Bank i Sverige

Bank i Sverige
Her kan du læse om din ret til at åbne en bankkonto i Sverige og din mulighed for at tage et boliglån i en svensk bank når du ikke er svensk statsborger. Du kan også se hvordan du får svensk id-kort og e-legitimation og flytter penge mellem lande.

Der kan være mange grunde til at du har brug for at åbne en bankkonto i Sverige for at styre din privatøkonomi. Du skal kunne sætte penge ind på din konto, hæve penge og betale regninger med kontooverførelser, brevgiro og autogiro.

Den konto du skal bruge for at styre din privatøkonomi, kan hedde forskellige ting som for eksempel lønkonto, transaktionskonto, personlig konto, privatkonto eller betalingskonto.

Du har ret til at åbne en bankkonto i en bank i Sverige, hvis du er lovligt bosat i et EU/EØS-land og kan identificere dig så banken kan kontrollere din identitet.

Banken kan ikke kræve at du har et svensk personnummer eller en adresse i Sverige.

Kan udenlandske statsborgere åbne en bankkonto i Sverige?

EU/EØS-borgere bosiddende i EU/EØS har ret til en basal betalingskonto, selvom de ikke har fast bopæl i Sverige. Det strider mod loven hvis kunder afvises, fordi de ikke har en svensk adresse eller et svensk personnummer.

Ud over en bankkonto har du også ret til et betalingskort (debetkort) til at betale og hæve penge med samt muligheden for at foretage online-betalinger. Dette er de betalingstjenester der normalt er tilgængelige i din internetbank. Det giver dig som kunde i en bank mulighed for at hæve og indsætte kontanter, gennemføre betalinger med et debetkort med saldokontrol og modtage penge på kontoen.
Visse banker har pendlerkonti for personer, der pendler til arbejde i et andet nordisk land.

Hvordan åbner du en bankkonto uden svensk personnummer?

Selv om du ikke har et svensk personnummer, en svensk adresse eller hvis du har en beskyttet identitet, har du ret til at åbne en bankkonto. Det er en forudsætning at banken kan bekræfte din identitet for at du skal kunne åbne en konto. Hvis banken ikke kan bekræfte din identitet, kan du ikke åbne en bankkonto.

Hvordan skal du identificere dig i din svenske bank?

Hvis du har et svensk kørekort, identitetskort udfærdiget af svensk myndighed eller certificeret identitetskort, skal du medbringe dette for at banken kan kontrollere din identitet.

Hvis du ikke har svenske identitetshandlinger, kan banken kontrollere din identitet ved hjælp af dit udenlandske pas eller en anden handling, der styrker dit statsborgerskab og er udfærdiget af en myndighed. Banken kan bede om flere bevis på din identitet.

Hvis du ikke har nogle identitetsdokumenter, kan banken kontrollere din identitet gennem andre pålidelige dokumenter og andre kontroller i overensstemmelse med de risikobaserede procedurer som banken skal have.

Skal du forklare hvorfor du behøver en bankkonto i Sverige?

Alle banker i Sverige er ved lov forpligtet til at spørge, hvorfor du har brug for en bankkonto og hvordan du vil bruge kontoen. Det kan være for at få indbetalt løn, bidrag eller andre ydelser, kunne betale husleje eller spare op.

Hvor meget koster det at have en bankkonto i Sverige?

Prissætningen af banktjenester er fri. Det er dig der afgør om det er værd at betale den pris, banken kræver for sin ydelse. For at finde ud af hvilke banktjenester der passer dig bedst, bør du gennemgå dine behov.

Hvad skal du gøre hvis banken nægter dig at åbne en bankkonto i Sverige?

Hvis banken nægter dig en konto, skal du henvende dig til bankens klageansvarlige afdeling og bede dem omprøve beslutningen.

Du kan også kontakte Konsumenternas Bank- och finansbyrå og orientere dem om at banken har nægtet dig at åbne en bankkonto.

Kan du få id-kort og e-identifikation i Sverige?

Svenske statsborgere kan få udstedt pas og nationalt id-kort hos det svenske politi, Polisen.

Hvis du er udenlandsk statsborger, over 13 år og bosat i Sverige, kan du bestille et svensk id-kort hos Skatteverket. I Sverige bruges id-kortet i flere forskellige sammenhænge i hverdagen.

