Personnummer i Finland

Henkilötunnus Suomessa
Her kan du læse om personnummer i Finland.

Personnummer

Personer som flytter permanent til Finland får et finsk personnummer efter at have henvendt sig personligt til magistraten for at blive tilmeldt det finske befolkningsdatasystem.

I visse tilfælde kan personer som opholder sig midlertidigt i Finland også få et finsk personnummer. En af forudsætningerne er dog at de finske myndigheder har behov for personnummeret, eksempelvis med henblik på beskatning. Derfor skal du i forbindelse med ansøgning om opholdsret eller opholdstilladelse registrere dig ved personlig henvendelse til enten magistraten, skattemyndighederne eller Migrationsverket. Du skal også anmelde din midlertidige flytning til magistraten så din midlertidige kan blive registreret. Dette gælder under alle omstændigheder i situationer hvor tilflytteren kommer til Finland for at arbejde for en finsk arbejdsgiver. Dette skyldes at lønmodtageren er omfattet af de sociale ydelser som gælder i forbindelse med arbejde i Finland.

Personnummeret er permanent, også selv om opholdet i Finland kun er midlertidigt. Opnåelse af et finsk personnummer påvirker ikke muligheden for at få et personnummer i andre lande. Det finske personnummer bruges i Finland, og i andre lande bruges det personnummer man har fået i det pågældende land.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.