Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa
Nordiske statsborgere har ikke brug for en opholds- og arbejdstilladelse i et andet nordisk land. Der gælder dog nogle bestemte krav for statsborgere fra EU-/EØS-lande uden for Norden.

Nordiske statsborgere 

Nordiske statsborgere har ret til at bo og arbejde i de øvrige nordiske lande uden en opholds- og arbejdstilladelse. Hvis opholdet i Finland varer længere end et år, skal du dog som udgangspunkt indskrives i det finske folkeregister som permanent bosat i Finland. Du kan læse mere om folkeregistrering i Finland i afsnittet Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

Statsborgere fra EU- og EØS-lande uden for Norden

Statsborgere fra andre EU-lande, Schweiz og Liechtenstein har ikke brug for en opholds- eller arbejdstilladelse i Norden, men du skal dog registrere din opholdsret hvis opholdet varer længere end 3 måneder. I Finland foregår registreringen af statsborgere fra andre EU-lande samt Schweiz og Liechtenstein hos Migrationsverket. Læs mere hos Migrationsverket.

EU-statsborgeres familiemedlemmer, som ikke er statsborgere i EU, skal ansøge om et opholdskort hos politiet. Læs mere hos Migrationsverket.

Statsborgere fra andre lande

Statsborgere fra andre lande end de nævnte skal søge om en opholdstilladelse, hvis de planlægger at flytte til Finland med henblik på at arbejde.

Hvis du vil søge om opholdstilladelse fra udlandet med henblik på at arbejde i Finland, skal du først og fremmest henvende dig til den finske repræsentation. Hvis du søger i Finland, skal du henvende dig til Migrationsverket.

Personer fra lande uden for EU og EØS kan desuden få opholdstilladelse i Finland af andre grunde end arbejde. Disse grunde kan for eksempel være familiemæssige bånd eller uddannelse. De fleste opholdstilladelser, som er givet af andre grunde end arbejde, indeholder også en arbejdstilladelse.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.