Hos nogle banker i Sverige kan du ansøge om e-identifikation (e-legitimation) og id-kort. E-identifikation er et elektronisk id-dokument som du kan bruge til at identificere dig sikkert på websider og i apps. På den måde kan underskrive aftaler og transaktioner hos myndigheder og virksomheder og bekræfte din identitet eller dit køb med en kode.

Hvis du har en e-identifikation fra et andet land end Sverige, kan du i nogle tilfælde bruge den i svenske myndigheders e-tjenester. Men du kan endnu ikke bruge din svenske e-identifikation i udenlandske e-tjenester.

Kan du få kredit og lån i Sverige?

Når du søger om et lån, skal långiveren foretage et kreditcheck for at kontrollere at du har de økonomiske betingelser for at betale renter og afbetalinger på lånet. For at vurdere din betalingsevne skal bankens kreditcheck være baseret på tilstrækkelige oplysninger om dine økonomiske forhold


Bankerne kan ikke foretage kredittjek på tværs af de nordiske grænser. Bankerne i Sverige kan kun få information frem om hændelser i Sverige.

Hvis du ønsker at optage kredit eller lån i Sverige, skal du være opmærksom på at mange banker tøver med at låne penge til udlændinge og også til svenske statsborgere hvis de arbejder i et andet EU/EØS-land.

Arbejder du i et andet land, kan banken ved et kredittjek ikke se at du har en indtægt og du vil derfor skulle styrke dette på en anden måde ved for eksempel at indsende dokumenter der viser at du har en bestemt indkomst som for eksempel ansættelseskontrakter, lønsedler eller lignende.

Bankerne har ret til at fastsætte deres egne vilkår for udlån. De må imidlertid ikke forskelsbehandle EU/EØS-borgere på grund af nationalitet. Hvis du synes at en bank har forskelsbehandlet dig, kan du kontakte bankens klageafdeling og bede om en skriftlig begrundelse for at de har afvist din låneanmodning. Med bankens skriftlige begrundelse kan du bede om hjælp og rådgivning fra FIN-NET, der mægler i finansielle konflikter mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenester.

Kan du få et boliglån hos en svensk bank hvis du ikke er svensk statsborger eller hvis du arbejder i udlandet?

Der er ingen regler der forhindrer udenlandske statsborgere i at optage et lån i Sverige. Et boliglån er reguleret af aftaler med banker. Bortset fra visse former for lovgivning, måske frem for alt lovgivning, der har til formål at beskytte forbrugerne, gælder aftalefriheden. Banker kan derfor have forskellige betingelser for, at de kan yde et lån.

Det kan være svært at finde en bank, der yder boliglån til en udenlandsk statsborger, der ikke har fast bopæl i Sverige, og som ikke har nogen indkomst eller formue i Sverige der kan bruges som sikkerhed. Da det handler om aftaler som kan se meget forskellige ud alt efter hvilken bank du vil låne penge i, kan det være værd at kontakte flere banker for at få information om mulighederne for at tage et lån.

På bankernes websider kan du finde kalkyleredskaber, der hjælper dig med at beregne den månedlige udgift, du har råd til at have, når du låner til en bolig. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå har også et kalkyleredskab for boliglån, Bolånekalkyl, som du kan bruge når du skal købe en bolig.

Det kan være vanskeligt at låne til køb af bolig i et andet land. Visse banker vil ikke yde lån til køb af ejendomme i udlandet eller til personer, der bor eller arbejder i et andet land end der, hvor banken ligger.

Hvordan flytter du penge mellem lande?

For overførsler og betalinger inden for EU og EØS (Norge og Island) gælder de samme regler og omkostninger som for betalinger i Sverige hvis betalingen er i euro eller i svenske kroner. 

Som forbruger bør du derfor undersøge hvilken transaktion du vil gennemføre og hvad den koster inden du udfører den.

  • Anvend altid internetbanken for at undgå yderligere gebyrer.
  • For udenlandske betalinger bruges særlige koder til at identificere bankkonti og banker som BIC og IBAN/SWIFT.
  • Hvis du skal overføre mellem to forskellige lande, bør du forsøge at anvende EU-betaling.
  • Den grundlæggende regel for en EU-betaling er at en betaler og en modtager deler omkostningerne ved betalingstjenesten. Men undtagelser kan gøres for valutaudveksling.
  • Undersøg hvilke afgifter din bank tager for at overføre penge.
Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.