Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Uttalelse fra Nordens kulturministre (MR-K) om beskyttelse av kulturarv i Ukraina

21.06.22 | Deklaration
Nordens kulturministre, som var samlet til møte i Oslo 4. mai 2022, uttrykker sterk bekymring for konsekvensene av krigen i Ukraina.

Information

Adopted
04.05.2022

De nordiske kulturministrene fordømmer den pågående krigen og Russlands krenkelse av Ukrainas suverenitet.

 

De nordiske kulturministrene oppfordrer til beskyttelse av kulturarven i tråd med UNESCOs konvensjon fra 1954 Konvensjon om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt («Haag-konvensjonen») og de to tilhørende protokoller, og støtter opp om UNESCOs uttalelse om vern av kulturarven.

 

De nordiske kulturministrene understreker betydningen av respekt for forpliktelsene i UNESCOs konvensjon fra 1970 om tiltak for å forby og forhindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander.

 

De nordiske kulturministrene oppfordrer museene i Norden til å støtte opp om ICOMs museumsetiske regelverk for å unngå ulovlig handel med kulturgjenstander.

 

De nordiske kulturministrene anerkjenner det engasjementet nordiske kulturaktører og -institusjoner har vist for å få frem behovet for akutt støtte til beskyttelse og bevaring, og de nordiske museumsforbundenes felles oppfordring til å respektere kulturarven.

 

De nordiske kulturministrene understreker at ytringsfrihet, kunstnerisk frihet, pressefrihet og informasjonsfrihet er grunnleggende prinsipper for et velfungerende demokrati.

 

De nordiske kulturministrene understreker behovet for beskyttelse av journalister i området slik at disse kan fremme en fri og uavhengig og upartisk mediedekning også mens krigen pågår, i tråd med FN’s resolusjon 2222 (2015).