Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet og fødsel i Danmark
Når du bliver gravid, skal du henvende dig til din læge. Der findes et basistilbud med undersøgelser og konsultationer til gravide, men forløbet afhænger naturligvis af dine konkrete behov.

Henvend dig til din læge

Når du bliver gravid, skal du henvende sig til din praktiserende læge – den læge der står anført på dit sundhedskort.

Lægen vil foretage de indledende undersøgelser og vil lave en vandrejournal som følger dig gennem hele graviditeten.

Vandrejournal

Vandrejournalen udfyldes ved alle konsultationer hos læge, jordemoder/obstetrisk afdeling og ultralydsafdeling.

Lægen vil i forbindelse med den første lægeundersøgelse også foretage den første visitation til fødested på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering og din og din partners ønsker.

Tilbud under graviditeten

Den danske Sundhedsstyrelse anbefaler som udgangspunkt nedenstående basistilbud for en rask kvinde med en ukompliceret graviditet:

  • 3 konsultationer hos den praktiserende læge
  • 2 ultralydsundersøgelser
  • 4-7 jordemoderkonsultationer
  • Evt. graviditetsbesøg af sundhedsplejersken

Det individuelle forløb for den gravide vil naturligvis afhænge af den gravide kvindes konkrete behov.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.