Tanskan vanhuuseläke

Dansk alderspension
Tämä artikkeli käsittelee Tanskan vanhuuseläkettä (kansaneläkettä).

Tanskassa on monia erityyppisiä eläkkeitä. Seuraavassa kerrotaan vanhuuseläkkeestä (alderspension) eli kansaneläkkeestä (folkepension). Muista eläkkeistä kerrotaan Tanskan eläkejärjestelmää käsittelevässä artikkelissa.

Oletko oikeutettu tanskalaiseen vanhuuseläkkeeseen?

Kun asut tai työskentelet Tanskassa, kerrytät oikeuttasi tanskalaiseen kansaneläkkeeseen. Jos asut Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, sinulle kertyy eläkettä yleensä työskentelymaassasi. Ota yhteyttä viranomaisiin, jos työskentelet kahdessa tai useammassa maassa tai jos työskentelet lähetettynä työntekijänä toisessa Pohjoismaassa ja olet epävarma eläkeoikeuksiesi karttumisesta. Tanskassa sinun tulee ottaa yhteyttä Udbetaling Danmarkin kansainvälisten sosiaaliturva-asioiden yksikköön.

Miten kerrytät oikeutta tanskalaiseen eläkkeeseen?

Sinulle kertyy eläkeoikeuksia sen perusteella, miten kauan olet asunut Tanskassa viidennentoista ikävuotesi ja kansaneläkeiän välillä tai viidennentoista ikävuotesi ja sen ajankohdan välillä, jolloin sinulle myönnetään työkyvyttömyyseläke tai seniorieläke.

Olet oikeutettu täyteen kansaneläkkeeseen, mikäli olet asunut Tanskassa 40 vuoden ajan eläkkeen kertymäkaudella. Jos olet asunut Tanskassa alle 40 vuotta, voit olla oikeutettu alennettuun kansaneläkkeeseen (ns. brøkpension). Alennettu kansaneläke lasketaan sen perusteella, miten kauan olet asunut Tanskassa eläkkeen kertymäkaudella. Jos olet syntynyt 1.7.1958 tai myöhemmin, olet oikeutettu täyteen kansaneläkkeeseen, mikäli olet asunut Tanskassa yhteensä 9/10 viidennentoista ikävuotesi ja kansaneläkeiän välisistä elinvuosistasi. 

Jos olet Tanskassa asuessasi kuulunut osan ajasta ulkomaan sosiaaliturvaan, tätä ajanjaksoa ei lasketa mukaan Tanskassa asumiisi vuosiin. Jos olet kerryttänyt itsellesi kansaneläkettä Tanskassa alle yhden vuoden ajan, et ole oikeutettu tanskalaiseen kansaneläkkeeseen.

Milloin tanskalaisen vanhuuseläkkeen maksaminen alkaa?

Eläkeikä riippuu syntymävuodestasi. Eläkeikä on tätä nykyä 66–68 vuotta.

Kansaneläkkeelle siirtymistä on mahdollista lykätä. Mitä myöhemmin siirryt eläkkeelle, sitä enemmän saat kansaneläkettä.

Miten haet vanhuuseläkettä?

Kansaneläkettä ei makseta automaattisesti, vaan sinun täytyy itse hakea sitä. Voit hakea kansaneläkettä puoli vuotta ennen kuin tulet kansaneläkeikään.

Jos asut Tanskassa

Jos asut Tanskassa, sinun tulee hakea kansaneläkettä etuuksien maksamisesta vastaavalta viranomaiselta eli Udbetaling Danmarkilta.

Lue lisää Tanskan kansaneläkkeestä ja sen hakemisesta osoitteessa borger.dk.

Jos sinulle on kertynyt eläkettä yhdessä tai useammassa muussa Pohjoismaassa, sinun täytyy yleensä hakea näitäkin eläkkeitä Tanskasta. Osoitteesta borger.dk selviää, miten haet ulkomaista eläkettä ja mitä asiakirjoja tarvitaan eläkehakemuksen liitteeksi.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa

Jos asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja olet oikeutettu tanskalaiseen kansaneläkkeeseen, sinun tulee yleensä hakea sitä asuinmaasi viranomaisten kautta.

Muut etuudet

Kansaneläkettä voidaan täydentää erityyppisillä lisillä. Näitä ovat tulo- ja omaisuussidonnainen lisä (supplerende pensionsydelse eli ældrecheck), mediamaksulisä (mediecheck), terveydenhoito- ja lämmitysmenojen perusteella maksettavat lisät (helbredstillæg, varmetillæg) sekä henkilökohtainen lisä (personligt tillæg). Lisistä kerrotaan tarkemmin osoitteessa borger.dk.

Asumistuki

Voit olla oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen (boligstøtte). Sen myöntämiseen vaikuttavat muun muassa eläkkeensaajan tulot ja asumismenot sekä asunnon ja ruokakunnan koko. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Voitko siirtää Tanskasta maksettavan vanhuuseläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

Jos olet Tanskan kansalainen tai EU-maan, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tanskalaista eläkettä voidaan yleensä maksaa sinulle toiseen Pohjoismaahan. Ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin ja hae eläkkeen siirtämistä ulkomaille.

Et voi siirtää tanskalaista eläkettä Färsaarille tai Grönlantiin. Sinun täytyy sen sijaan hakea färsaarelaista tai grönlantilaista eläkettä.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Miten vanhuuseläkettä maksetaan kuolemantapauksessa?

Jos asut yhdessä aviopuolisosi, rekisteröidyn kumppanisi tai avopuolisosi kanssa ja saatte molemmat joko työkyvyttömyyseläkettä (førtidspension), seniorieläkettä (seniorpension) tai kansaneläkettä (folkepension), leskellesi voidaan maksaa sinulle myönnettyä eläkettä kuolemasi jälkeen korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Tätä nimitetään lesken alkueläkkeeksi (efterlevelsespension).

Omaisten ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin vainajan työkyvyttömyyseläkkeen, seniorieläkkeen tai kansaneläkkeen suhteen. Etuuksien maksamisesta vastaava viranomainen (Udbetaling Danmark) ja kunta saavat tiedon kuolemantapauksesta suoraan väestörekisteristä ja ottavat automaattisesti kantaa siihen, miten eläkkeen kanssa toimitaan. Omaisten on kuitenkin oma-aloitteisesti otettava yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos vainaja asui ulkomailla.

Miten saat selville, onko sinulle kertynyt eläkettä Tanskassa?

Ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos sinulla on kysyttävää tanskalaisesta kansaneläkkeestäsi.

Mihin maahan maksat veroa, jos sinulle maksetaan tanskalaista vanhuuseläkettä ulkomaille?

Lisätietoja eläkkeiden verotuksesta Pohjoismaissa saat Nordisk eTax -sivustolta.

Mistä saat lisätietoja?

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.