Graviditet og fødsel Danmark

Graviditet og fødsel i Danmark
Når du blir gravid, må du kontakte legen din. Det finnes et basistilbud med undersøkelser og konsultasjoner for gravide, men forløpet avhenger naturligvis av dine konkrete behov.

Henvend deg til legen din

Når du blir gravid, må du kontakte fastlegen – den legen som står oppført på helsetrygdkortet.

Legen vil foreta innledende undersøkelser og oppretter en vandrejournal som følger deg gjennom hele graviditeten.

Vandrejournal

Vandrejournalen fylles ut ved alle konsultasjoner hos lege, jordmor/obstetrisk avdeling og ultralydavdeling.

I forbindelse med den første legeundersøkelsen vil legen også foreta den første visitten til stedet hvor fødselen skal foregå, med utgangspunkt i en helsefaglig vurdering og kvinnens/parets ønsker.

Tilbud under graviditeten

Den danske Sundhedsstyrelsen anbefaler i utgangspunktet nedenstående basistilbud for en frisk kvinne med en ukomplisert graviditet:

  • 3 konsultasjoner hos fastlege
  • 2 ultralydundersøkelser
  • 4–7 jordmorkonsultasjoner
  • Evt. graviditetsbesøk av helsesøster

Det individuelle forløpet for den gravide vil naturligvis avhenge av den gravide kvinnens konkrete behov.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.