Karakterskalaer i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa
Her kan du læse om de finske karakterskalaer.

De finske grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter har hver sin karakterskala.

Grundskole og gymnasium

I de finske grundskoler og på de finske gymnasier bruges karakterskalaen 10–4. Karaktererne fra 10 til 5 er bestået, mens 4 er ikke-bestået.

Den finske studentereksamen vurderes med karaktererne L, E, M, C, B, A og I. Karaktererne L–A er bestået, mens I er ikke-bestået.

Erhvervsskoler

På de finske erhvervsskoler bruges tretrinsskalaen 3–1.

Universiteter og professionshøjskoler

På de videregående uddannelser i Finland bruges karakterskalaen 5–0. Karaktererne 5–1 er bestået, mens 0 er ikke-bestået.

Omregning af udenlandske karakterer til finske

Hvis du søger om optagelse på en videregående uddannelse i Finland på grundlag af en udenlandsk eksamen, behøver du ikke at omregne de udenlandske karakterer til finske. Den udenlandske eksamen bekræfter, at du har studiekompetence, og optagelsen sker på baggrund af optagelsesprøver eller uddannelsesinstitutionens vurdering.

Omregning af finske karakterer til udenlandske

Hvis du søger om optagelse på en videregående uddannelse i et andet nordisk land på grundlag af en finsk eksamen, behøver du ikke at omregne de finske karakterer til udenlandske.

Hvert nordisk land har sin egen karakterskala.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.