Världen har fått smak för nordisk livsmedelspolitik

02.12.18 | Nyhet
Global Child Nutrition Forum

Mari Hassinen (World Food Programme), Maggi Brigham (Norwegian Institute for Rural and Regional Research) and Marjaana Maninnen (Finnish National Agency for Education) visit the garden that provides food for a school meal programme in Tunisia during the Global Child Nutrition Forum

Nordic Food Policy Lab

Photographer
Global Child Nutrition Forum

Mari Hassinen (Världslivsmedelsprogrammet), Maggi Brigham (norska Institutt for rural- og regionalforskning) och Marjaana Manninen (finska Utbildningsstyrelsen) på besök i trädgården där det odlas mat till ett skolmåltidsprogram i Tunisien under Global Child Nutrition Forum.

Det internationella intresset för nordisk sakkunskap om hur medborgardriven politik kan åstadkomma förändringar i livsmedelssystem har ökat avsevärt det senaste året. Både statliga organ, exempelvis i Costa Rica, Indien och Skottland, och agendasättande internationella organisationer som Världshälsoorganisationen, Världslivsmedelsprogrammet, FN:s miljöprogram och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), vänder blickarna mot vår region för att lära sig mer.

Under COP23-klimatförhandlingarna i Bonn 2017 kickstartade Nordic Food Policy Lab – ett flaggskeppsprojekt inom de nordiska statsministrarnas initiativ Nordiska lösningar på globala utmaningar – debatten om livsmedelspolitik som del av klimatagendan genom att arrangera en pop-up tankesmedja. Reyes Tirado, forskare vid Greenpeace forskningslaboratorium, säger: “Nordic Food Day visade på ledarskap i att sammanlänka klimat och livsmedelssystem och skapa en plattform för att framhålla vikten av mat, jordbruk och djurhållning i klimatscenarierna”.

Högnivådiskussioner om matkultur

Budskapet sprids inom internationella nätverk och kalendern för 2018 fylldes snabbt med möjligheter att ge en nordisk synvinkel på globala diskussioner om hållbar konsumtion och produktion.

Under FN:s Högnivåforum i New York stod Sveriges miljöminister värd för Serving-Up Solutions for Agenda 2030, där matkulturens och gastronomins roll i föränderliga konsumtionsmönster diskuterades. Internationella lösningsinriktade deltagare satt runt bordet för att samtala om vilken makt kockar har att förändra samhället. Sådana idéer har presenterats i tankestycket Harvesting Bold Solutions. Nordiska lösningar var även närvarande på FN:s generalförsamling i september.

“När vi betraktar det globala landskapet just nu, ser vi att det finns ett stort behov av exempel som kan inspirera till effektiva politiska åtgärder för att lösa våra globala hälso- och klimatkriser. Vi insåg att genom att förena våra krafter som nordiska regeringar på FN:s generalförsamling hade vi ett starkare argument att presentera för våra internationella partners i diskussionerna om hållbara livsmedelssystem”, säger Anders Nordström, ambassadör för global hälsa vid svenska utrikesdepartementets enhet för FN-politik.

Samarbete en hemlig ingrediens

En annan höjdpunkt var lanseringen av Solutions Menu - A Nordic guide to sustainable food policy, som har laddats ner nästan 3 000 gånger sedan juni 2018. För första gången någonsin samlades innovativa nordiska livsmedelspolitiska lösningar i ett enda dokument.

Publikationen ger inte bara en översikt över 24 framgångsrika policyinitiativ, som skolmåltider, program för minskat matspill, gastronomiska resurscenter och näringsrekommendationer, den serverar också tankeföda om samarbetsinriktade angreppssätt. Den avslöjar de ”hemliga ingredienserna” som har varit avgörande för att genomföra konkreta förändringar och som har väglett beslutsfattare och förändrare i deras arbete.

”WHO välkomnar detta sätt att sammanföra kostpolitik med matkultur och identitet för att samtidigt tackla icke-smittsamma sjukdomar och skapa en övergång till mer hållbar livsmedelskonsumtion”, säger João Breda, chef vid Världshälsoorganisationens Europakontor för förebyggande och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar.

