Graviditet och förlossning i Danmark

Graviditet og fødsel i Danmark
När du blir gravid ska du kontakta din läkare. Du kan få ett grundutbud av undersökningar, men uppföljningen av graviditeten beror givetvis på dina konkreta behov.

Kontakta din läkare

När du blir gravid, ska du kontakta din praktiserande läkare – den läkare som står på ditt sjukförsäkringskort (sundhedskort).

Läkaren utför de inledande undersökningarna och upprättar en mödravårdsjournal (vandrejournal) som följer dig genom hela graviditeten.

Mödravårdsjournal

Mödravårdsjournalen fylls i vid alla dina besök hos läkare, barnmorska/obstetrisk mottagning och ultraljudsmottagning.

Vid den första läkarundersökningen skriver läkaren också en remiss till förlossningssjukhuset utifrån en hälsobedömning samt dina och din partners önskemål.

Uppföljning av graviditeten

Den danska hälsovårdsmyndigheten (Sundhedsstyrelsen) rekommenderar normalt följande grundutbud till en frisk kvinna med en okomplicerad graviditet:

  • 3 besök hos praktiserande läkare
  • 2 ultraljudsundersökningar
  • 4–7 besök hos barnmorska
  • eventuellt hembesök av distriktssköterska under graviditeten.

Uppföljningen beror givetvis på den gravidas konkreta behov.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.