Elektronisk legitimasjon i Sverige

Kvinde kigger på mobiltelefon
Fotograf
Paul Hanaoka / Unsplash
Du kan utføre digitale handlinger sikkert i Sverige med elektronisk legitimasjon som også kalles e-legitimasjon eller BankID. Her kan du se hva e-legitimasjon er, hvordan det fungerer, hvem som kan få det, og hva det kan brukes til.

BankID er den absolutt mest brukte e-legitimasjonen i Sverige. De fleste private virksomheter og offentlige instanser som tilbyr digitale tjenester som krever innlogging og identifisering, bruker BankID. Men BankID er ikke den eneste e-legitimasjonen i Sverige.

Hva er svensk e-legitimasjon?

Svensk e-legitimasjon er en elektronisk måte å identifisere deg selv på når du utfører digitale tjenester. Det er en sikker og praktisk måte å bekrefte identiteten din på som erstatter det fysiske ID-kortet. Det gir deg mulighet for å bruke offentlige tjenester, logge inn på bankkontoer, signere elektronisk og mye mer, alt sammen online.

Hvordan virker svensk e-legitimasjon?

Svensk e-legitimasjon fungerer ved å kombinere personnummeret ditt med en kode eller en nøkkel. Denne kombinasjonen skaper en unik digital signatur som bekrefter din identitet og gir deg adgang til ulike tjenester på nettet.

Hva kan du bruke svensk e-legitimasjon til?

Svensk e-legitimasjon åpner dører til ulike digitale tjenester:

 • Offentlige tjenester: Du kan logge inn på myndighetenes nettsider og utføre oppgaver som adresseendring, skattemelding og helserelaterte tjenester.
 • Banktjenester: Du kan logge inn på bankkontoen din, foreta overføringer, sjekke saldo og mye mer.
 • Elektronisk underskrift: Du kan underskrive digitale dokumenter og kontrakter på nettet.
 • Handel og tjenester: Du kan handle på nettet og logge sikkert inn på ulike tjenester.

Hvilke e-legitimasjoner finnes i Sverige?

Det finnes tre etablerte e-legitimasjoner du som privatperson kan skaffe i Sverige:

 • BankID (utstedt av banker): Du må ha svensk personnummer og være kunde i en av bankene som utsteder BankID. Bankene har ulike alderskrav, men hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra en foresatt.
 • Freja+ (utstedt av Freja eID Group AB): Du må ha svensk personnummer eller bekreftet samordningsnummer, gyldig ID-dokumentasjon og ikke ha bodd i utlandet i mer enn tre år. Hvis du har et samordningsnummer, må du enten være registrert i den svenske folkeregisterdatabasen eller være avregistrert for mindre enn tre år siden.
 • AB Svenska Pass (utstedt av Skatteverket): Du må være registrert i det svenske folkeregisteret, ha fylt 13 år og kunne legitimere deg. Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra en foresatt.

Hvordan får du svensk e-legitimasjon?

Følg disse trinnene for å få din e-legitimasjon i Sverige.

 1. Velg en tilbyder: Velg en av de godkjente tilbyderne av svensk e-legitimasjon, for eksempel banken din eller en annen tjenestetilbyder.
 2. Besøk tilbyderens nettside: Gå til tilbyderens nettside og følg veiledningen for å søke om e-legitimasjon.
 3. Identifikasjon: Du må identifisere deg selv med personnummeret ditt.
 4. Kontroll: Tilbyderen vil kontrollere opplysningene dine og utstede e-legitimasjonen din.
 5. Aktivering: Følg instruksjonene for å aktivere e-legitimasjonen din.

Hvem kan få svensk e-legitimasjon?

For å få svensk e-legitimasjon må du oppfylle visse kriterier:

 1. Bolig i Sverige: Du må være folkeregistrert på en adresse i Sverige.
 2. Personnummer: Du må ha personnummer fra det svenske folkeregisteret. Du kan imidlertid få Freja+ hvis du har et bekreftet samordningsnummer.

Kan du få svensk e-legitimasjon med samordningsnummer?

Det er den som utsteder e-legitimasjonen, som avgjør om du kan få e-legitimasjon hos dem. Du må derfor kontakte tilbyderen av e-legitimasjonen du overveier å skaffe.

Det er tillatt å utstede e-legitimasjon til en person med samordningsnummer ifølge den svenske myndigheten DIGG, som undersøker og godkjenner svenske e-legitimasjoner. Men firmaet som utsteder e-legitimasjonen, må først kunne vise DIGG at de kan identifisere deg på en sikker måte når du søker.

Kan du få svensk e-legitimasjon hvis du bor i utlandet?

Det er instansen som utsteder e-legitimasjonen, som avgjør om du kan få e-legitimasjon hos dem – for eksempel om du må ha svensk personnummer, samordningsnummer eller være registrert i det svenske folkeregisteret.

Du er uansett nasjonalitet innskrevet i Statens personadressregister, SPAR, hvis du er registrert som bosatt i Sverige. Hvis du flytter permanent til utlandet, fjernes opplysningene dine fra SPAR etter fem år. 

Som svensk statsborger bosatt i utlandet kan du derfor støte på problemer når du prøver å fornye eller opprette svensk e-legitimasjon. 

Når du vil opprette eller fornye en e-legitimasjon, undersøker de fleste banker opplysningene dine i SPAR. Hvis opplysningene dine ikke finnes i SPAR, kan det bety at du ikke kan få e-legitimasjon. 

Du har mulighet for å be om å utsette slettingen av opplysningene dine eller få dem tilbake i SPAR.

Har du rett til svensk e-legitimasjon?

I Sverige er det ingen lovbestemmelser som regulerer hvem som skal ha e-legitimasjon. Det betyr at du ikke kan kreve å for eksempel få BankID. I praksis avgjør bankene selv hvem de vil gi BankID til.

Ytterligere informasjon og kontakt

For mer detaljert informasjon om svensk e-legitimasjon og hvordan du søker, kan du besøke de respektive tilbydernes nettsider eller lese mer på elegitimation.se.

Kontakt myndighet eller bank
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.