Starkt stöd på hemmaplan

Nordic Food Policy Lab bidrar till att underlätta dialoger om livsmedelspolitik som tar hänsyn till skillnader, men som samtidigt fokuserar på vad vi kan lära oss av varandra om bland annat kostmönster, folkhälsa och positiv inverkan på miljö och klimat. Detta angreppssätt har visat sig vara en framgångsrik katalysator som sammanför nordiska och internationella perspektiv.

”Vi är väldigt glada över att se vad Nordic Food Policy Lab har lyckats åstadkomma hittills, med tanke på dess relativt blygsamma finansiering. Mängden politikdiskussioner på hög nivå, spridningen och inte minst responsen och intresset internationellt visar att det här är en mycket värdefull prioritering för de nordiska livsmedelsmyndigheterna”, säger Harald Gjein, förvaltningsdirektör vid norska Mattilsynet.

COP24 och Costa Rica nästa

Under de närmaste veckorna styr Nordic Food Policy Lab kosan mot FN:s klimattoppmöte (COP24) i Polen för att sätta fokus på hur framtidens städer kan påskynda effektiva förändringar i konsumtionsmönster som det finns ett så akut behov av. Nordic Food Policy Lab kommer också att nästa år delta i den andra globala konferensen om hållbara livsmedelssystem med de globala partnerna FN:s miljöprogram och FAO i Costa Rica. Det ger en utmärkt möjlighet att skapa kontakter med ett antal länder i Latinamerika som visat intresse för policyer beskrivna i Solutions Menu. Menyn är under översättning till spanska. 

Vi insåg att genom att förena våra krafter som nordiska regeringar på FN:s generalförsamling hade vi ett starkare argument att presentera för våra internationella partners i diskussionerna om hållbara livsmedelssystem

Anders Nordström, ambassadör för global hälsa vid svenska utrikesdepartementets enhet för FN-politik

Utvalda samarbeten 2018:

Symposium on Mediterranean and New Nordic Diets

Maj 2018, Köpenhamn, Danmark

Medarrangörer: WHO:s Europakontor

 

UNFCCC Bonn Intersessional

Maj 2018, Bonn, Tyskland

Medarrangörer: Brighter Green + Food and Climate Alliance

 

EAT Forum 2018

Juni 2018, Stockholm, Sverige

Medarrangörer: EAT Foundation

 

Political tools to shape food identity

Maj 2017, Zeeland, Nederländerna

Medarrangörer: Zeelands regionala myndighet

 

Världslivsmedelsprogrammets Global Child Nutrition Forum

Oktober 2018, Tunis, Tunisien

Medarrangörer: Världslivsmedelsprogrammet

 

Food System Approaches to the Prevention of NCDs

September 2018, New York City, USA

Medarrangörer:  EAT Foundation i samarbete med Norges, Sveriges, Finlands och Indonesiens regeringar

 

Nordic talks at Committee on World Food Security

Oktober 2018, Rom, Italien

Medarrangörer: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och dess kommitté för tryggad tillgång till mat (CFS): en av viktigaste internationella arenorna för politiska diskussioner om livsmedelssystem.

 

Serving up solutions for Agenda 2030 @ UN High Level Political Forum

Juli 2018, New York City, USA

Medarrangörer: Svenska miljödepartementet

 

Strategies for inter-ministerial and cross-sectoral collaboration for sustainable diets @ "People’s food - people’s health: Towards healthy and sustainable European Food Systems" (EU conference workshop)

November 2018, Wien, Österrike

Medarrangörer:  EuroHealthNet, Danmarks miljö- och livsmedelsministerum, Portugals hälsodirektorat, Nederländernas hälso-, välfärds- och idrottsministerium

 

Nordic inputs to Scotland’s “Good food nation bill”

Juni 2017 (fortsätter i april 2019), Edinburgh, Skottland

Medarrangörer: Obesity Action Scotland och övriga