Boligstøtte i Finland

Asumisen tuet Suomessa
Her kan du læse om, hvilke former for boligstøtte du kan få i Finland. Hvis du flytter permanent til Finland, kan du som regel få ydelser fra FPA allerede fra flyttedagen.

Folkepensionsanstalten (FPA) yder forskellige former for boligstøtte. Der kan være tale om almen boligstøtte, boligstøtte for pensionister, forsvarets boligstøtte og boligstøtte for studerende.

Almen boligstøtte og boligstøtte for pensionister ydes kun til boligudgifter for boliger i Finland. Forsvarets boligstøtte og boligstøtte for studerende kan også ydes til boligudgifter for boliger i udlandet.

Som regel kan du kun få én form for boligstøtte ad gangen. Når du søger om boligstøtte hos FPA, skal du først undersøge, hvilken form for støtte, du og din familie har ret til.

Almen boligstøtte

Formålet med almen boligstøtte er at nedbringe boligudgifterne for husstande med en lav indkomst. En husholdning består som regel af de personer, som bor i den samme bolig, og boligstøtten bevilges samlet til husstanden.

Boligstøttens størrelse påvirkes af

  • boligudgifterne
  • antallet af voksne og børn i husstanden 
  • husstandens samlede indtægter 
  • boligens placering.

Du skal være permanent bosiddende i Finland for at have ret til almen boligstøtte. Hvorvidt du anses for for at bo i Finland afgøres i henhold til lov om bopælsbaseret social sikring i grænseoverskridende situationer. Der ydes kun støtte til boligudgifter til boliger, som ligger i Finland. 

Du kan læse mere om almen boligstøtte på FPA's sider

Boligstøtte for pensionister

Formålet med boligstøtte for pensionister er at nedbringe boligudgifterne for pensionister med en lav indkomst. Du har ret til boligstøtte for pensionister, hvis du bor permanent i Finland og modtager pension eller godtgørelse, som berettiger til boligstøtte for pensionister. Du kan dog ikke få denne boligstøtte, hvis du får almen boligstøtte. Du anses for at være bosiddende i Finland, hvis du bor i Finland i henhold til lov om bopælsbaseret social sikring i grænseoverskridende situationer.  

Du kan søge om boligstøtte for pensionister, hvis

  • du bor alene og har ret til boligstøtte for pensionister
  • du bor sammen med din ægtefælle/partner, og en af jer eller begge har ret til boligstøtte for pensionister 
  • du bor i en husstand, hvor alle beboere har ret til boligstøtte for pensionister.

Boligstøtte for pensionister påvirkes blandt andet af boligudgifter, familieforhold (er du gift, samboende eller enlig), indtægter og aktiver. Der ydes kun støtte til boligudgifter til boliger, som ligger i Finland. 

Du kan læse mere om boligstøtte for pensionister på FPA's sider.

Forsvarets boligstøtte

Forsvarets boligstøtte er tiltænkt værnepligtige eller deres nærmeste. Værnepligtige er personer, som enten gør tjeneste i militæret eller som civilt værnepligtig. Du kan læse mere om forsvarets boligstøtte på FPA's sider.

Boligstøtte for studerende

Boligstøtte for studerende gives kun til

  • studerende i udlandet, som bor til leje
  • studerende på finske folkehøjskoler, idrætsuddannelsescentre eller uddannelsescentre i det samiske område, som betaler for deres uddannelse og bor i en studiebolig, som tilhører uddannelsesinstitutionen
  • studerende på Åland, som bor til leje.

Andre studerende i Finland får som regel boligstøtte på almindelige vilkår. Du kan læse mere om boligstøtte for studerende på FPA's sider

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.