Bolig i Finland

Asuminen Suomessa
I dette afsnit kan du læse om bolig og boligsøgning i Finland. Det største udbud findes inden for leje- og ejerboliger. Du kan også finde information om køb af grund og sommerhus.

De mest almindelige boligformer i Finland er ejerboliger, andelsboliger samt statsstøttede og private lejeboliger.

Der findes mange forskellige former for boligtilskud i Finland. Man kan blandt andet får tilskud i form af boligstøtte og skattelettelser. Det er en god idé at sætte dig dybere ind i støtteformerne og deres vilkår, før du beslutter dig for at søge en bolig. Du kan læse mere på siden Boligstøtte i Finland. 

Der findes særlige studieboliger for studerende, som udlejes af stiftelser og virksomheder. Du kan læse mere på siden Studieboliger i Finland.

Der gælder særlige regler på Åland. Du finder yderligere information i afsnittet Bolig på Åland. 

Der findes desuden særlige studieboliger, som formidles af forskellige stiftelser og virksomheder. Du kan læse mere om dette på siden "Studieboliger i Finland".

Der findes mange forskellige former for boligstøtte i Finland. Du kan blandt andet få boligsikring, hvis du er socialt sikret i Finland, og du kan få skattelettelser. Det er en god idé at sætte dig dybere ind i støtteformerne og deres vilkår, før du beslutter dig for at søge en bolig. Du kan læse mere på siden "Boligstøtte i Finland".

Boligsøgning

De fleste boligannoncer findes nu på internettet. De mest populære boligsider er Okotie, Vuokraovi.com og Etuovi.com.

Du kan også finde boligannoncer i aviser, på de sociale medier og på opslagstavler. Du kan også kontakte en ejendomsmægler eller indrykke din egen boligannonce.

Boligformer

De mest almindelige boligformer i Finland er lejeboliger og ejerboliger. Her finder du også information om andelsboliger, sommerhuse og andre boligformer.

Lejeboliger

I Finland kan du leje boliger på det frie marked, eller du kan søge om statsstøttede lejeboliger, hvor huslejen er reguleret og beboerne udvælges på baggrund af behov. Det er en god idé at undersøge de forskellige muligheder, før du flytter til Finland. Særligt i hovedstadsområdet kan det være svært at finde en lejebolig.

Antallet af lejeboliger og huslejens størrelse varierer meget i de forskellige dele af Finland. Du kan finde lejeboliger på boligsider på internettet, og de største er Oikotie og Vouokraovi.com Hvis du flytter til Finland i forbindelse med et job, er det en god idé at undersøge, om din arbejdsgiver kan finde en lejebolig til dig.

De statsstøttede lejeboliger har normalt en lidt lavere husleje end de private. Sådanne boliger ejes af kommunerne og af almennyttige boligselskaber. Du søger om lejeboliger hos ejerne af boligerne, og de udlejes på baggrund af behov, indtægt og formue. Du kan læse mere på miljøministeriets netsted.

Der findes boliger både for studerende og unge i job med en husleje, som man forsøger at holde på et rimeligt niveau. Du kan læse mere på siden Studiebolig i Finland og på Finnish Youth Housing Associations netsted.

Lejeres rettigheder varetages af Hyregästernas Centralförbund. som du kan kontakte, hvis der opstår problemer.

Ejerboliger

Den mest almindelige boligform i Finland er ejerboliger. Du kan finde boliger til salg på forskellige boligsider på nettet. De største er Oikotie og Etuovi.com

Du kan enten eje din bolig direkte eller indirekte via et ejerboligselskab. I ejerboligselskaber ("bostadsaktiebolag") betaler boligejerne en månedlig boligafgift. Ejeboligselskabers virksomhed er reguleret af "Lag om bostadsaktiebolag" og selskabernes egne bestemmelser. Du kan læse mere på Finlex' sider. 

