Appen ”Too Good To Go” fick Nordiska rådets miljöpris

01.11.16 | Nyhet
Nordisk Råds miljøpris 2016
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Den danska appen ”Too Good To Go” fick Nordiska rådets miljöpris vid Nordiska rådets prisutdelning i Köpenhamn.

De två direktörerna Stian Olesen och Klaus Pedersen överräcktes priset på 350 000 danska kronor av förra årets vinnare Hákun Djurhuus i DR Koncerthuset. 

Motivering

Appen ”Too Good To Go” får priset eftersom tjänsten på ett innovativt digitalt, enkelt och populärt sätt bidrar till att ändra konsumenters och företags attityder till matspill och resursanvändning. Den hjälper restauranger och livsmedelsföretag att sälja överbliven mat till konsumenter som i gengäld har möjlighet att göra förmånliga inköp. Konceptet kan bidra till att inspirera andra till liknande idéer inom andra branscher och har redan spridits till flera länder. Initiativet ligger helt i linje med de nya globala målen för hållbar utveckling som bl.a. fokuserar på att minska matspill och övrig resursanvändning.

Webb-tv