Guide: arbejde i Grønland

Værktøj på anlægsarbejder på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du læse om de vigtigste ting du skal vide, når du overvejer at søge arbejde i Grønland.

Hvis du overvejer at søge job i Grønland, er der flere ting du skal tænke på. Det gælder blandt andet jobsøgning, autorisation, skat, social sikring, flytning, bolig og arbejdsvilkår. Nedenfor findes en tjekliste over de vigtigste ting du skal være opmærksom på, hvis du vil arbejde i Grønland.

Arbejdstilladelse

Hvis du er nordisk statsborger, kan du bo og arbejde i Grønland uden at søge arbejds- og opholdstilladelse. Hvis du er statsborger i et andet land, gælder forskellige regler alt efter om du er statsborger i et EU- eller EØS-land eller ej.

Jobsøgning

De fleste, der flytter til Grønland, har fundet job før flytningen. Grønland har meget lav arbejdsløshed, og der er derfor altid en del ledige jobs at søge.

Autorisation

Hvis du skal arbejde inden for visse erhverv, kræver det at du har en autorisation. For visse erhverv er en nordisk autorisation tilstrækkeligt for at arbejde i Grønland, for andre skal du ansøge om dansk eller grønlandsk autorisation. Du skal derfor forhøre dig hos din arbejdsgiver eller myndighederne, hvad som kræves af dig.  

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en privat og en offentlig sektor. Begge steder reguleres arbejdsforholdene gennem lovgivningen.

Den største gruppe lønmodtagere i Grønland er ansat i det offentlige. Din lø er derfor overenskomstbestemt. Det kan være en god ide at kontakte den relevante fagforening i forbindelse med ansættelsen.

Den almindelige arbejdsuge i Grønland er på 40 timer. 

Fagforeninger

Traditionen for fagforeninger går ikke langt tilbage i Grønland, men de fleste fagspecifikke erhverv er efterhånden organiseret i fagforeninger.
Er du akademisk ansat eller gymnasielærer findes der underafdelinger af danske fagforbund, som optager medlemmer bosiddende i Grønland.

A-kasse

Der findes ikke a-kasser i Grønland og heller ikke dagpenge ved ledighed. Dog anbefales det, at du fortsætter dit medlemskab i din tidligere a-kasse, da du ikke kan melde dig ind, mens du bor i Grønland og derfor ikke er sikret, når du flytter tilbage.

Flytning og bolig

Boligmarkedet i Grønlands største byer er presset. Derfor kommer mange jobs med tilhørende personalebolig, både inden for det offentlige og private. Allerede når du søger jobbet, bør du tage bolighensynet med i dine forhandlinger. Det kan være meget svært at finde en bolig på egen hånd.

Skat

Har du bopæl i Grønland eller opholder dig i landet i over 6 måneder, er du fuldt skattepligtig. Det vil sige, at du skal angive og beskattes af alle dine indkomster – uanset om disse indtjenes i Grønland eller udlandet.

Opholder du dig mindre end 6 måneder i Grønland, er du begrænset skattepligtig. Det vil sige at du kun betaler skat af arbejde udført i Grønland. Så snart du har meldt flytning til Grønland, skal du kontakte Skattestyrelsen, så du kan få udstedt et skattekort. Flytter du fra Danmark, skal du samtidig søge fritagelse for dansk skat.

Social sikring

Hvis du flytter til Grønland for at arbejde, vil du som hovedregel været omfattet af grønlandsk social sikring.

At være “socialt sikret” i et land, betyder at det er reglerne i det land der gælder for dig på områder som eksempelvis:

Sæsonjob til unge

Nordjobb formidler sæsonjob til unge borgere i Norden eller EU som er mellem 18 og 30 år gamle. Du skal være nordisk statsborger og beherske dansk, norsk eller svensk.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.