Personnummer i Finland

Henkilötunnus Suomessa
Photographer
Alexander Grey on Unsplash
Her kan du læse om personnummer i Finland, og hvornår du kan få et personnummer i Finland.

Personnummeret er en identifikationsform, som individualiserer borgerne i højere grad end blot navnet. Personnummeret er som udgangspunkt permanent, men også personer, som opholder sig midlertidigt i Finland, kan i visse tilfælde få et finsk personnummer. 

Opnåelse af et finsk personnummer påvirker ikke muligheden for at få et personnummer i andre lande. Det finske personnummer bruges i Finland, og i andre lande bruges det personnummer man har fået i det pågældende land.

Hvordan får du et finsk personnummer?

Hvis du flytter permanent til Finland, får du et finsk personnummer, når du henvender dig personligt med en flytteanmeldelse på et af Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicekontorer. Du kan læse mere om anmeldelse af flytning på siden Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

I visse tilfælde kan du få et finsk personnummer, selv om du kun opholder dig i Finland midlertidigt. Det er dog en forudsætning, at de finske myndigheder har behov for personnummeret, eksempelvis med henblik på beskatning. I så fald skal du henvende dig personligt på et af Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicekontorer, hos Skatteförvaltningen eller hos Migrationsverket i forbindelse med ansøgning om opholdsret eller opholdstilladelse.

Du kan læse mere på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas side "Registrering av utlänningar". Du kan finde yderligere information om Skatteförvaltningens udstedelse af personnummer på Skatteförvaltningens netsted.

Personnummer for personer som opholder sig midlertidigt i Finland

I visse tilfælde kan du få et finsk personnummer, selv om du kun opholder dig i Finland midlertidigt. Det er dog en forudsætning, at de finske myndigheder har behov for personnummeret, eksempelvis med henblik på beskatning. I så fald skal du henvende dig personligt på et af Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicekontorer, hos Skatteförvaltningen eller hos Migrationsverket i forbindelse med ansøgning om opholdsret eller opholdstilladelse.

Du kan læse mere om midlertidig flytning på siden Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland. Du kan finder yderligere information om personnummer på Skatteförvaltningens netsted.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.