Dansk ålderspension

Dansk alderspension
Här kan du läsa om reglerna för dansk ålderspension (folkpension).

Det finns flera typer av pensioner i Danmark. Här kan du läsa om den danska ålderspensionen (folkpension). Du kan läsa om andra danska pensionsformer på sidan om pensionssystemet i Danmark.

  Har du rätt till dansk ålderspension?

  Huvudregeln är att du intjänar rätt till dansk folkpension när du bor eller arbetar i Danmark. Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land, är huvudregeln att du intjänar rätt till pension i det land där du arbetar. Om du arbetar i två eller flera länder eller är utstationerad i ett annat nordiskt land, ska du kontakta myndigheterna om du är osäker på var du intjänar rätt till pension. I Danmark ska du kontakta Udbetaling Danmarks kontor för internationell socialförsäkring.

  Hur intjänar du rätt till dansk pension?

  Du intjänar rätt till dansk pension enligt den tid du har bott i Danmark från att du fyllde 15 år och tills du når folkpensionsåldern eller blir beviljad förtidspension.

  Du har rätt till full folkpension om du har varit fast bosatt i Danmark i 40 år under intjäningsperioden. Om du inte har varit det, kan du ha rätt till en del av folkpensionen - så kallad bråkpension (brøkpension). Din bråkpension beräknas enligt den tid du har bott i Danmark under intjäningsperioden.

  Om du har varit socialförsäkrad utomlands under en period medan du har bott i Danmark, räknas denna period inte in i din boendetid i Danmark. Du har dock inte rätt att få dansk folkpension, om din danska intjäningstid är under 1 år.

   När kan du få utbetalt dansk ålderspension?

   När du kan gå i pension beror på när du är född. För närvarande är pensionsåldern mellan 65 och 68 år.

   Du har möjlighet att uppskjuta din folkpension. Ju längre tid du uppskjuter din pension, desto större blir din folkpension.

   Hur ansöker du om ålderspension?

   Folkpensionen utbetalas inte automatiskt. Du ska därför själv ansöka om den. Du kan ansöka om folkpension ett halvår innan du uppnår folkpensionsåldern.

   Om du bor i Danmark

   Om du bor i Danmark, ska du ansöka om din danska folkpension i Danmark.

   Du kan läsa mer om dansk folkpension och om hur du ansöker på borger.dk.

   Om du har intjänat rätt till ålderspension från ett eller flera andra nordiska länder, ska du som huvudregel ansöka om den i Danmark. Du kan läsa hur du ansöker och vilken dokumentation du behöver på borger.dk.

   Om du bor i ett annat nordiskt land

   Om du bor i ett annat nordiskt land och har intjänat rätt till dansk folkpension, ska du som huvudregel ansöka hos myndigheterna i det land där du bor.

   Pensionstillägg

   Det finns en rad möjligheter att få tillägg till danska pensioner: kompletterande pensionsbidrag (ældrecheck), värmetillägg, hälsotillägg och personligt tillägg. Dem kan du läsa mer om på borger.dk.

   Bostadsbidrag

   Du kan ha rätt till bostadsbidrag. Det beror bland annat på din hyra, din inkomst, storleken på din bostad och hur många det bor i den. Du kan läsa mer på borger.dk.

   Kan du ta med din ålderspension till ett annat nordiskt land?

   Om du är dansk medborgare eller medborgare i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz kan du som huvudregel ta din pension med till ett annat nordiskt land. Du ska ansöka hos Udbetaling Danmark om att ta din pension med till utlandet.

   Du kan inte ta din danska pension med till Färöarna eller Grönland. Du ska i stället ansöka om färöisk eller grönländsk pension.

   Du kan läsa mer på borger.dk.

   Hur utbetalas ålderspension vid dödsfall?

   Om du bor ihop med din äkta hälft, registrerade partner eller sambo som också får antingen förtidspension eller folkpension, kan utbetalningen av din pension fortsätta i upp till tre månader efter din död. Det kallas efterlevandepension.

   Dina anhöriga behöver inte göra något i fråga om din förtidspension eller folkpension när du dör. Udbetaling Danmark och kommunen får besked om dödsfallet från Folkeregistret och tar automatiskt ställning till vad som ska ske med pensionen. Om du bor utomlands ska dina anhöriga dock själv ta kontakt med Udbetaling Danmark.

   Hur kan du få veta om du har intjänat pension i Danmark?

   Om du har frågor om din danska folkpension, kan du kontakta Udbetaling Danmark.

   Var ska du betala skatt när du får dansk ålderspension utomlands?

   Du får närmare information om beskattning av pension i Norden på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

   Delpension, flexbidrag och seniorjobb

   Om du är äldre och delvis vill dra dig tillbaka från arbetsmarknaden, kan du ha rätt till delpension eller ett seniorjobb.

   Om du är äldre i ett så kallat flexjobb och vill dra dig tillbaka från arbetslivet före folkpensionsåldern, kan du ha rätt till flexbidrag.

   Delpension

   Delpension är en ekonomisk kompensation till dig som önskar gå ner i arbetstid utan att helt lämna arbetsmarknaden. För att vara berättigad till delpension ska du vara född före 1959 och uppfylla vissa krav.

   Flexbidrag

   För att ha rätt till flexbidrag (fleksydelse) ska du ha ett flexjobb och göra inbetalningar till flexbidragsordningen. Du blir automatiskt anmäld till flexbidragsordningen när du har godkänts för flexjobb. När du anmälts till flexbidragsordningen, får du ett brev från Udbetaling Danmark där du ska ta ställning till om du vill vara med i ordningen eller inte.

   Seniorjobb

   Om du är arbetslös, betalar till efterlönsordningen och det är högst fem år tills du når efterlönsåldern, kan du ha rätt till ett seniorjobb i din kommun. Det kräver bland annat att du är arbetslös, medlem i en a-kassa och fortsatt betalar till efterlönsordningen.

   Vem ska du kontakta om du har frågor?

   Mer information

   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.