Guide: flytte fra Grønland

Flytte fra Danmark til udlandet
Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Grønland til et andet nordisk land.

Er du dansk eller nordisk statsborger har du ret til at flytte til alle nordiske lande uden at søge visum eller arbejds- og opholdstilladelse. Du kan kun være folkeregistreret i ét nordisk land ad gangen. Du skal følge bestemmelserne for folkeregistrering i det land, du flytter til.

Du skal registreres i dit nye bopælsland når:

  • Du flytter til Danmark, Norge, Færøerne eller Island i mere end 6 måneder
  • Du flytter til Sverige mere end 12 måneder

Har du bopæl i to lande samtidig, skal du lade dig folkeregistrere i det land, du opholder dig mest.

Flytning til Danmark

Ved flytning til Danmark skal du melde flytning til den nye kommune inden for fem dage efter ankomsten til Danmark. Det gør du med dit NemID på Borger.dk. Har du ikke NemID, skal du henvende dig i borgerservice i den kommune, du flytter til.

Arbejde

Du skal være opmærksom på, at nogle grønlandske uddannelser ikke er godkendte i resten af Norden. Du kan derfor opleve, at du er nødt til at uddanne dig på ny eller tage efteruddannelse for at få arbejde. Du bør derfor undersøge dine muligheder på forhånd.

Det samme gælder, hvis du har en profession, der kræver en særlig autorisation.

Børn

Husk at skrive dine børn op til daginstitutioner og skoler, så snart du ved, hvor du skal flytte hen. Undersøg også hvad der findes af offentlige tilskud til børnefamilier.

Får du som enlig forælder udbetalt børnebidrag fra en kommune i Grønland, skal du medbringe bidragsresolutionen til din nye kommune.

Bolig

Betaler du selv el, vand og varme i din bolig skal du huske af afmelde dig hos Nukissiorfiit, så du ikke risikerer at betale for forbrug efter fraflytning. Det kan du gøre med dit NemID på Sullissivik.

Husk også at afmelde dag- og natrenovation, hvis du er tilmeldt ordningen. Det kan gøres på Sullissivik med dit NemID eller ved henvendelse på borgerservicekontoret.

Eftersendelse af post

Tusass eftersender post til din nye adresse, hvis du udfylder en flytteblanket med din nye adresse.

Social sikring

Hvis du flytter til andet nordisk land for at arbejde, bliver du socialt sikret i det nye land fra og med den dag du begynder arbejdet. Du skal kontakte den ansvarlige myndighed i det land, du flytter til, for at blive socialt sikret.

Pension

Har du indbetalt til en grønlandsk pensionsordning, kan du vælge at lade pengene stå til du skal pensioneres. Du kan også få flyttet til opsparing til en anden pensionsudbyder uden for Grønland. Vær opmærksom på, at der kræves et gebyr ved flytning af din pensionsopsparing.

Kørekort

Hvis du flytter til Danmark, er dit grønlandske kørekort gyldigt i 180 dage efter flytningen. Derefter skal du have det ombyttet til et dansk kørekort. For at få det ombyttet skal du aflægge en kontrollerende køreprøve eller have gennemført to kørelektioner ved en dansk kørelærer.

Hvis du flytter til et andet nordisk land og har et grønlandsk kørekort, skal du ansøge om ombytning af kørekort i dit nye bopælsland. Der kan være forskellige regler for, hvad der skal til for at få ombyttet et grønlandsk kørekort. 

Hvis du flytter til lande uden for EU/EØS skal du have et internationalt kørekort. Hvis du har et grønlandsk kørekort, kan du ikke få udstedt et internationalt kørekort. Du kan derimod få et internationalt kørekort, hvis du har et dansk kørekort.

Sprogkurser

Der findes meget få grønlandsktalende uden for Grønland. Du skal derfor overveje, om du har brug for sprogundervisning, før du flytter eller ved ankomsten. Selvom du er god til dansk, kan det være godt at få undervisning i svensk eller norsk, hvis du flytter til et andet sted i Norden end Danmark.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.