Jessika Roswall.

Vision 2030 visar vägen

Vision 2030 om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region kommer också att vara vägledande under det kommande ordförandeskapet. Därför fokuserar ordförandeskapsprogrammet bland annat på att vi ska ha ett grönt Norden. Sveriges ordförandeskap vill till exempel stärka den cirkulära ekonomin, den biologiska mångfalden, energisektorn samt effektivisera och digitalisera transportsystemet i Norden. Nya och innovativa lösningar stärker därmed Norden regionalt men bidrar också till nordisk konkurrenskraft internationellt. 

Sverige går in i detta ordförandeskap med en fast övertygelse om att ett närmare nordiskt samarbete är avgörande för våra länders gemensamma välstånd och resiliens. Det är genom att stå tillsammans som vi blir starkare och tryggare.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Sveriges nordiska samarbetsminister Jessika Roswall

Ett integrerat Norden

Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Därför ska Sveriges ordförandeskapsprogram öka fokus på att skapa ett integrerat Norden, särskilt genom att stärka den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, som nästa år kan fira 70-årsjubileum. Fokus kommer att ligga på digitalisering och arbetsmarknad samt på de nya möjligheter som reformeringen av arbetsförmedlingarna ger.

Ett robust och motståndskraftigt Norden

Ett socialt hållbart Norden innebär bland annat att invånarna känner sig trygga och att samhällets motståndskraft är stark. För att stärka detta kommer det svenska ordförandeskapet att gå i bräschen i kampen mot brottslighet. Insatserna ska riktas både mot dem som begår brotten och på förebyggande arbete för att förhindra att unga dras in i kriminella och extremistiska miljöer. 
 

Norden ska fortsätta att vara en föregångsregion och skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och innovationsdriven omställning, både på hemmaplan och genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.  
 

Ordförandeskapsprogrammet 2024