Elektronisk legitimation i Sverige

Kvinde kigger på mobiltelefon
Photographer
Paul Hanaoka / Unsplash
Du kan utföra digitala handlingar på ett säkert sätt i Sverige med en elektronisk legitimation, även kallad e-legitimation, e-id eller e-legg. Här kan du läsa om vad en e-legitimation är, hur den fungerar, vem som kan skaffa den och vad den kan användas till.

Bank-id är den i särklass vanligaste e-legitimationen i Sverige. De flesta privata företag och offentliga instanser som erbjuder digitala tjänster som kräver inloggning och identifiering använder Bank-id. Men Bank-id är inte den enda e-legitimationen i Sverige.

Vad är en svensk e-legitimation?

En svensk e-legitimation är ett elektroniskt sätt att identifiera sig när man utför digitala tjänster. Det är ett säkert och praktiskt sätt att verifiera din identitet som ersätter det fysiska id-kortet. Det gör att du kan använda offentliga tjänster, logga in på dina bankkonton, göra elektroniska underskrifter och mycket mer, allt online.

Hur fungerar en svensk e-legitimation?

En svensk e-legitimation fungerar genom att ditt personnummer kombineras med en kod eller nyckel. Kombinationen skapar en unik digital signatur som verifierar din identitet och ger dig tillgång till olika tjänster på nätet.

Vad kan du använda en svensk e-legitimation till?

En svensk e-legitimation öppnar dörrar till olika digitala tjänster:

 • Offentliga tjänster: Du kan logga in på myndigheters webbplatser och bland annat göra en adressändring, skriva under din deklaration och ta del av hälsorelaterade tjänster.
 • Banktjänster: Du kan logga in på ditt bankkonto, göra överföringar, kontrollera saldo och mycket mer.
 • Elektronisk underskrift: Du kan underteckna digitala dokument och avtal online.
 • Handel och tjänster: Du kan handla online och logga in på olika tjänster på ett säkert sätt.

Vilka e-legitimationer finns det i Sverige?

Det finns tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa i Sverige:

 • Bank-id (utfärdas av banker): Du måste ha ett svenskt personnummer och vara kund hos någon av de banker som utfärdar Bank-id. Banker har olika ålderskrav, men om du är under 18 år måste du ha dina vårdnadshavares medgivande.
 • Freja+ (utfärdas av Freja eID Group AB): Du måste ha ett svenskt personnummer eller ett styrkt samordningsnummer, en giltig id-handling och du får inte ha bott utomlands i mer än tre år. Om du har ett samordningsnummer måste du antingen vara folkbokförd i Sverige eller avregistrerad från folkbokföringen för mindre än tre år sedan.
 • AB Svenska Pass (utfärdas av Skatteverket): Du måste vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 13 år och kunna styrka din identitet. Om du är under 18 år måste du ha dina vårdnadshavares medgivande.

Hur skaffar man en svensk e-legitimation?

Följ dessa steg för att få din e-legitimation i Sverige.

 1. Välj en leverantör: Välj en av de godkända leverantörerna av svenska e-legitimationer, till exempel din bank eller en annan tjänsteleverantör.
 2. Besök leverantörens webbplats: Gå till leverantörens webbplats och följ instruktionerna för att ansöka om e-legitimation.
 3. Identifiering: Du identifierar dig med hjälp av ditt personnummer.
 4. Validering: Leverantören validerar dina uppgifter och utfärdar din e-legitimation.
 5. Aktivering: Följ instruktionerna för att aktivera din e-legitimation.

Vem kan få en svensk e-legitimation?

För att få en svensk e-legitimation måste du uppfylla vissa kriterier:

 1. Bosättning i Sverige: Du måste vara folkbokförd på en adress i Sverige.
 2. Personnummer: Du måste ha ett personnummer från det svenska folkbokföringsregistret. Du kan dock skaffa Freja+ om du har ett styrkt samordningsnummer.

Kan man få en svensk e-legitimation med samordningsnummer?

Det är utfärdaren av e-legitimationen som avgör om du kan få en e-legitimation från dem. Du bör därför kontakta utfärdaren av den e-legitimation som du funderar på att skaffa.

Det är tillåtet att utfärda en e-legitimation till en person med samordningsnummer enligt den svenska myndigheten DIGG, som granskar och godkänner svenska e-legitimationer. Men det företag som utfärdar e-legitimationen måste först kunna visa för DIGG att de kan identifiera dig på ett säkert sätt när du ansöker.

Kan man få en svensk e-legitimation om man bor utomlands?

Det är den instans som utfärdar e-legitimationen som avgör om du kan få en e-legitimation från dem – till exempel om du måste ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller vara folkbokförd i Sverige.

Har du rätt till en svensk e-legitimation?

I Sverige finns det ingen lagstiftning som reglerar vem som kan få en e-legitimation. Det innebär att du inte kan kräva att till exempel få ett Bank-id. I praktiken är det bankerna själva som bestämmer vem de ska ge ett Bank-id till.

Mer information och kontakt

För mer detaljerad information om svenska e-legitimationer och hur du ansöker kan du besöka respektive leverantörs webbplats eller läsa mer på elegitimation.se.

 

Kontakta myndighet eller bank
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.