På menyn: 24 nordiska livsmedelspolitiska lösningar för hållbar konsumtion

11.06.18 | Nyhet
Setting the table
Skolmat, matsvinn och klimatsmart mat är tre av totalt 24 exempel på nytänkande livsmedelspolitiska initiativ som presenteras i den nya publikationen ”Solutions Menu – A Nordic guide to sustainable food policy” från Nordic Food Policy Lab vid Nordiska ministerrådet. Det internationella intresset för nordiska idéer växer och menyn ska inspirera till förändringar av matkonsumtion som efterfrågas i hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Det är första gången någonsin som de mest innovativa politiska strategierna från livsmedelssektorn i de nordiska länderna har samlats i ett och samma dokument. De 24 livsmedelspolitiska exemplen ska visa att en övergång till en mer hållbar livsmedelskonsumtion är möjlig. De olika lösningarna spänner över områdena näring, matkultur och identitet, offentlig mat, matsvinn och hållbara dieter.

Varje lösning är ett konkret steg för att hantera en viss utmaning och tillsammans representerar de ett nytt och holistiskt sätt att agera för livsmedelspolitiken.

”Agenda 2030 styr vårt arbete som nationell myndighet. Livsmedel är att nyckelområde för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen. Det här motiverar oss att skapa ambitiösa kostråd och regelverk för mer hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion”, säger Annica Sohlström, generaldirektör vid Livsmedelsverket i Sverige.

 

Nordiska dieten är det nya svarta

I maj 2018 lanserade WHO en uppmärksammad rapport som visar att den nya nordiska dieten – som är ett av exemplen i ”Solutions Menu” – är minst lika sund och hälsosam som medelhavsdieten. Den nya nordiska dieten har sina rötter i manifestet för det nya nordiska köket som formulerades 2004 och fick stark uppbackning av de nordiska regeringarna.

De nordiska regeringarna vidtar hållbara åtgärder som ska säkerställa att kosten i Norden är hälsosam såväl för invånarna som för planeten. Vi borde alla följa deras exempel

Jessica Fanzo, Bloomberg Distinguished Associate Professor i global politik och etik inom livsmedels- och jordbruksområdet och direktör för programmet i global etik och politik inom livsmedelsområdet vid Johns Hopkins University, säger: “De nordiska regeringarna vidtar hållbara åtgärder som ska säkerställa att kosten i Norden är hälsosam såväl för invånarna som för planeten. Vi borde alla följa deras exempel.”

 

De hemliga ingredienserna

Ny nordisk mat-manifestet och samarbetet om de Nordiska näringsrekommendationerna är välkända förebilder för politiker och förändringsagenter internationellt. Nu introduceras nya exempel som ”Köpenhamnsmodellen” inom offentlig mat, nyckelhålsmärkning och lokal gastronomi som lösningar med positiva effekter på de utmaningar som världen står inför.

WHO välkomnar detta sätt att sammanföra kostpolitik med matkultur och identitet för att samtidigt tackla icke-smittsamma sjukdomar och skapa en övergång till mer hållbar livsmedelskonsumtion.


Den omfattande publikationen visar att nordisk livsmedelspolitik är framgångsrik därför att den är evidensbaserad, demokratisk, progressiv, öppen, holistisk och hållbar. Dessa ”hemliga ingredienser” har varit helt avgörande för att skapa verklig förändring.


”WHO välkomnar detta sätt att sammanföra kostpolitik med matkultur och identitet för att samtidigt tackla icke-smittsamma sjukdomar och skapa en övergång till mer hållbar livsmedelskonsumtion”, säger João Breda, chef vid Världshälsoorganisationens Europakontor för förebyggande och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar.


Inkluderande bordssamtal

Matområdet fungerar inte som andra politiska områden. Det handlar mindre om reglering och mera om att förstå medborgarnas vardagliga liv och värderingar. De nordiska erfarenheterna av att skapa långsiktig livsmedelsstrategier visar att det är avgörande att involvera människor med olika perspektiv i processen. Politik och partnerskap går hand i hand och det börjar allt flera aktörer att få upp ögonen för.

Världen över börjar beslutsfattare äntligen inse potentialen i att lyfta fram kockarnas roll i den nationella livsmedelspolitiska debatten


”Världen över börjar beslutsfattare äntligen inse potentialen i att lyfta fram kockarnas roll i den nationella livsmedelspolitiska debatten”, säger Mitchell Davies, Executive Vice President vid James Beard Foundation.

Ett insidesperspektiv på nordisk livsmedelspolitik

Ambitionen med ”Solutions Menu” är att göra erfarenheter, bakgrundsinformation och fakta tillgängliga och transparenta för andra intresserade aktörer. Den ska fungera som inspiration och grund till nya diskussioner och politiska målsättningar.

Mer konkret kan menyn användas för att demonstrera hur de nordiska regeringarna har använt livsmedelspolitik som svar på vetenskapliga resultat och konsumenters efterfrågan på mer hållbara och hälsosamma livsmedelssystem samt att sätta strålkastaren på hållbar utveckling i Norden.

”Vi betraktar mat som en katalysator för klimatåtgärder när det gäller att göra våra livsmedelssystem mer hållbara”, säger Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister.

Nordic Food Policy Lab
”Solutions Menu” har producerats av Nordic Food Policy Lab, ett av sex flaggskeppsprojekt inom de nordiska statsministrarnas initiativ Nordiska lösningar på globala utmaningar.