De nordiske ernæringsanbefalingene setter bærekraft på dagsordenen

23.09.20 | Nyhet
Grönsaker
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
24. september samles mer enn 300 deltakere virtuelt til et webinar om kosthold og bærekraft som del av arbeidet med å oppdatere de nordiske ernæringsanbefalingene.

Denne uka samles en rekke aktører fra Norden og andre deler av verden virtuelt for å diskutere hvordan bærekraft skal integreres i de kommende nordiske ernæringsanbefalingene 2022 (NNR). Både matindustrien, akademikere, NGOer og internasjonale eksperter vil være med på webinaret.

Nordisk ministerråd har bedt om at bærekraftaspekter ved kostholdet skal inkluderes i de kommende ernæringsanbefalingene.  Noen av de nordiske landene har allerede begynt å arbeide med dette, og den forrige utgaven av ernæringsanbefalingene fra 2012 hadde et kapittel om temaet. Nå vil bærekraft bli fullt integrert i de matbaserte kostholdsretningslinjene i den nye utgaven av NNR. For å begynne arbeidet med å integrere bærekraft i anbefalingene organiserer NNR2022-komiteen et heldagswebinar 24. september. 

Utfordrende oppgave

De nordiske ernæringsanbefalingene utgjør det vitenskapelige grunnlaget for nasjonale ernæringsanbefalinger og matbaserte kostholdsretningslinjer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

“Den nye utgaven, som vil bli utgitt i 2022, vil integrere bærekraft i de matbaserte kostholdsretningslinjene. Det er en utfordrende oppgave”, sier professor Rune Blomhoff, som leder arbeidsgruppen som er ansvarlig for å utarbeide anbefalingene.

“Vårt mål er en full integrering av bærekraft på en gjennomsiktig og åpen måte, basert på konsensus fra det best tilgjengelige vitenskapelige materialet som er tilgjengelig. De nye nordiske ernæringsanbefalingene vil bli et veikart med innflytelse på mye av matsystemene i Norden og Baltikum”, sier Blomhoff.

“Metodikken for å integrere bærekraft i de matbaserte kostholdsretningslinjene vil bli diskutert på det internasjonale webinaret.”

Program 24. september: Webinar om kosthold og bærekraft

Per F.I. Pharo ved den norske regjeringens Klima- og skogsatsing, Nicole Darmon ved Frankrikes institutt for landbruksforskning og Kerry Brown ved London School of Hygiene & Tropical Medicine er bare noen av de internasjonale talerne som deler erfaringer og kompetanse på heldagswebinaret.

Ferdig i 2022

Prosessen med å utvikle NNR 2022 begynte i januar 2019 og vil fortsette fram til 2022, da NNR 2022-rapporten vil bli utgitt. Underveis i prosessen vil det være mange muligheter for å delta, for eksempel ved å nominere temaer som skal undersøkes spesielt grundig, engasjere seg i høringer og komme med offentlige kommentarer.