Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa
Her kan du læse om opholdstilladelse og arbejdstilladelse for statsborgere fra de nordiske lande og andre lande.

Nordiske statsborgere har ikke brug for en opholds- og arbejdstilladelse i et andet nordisk land. Der gælder dog nogle bestemte krav for statsborgere fra EU-/EØS-lande uden for Norden. På denne side kan du læse mere om disse krav. 

Nordiske statsborgere 

Nordiske statsborgere har ret til at bo og arbejde i et andet nordisk land uden en opholds- og arbejdstilladelse. Hvis du opholder dig i Finland i mere end et år, skal du dog som udgangspunkt indskrives i det finske folkeregister som permanent bosat i Finland. Du kan læse mere om folkeregistrering i Finland i afsnittet Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland. 

Hvis du er nordisk statsborger og flytter til Finland med et familiemedlem, som ikke er nordisk statsborger, kan du læse om de gældende regler for dit familiemedlem længere nede på denne side. 

Statsborgere fra EU- og EØS-lande uden for Norden

Statsborgere fra andre EU-lande, Schweiz og Liechtenstein har ikke brug for en opholds- eller arbejdstilladelse i Norden, men du skal dog registrere din opholdsret hvis opholdet varer længere end 3 måneder. I Finland foregår registreringen af statsborgere fra andre EU-lande samt Schweiz og Liechtenstein hos Migrationsverket. Du kan få yderligere information hos Migrationsverket. 

EU-statsborgeres familiemedlemmer, som ikke selv er EU-statsborgere, skal søge om et opholdskort til EU-statsborgeres familiemedlemmer ved at indsende en ansøgning til Migrationsverkets Enter Finland-tjeneste. Der skal også søges om opholdskort til mindreårige familiemedlemmer. Du kan få yderligere information hos Migrationsverket. 

Statsborgere fra andre lande

Hvis du er statsborger i et andet land end de førnævnte, og du ønsker at flytte til Finland eller arbejde i Finland, skal du søge om opholdstilladelse. Hvis du er i familie med en EU-statsborger, og du flytter til Finland sammen med dette familiemedlem, skal du søge om opholdskort for EU-statsborgeres familiemedlemmer.  

Opholds- og arbejdstilladelse  

Der gives opholdstilladelse af flere forskellige årsager. De mest almindelige er arbejde, studier, virksomhedsdrift, familiebånd og tilbageflytning. De fleste opholdstilladelser omfatter desuden retten til at arbejde.  

En opholdstilladelse gælder kun i det land, hvor den er bevilget. Du kan dermed ikke bruge din finske opholdstilladelse i forbindelse med arbejde i et andet nordisk land. 

Du skal søge om den første opholdstilladelse ved den finske ambassade, før du ankommer til Finland. I visse situationer kan du også søge om opholdstilladelse hos Migrationsverket i Finland. Du kan læse mere om opholds- og arbejdstilladelse på Migrationsverkets netsted. 

Opholdskort for EU-statsborgeres familiemedlemmer  

Du kan søge om opholdskort for EU-statsborgeres familiemedlemmer, hvis du ikke selv er EU-statsborger, men du er familie med EU-/EØS-statsborger. Du skal have et gyldigt pas for at kunne ansøge. Dit familiemedlem, som er EU-statsborger, skal også bo i Finland.   

Du kan søge om opholdskort for EU-statsborgeres familiemedlemmer ved at udfylde en digital ansøgning hos Enter Finland-tjenesten og derefter legitimere dig hos et af Migrationsverkets servicekontorer. Du kan også søge om opholdskortet via en papirblanket, og du skal i så fald indlevere ansøgningen personligt.  

Hvis du er i familie med en EU-statsborger og vedkommende bor i Finland eller er ved at flytte til Finland, kan du begynde at arbejde, så snart du ankommer til Finland.  

Læs mere på Migrationsverkets netsted. 

Rejser uden for Finland 

Hvis du har fået opholdstilladelse eller opholdskort for EU-statsborgeres familiemedlemmer i Finland, har du ikke brug for et visum i forbindelse med rejser inden for Schengen-området i højst 90 dage i en periode på 180 dage.  

Hvis du har fået opholdstilladelse i Finland, kan du kun rejse uden visum i Schengen-landene. Du skal have et visum, hvis du rejser ud af Schengen-området. Læs mere på Migrationsverkets netsted. 

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.