Køb af lejlighed eller hus finansieres almindeligvis med opsparing og banklån. Den mest almindelige finansieringsform, når du køber en ejerbolig er at optage et boliglån. Udgifterne ved et boliglån afhænger både af det almindelige renteniveau, afdragsformen, lånets løbetid og størrelsen af egen opsparing, sikkerhedens kvalitet og kundeforholdet i banken. Du skal dog være opmærksom på, at du som regel ikke kan bruge boligen i Finland som sikkerhed for lånet, hvis du vil købe en bolig i Finland med et boliglån i en bank i et andet nordisk land. Du kan læse mere på siden Bankkonto i Finland.

Andelsboliger (Bostadsrättslägenheter)

Andelsboliger er alternativer til ejerlejligheder og lejeboliger. Hvis du ønsker en andelsbolig, som er finansieret af statslige lån eller rentestøtte, skal du opfylde visse betingelser. Ejere af huse, som er finansieret på andre måder, vælger selv deres beboere.

Du skal betale en andelsafgift og en månedlig boligafgift for boligen. Beboeren kan administrere over sin andelslejlighed på samme måde som en ejerlejlighed, men en andelslejlighed kan aldrig overtages fuldstændigt af beboeren. Når beboeren flytter ud, betales andelsafgiften tilbage korrigeret efter et indeks.

Andelsboliger, som er opført med statsstøtte, ejes af kommunerne, almennyttige selskaber og andelsboligforeninger. Huse, som er finansieret på andre måder, kan også være ejet af andre aktieselskaber eller fonde. For at søge en andelsbolig, som er opført med statsstøtte, skal du kontakte kommunens boligkontor samt ejeren af den ejendom, som du søger andelsbolig i.

Sommerboliger

Ud over at købe en fast bolig kan du også købe en sommerbolig eller en hytte i et tyndt befolket område i Finland. Der er flest hytter i områderne Egentliga Finland, Birkaland og Södra Savolax. I de fleste kommuner er ejendomsskatten på ferieboliger højere end skatten på bygninger, som skal bruges som faste boliger.

At bygge en ny hytte er ikke altid den bedste eller eneste løsning. Du kan også få en god hytte ved at sætte en gammel hytte i stand eller ved at leje en.

Permanent indflytning i et sommerhus kræver en dispensation, hvis der ikke findes en plan for området, eller hvis grunden ikke er beregnet til permanent beboelse. Hvis du planlægger at flytte permanent ind i et sommerhus, bør du først kontakte kommunens bygningskontor ("byggnadsinspektionskontoret"), som kan oplyse om ansøgningsprocedurer og forhåndsoplysninger om eventuelle krav til ændringer af boligen.

Andre boligformer

Du kan finde information om andre boligformer, blandt andet delejerboliger, boliger for grupper med særlige behov og boliger for ældre, på miljøministeriets netsted.

Køb og leje af grund

Når du køber en grund, skal du være opmærksom på planlægningssituationen samt byggeret på grunden og brugsformålet, det vil sige hvor meget, hvordan og til hvilket formål, der må bygges på grunden. Du kan via tingbogsattesten (gravationsbeviset), ejendomsregistret (fastighetsregistret) og kort finde ud af, om grunden er belastet af indtegninger, om der hører anvendelsesret til fælles land- og vandområder til grunden, hvor stort grundens areal er og hvor grundens grænser går. Du bør også henvende dig til landinspektøren (Läntmäteriet) og finde ud af, om vejen til grunden er offentlig eller privat. Uden brugsret er det ikke tilladt at køre bil regelmæssigt på private veje.

Når grunden overtages, skal der betales en overdragelsesskat til staten, som udgør 4 procent af købsprisen. I forbindelse med købet bliver køberen også orienteret om registrering i ejendomsregistret samt formularer til brug ved ansøgning om byggetilladelse.

Byggetilladelser udstedes af kommunerne, og lokalplanerne viser, om det pågældende område er beregnet til helårsboliger eller ferieboliger.

Det er også muligt at leje en grund. Man kan eksempelvis indgå lejeaftaler med kommunerne og skovstyrelsen (Forststyrelsen).

  Yderligere information

  Yderligere information

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.