Bank i Sverige

Bank i Sverige
Sådan åbner du en bankkonto i Sverige, tager et lån og flytter penge mellem to lande.

Åbne konto i en bank

Du har ret til at åbne en konto i en bank i Sverige, hvis du kan identificere dig og banken således kan kontrollere din identitet. Banken kan ikke kræve at du har et svensk personnummer eller en adresse i Sverige. Ud over kontoen har du også ret til et betalingskort (debetkort) til at betale og hæve penge med samt muligheden for at foretage online-betalinger. Dette er de betalingstjenester der normalt er tilgængelige i din internetbank.

Hvis du har et svensk kørekort, identitetskort udfærdiget af svensk myndighed eller certificeret identitetskort, skal du medbringe dette for at banken kan kontrollere din identitet.

Hvis du ikke har svenske identitetshandlinger, kan banken kontrollere din identitet ved hjælp af pas eller en anden handling, der styrker dit statsborgerskab og er udfærdiget af en myndighed.

Hvis du ikke har nogle identitetsdokumenter, kan banken stadig kontrollere din identitet gennem andre pålidelige dokumenter og andre kontroller i overensstemmelse med de risikobaserede procedurer som banken skal have.

Hvis banken nægter dig en konto, skal du henvende dig til bankens klageansvarlige afdeling og bede dem omprøve beslutningen.

Visse banker har pendlerkonti for personer, der arbejdspendler på tværs af en nordisk landegrænse.

Flytte penge mellem lande

For overførsler og betalinger inden for EU og EØS (Norge og Island) gælder de samme regler og omkostninger som for betalinger i Sverige hvis betalingen er i euro eller i svenske kroner. 

Som forbruger bør du derfor undersøge hvilken transaktion du vil gennemføre og hvad den koster inden du udfører den.

  • Anvend altid internetbanken for at undgå yderligere gebyrer.
  • For udenlandske betalinger bruges særlige koder til at identificere bankkonti og banker som BIC og IBAN/SWIFT.
  • Hvis du skal overføre mellem to forskellige lande, bør du forsøge at anvende EU-betaling.
  • Den grundlæggende regel for en EU-betaling er at en betaler og en modtager deler omkostningerne ved betalingstjenesten. Men undtagelser kan gøres for valutaudveksling.
  • Undersøg hvilke afgifter din bank tager for at overføre penge.

ID-kort og e-legitimation

Hos nogle banker i Sverige kan du ansøge om e-legitimation og ID-kort. Med en e-legitimation kan du legitimere dig og underskrive aftaler og transaktioner hos myndigheder og virksomheder og på den måde bekræfte din identitet eller dit køb med en kode.

Når du flytter til Sverige, bør du kontakte Skatteverket og bede dem udstede et svensk ID-kort til dig. I Sverige anvender man ID-kortet i flere forskellige sammenhænge i hverdagen.

Kredit og lån

Når du ansøger om et lån, skal långiveren foretage et kreditcheck for at kontrollere at du har de økonomiske betingelser for at betale renter og afbetalinger på lånet. For at vurdere din betalingsevne skal bankens kreditcheck være baseret på tilstrækkelige oplysninger om dine økonomiske forhold. 

Bankerne kan ikke foretage kredittjek på tværs af de nordiske grænser. Bankerne i Sverige kan kun få information frem om hændelser i Sverige.

Arbejder du i et andet land, kan banken ved et kredittjek ikke se at du har en indtægt og du vil derfor skulle styrke dette på en anden måde ved for eksempel at indsende dokumenter der viser at du har en bestemt indkomst som for eksempel ansættelseskontrakter, lønsedler eller lignende.

Boliglån

På bankernes websider kan du finde kalkyleredskaber, der hjælper dig med at beregne den månedlige udgift, du har råd til at have, når du låner til en bolig. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå har også et kalkyleredskab for boliglån, Bolånekalkyl, som du kan bruge når du skal købe en bolig.

Det kan være vanskeligt at låne til køb af bolig i et andet land. Visse banker vil ikke yde lån til køb af ejendomme i udlandet eller til personer, der bor eller arbejder i et andet land end der, hvor banken ligger.

Forbrugerkredit

Bankerne fastsætter selv deres vilkår for udlån. De må imidlertid ikke forskelsbehandle EU/EØS-borgere på grund af nationalitet.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.