Är livsmedel nyckeln till att uppnå målen i Agenda 2030?

17.07.18 | Nyhet
Dinner HLPF 2018
Fotograf
Johannes Berg
Nordiskt matpolicylabb och den svenska regeringen är medarrangörer för ett sidoevenemang på FN:s politiska högnivåforum i New York där man ska diskutera livsmedel som en utmärkt möjlighet inom agendan för hållbar utveckling.

Måndagen den 16 juli hade representanter från 14 länders delegationer, FN-organ, välgörenhetsorganisationer, civilsamhället och livsmedelsindustrin sammankallats för att diskutera livsmedelspolitikens betydelse för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, särskilt mål 12 och 2.

Genom att flytta dialogens fokus från utmaningar till lösningar ville evenemanget ”Serving up solutions to the 2030 Agenda: Food as a golden opportunity” identifiera de politiska verktyg som kan hjälpa oss att ställa om vår livsmedelskonsumtion.

Från utmaningar till lösningar

Deltagare från Mexiko till Estland presenterade sina lösningar och diskuterade konkreta åtgärder för en framgångsrik livsmedelpolitik ur ett nytt matkulturellt perspektiv.

”Livsmedel har varit ett politiskt känsligt område, men vi kan inte ignorera det längre. Alla vet att vi måste ändra våra konsumtionsmönster när det gäller livsmedel, och i många delar av världen måste vi minska köttkonsumtionen”, konstaterade Karolina Skog, svensk miljöminister och värd för evenemanget.

Sam Kass, före detta kock i Vita huset och politisk kostrådgivare, betonade också livsmedlens betydelse för att ställa om våra samhällen, och han berättade varför han bestämde sig för att arbeta för en förändring av matkulturen: ”Mat är verkligen ett kraftfullt verktyg. Det finns inte många andra områden där du kan ha en så stor inverkan på människors liv och vår planet.”

Skifte i det politiska paradigmet

Joe Fassler, journalist på The New Food Economy, sammanfattade kvällens diskussioner:

  1. Det handlar om människor. När vi talar om livsmedelspolitik måste vi tänka på kultur som en viktig kraft för förändring.
  2. Kockar kan göra de ibland svåra beteendeförändringarna som krävs lättsmälta – och visa oss alternativa läckerheter.
  3. Utforma politik baserad på kopplingar och delade värderingar mellan aktörer samt hitta områden där det finns ömsesidig handel.
  4. Utnyttja kraften hos de unga: de ser potential och möjligheter och accepterar inte status quo.
  5. Dela en måltid! Upplev de ovanliga sätten som mat förenar oss på och hur mat kan hjälpa oss att lära av varandra.

Delta i diskussionen

Du får reda på mer om Nordiskt matpolicylabbs arbete genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på Twitter!

Ladda ner menyn med lösningar

Låt dig inspireras av några av de mest innovativa livsmedelspolitiska lösningarna i Norden!

 

Evenemanget möjliggjordes genom stöd från Generation 2030-programmet.