Karakterskalaer i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa
Her kan du læse om de anvendte karakterskalaer i Finland, karakterernes ækvivalenter, og hvordan karaktererne pointsættes, hvis du tager til et andet nordisk land for at studere.

De finske grundskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser samt universiteter og professionshøjskoler har hver sin karakterskala. På denne side fokuserer vi primært på, hvordan karaktererne pointsættes, hvis du søger ind på en videregående uddannelse.

Karakterskalaer på forskellige uddannelsesinstitutioner

I Finland bruges karakterskalaen 4–10 i grundskoler og på gymnasier, mens karakterskalaen 0–5 bruges på professionshøjskoler og universiteter.

De anvendte karakterskalaer er ikke relative, og derfor svarer de ikke helt til den europæiske ECTS-karakterskala. Den finske karakterskala er således ikke baseret på en forhåndsbesluttet fordeling af karakterer, som ECTS-skalaen. Karakteren gives derimod på baggrund af den studerendes individuelle præstation.

Grundskole og gymnasium

Karakterskalaen 4–10 bruges i grundskoler og på gymnasier. Karakterskalaen består af følgende karakterer:

 • 10 og 9, svarer omtrent til ECTS-karakteren A (excellent)
 • 8, svarer omtrent til ECTS-karakteren B (very good)
 • 7, svarer omtrent til ECTS-karakteren C (good)
 • 6, svarer omtrent til ECTS-karakteren D (satisfactory)
 • 5, svarer omtrent til ECTS-karakteren E (sufficient)
 • 4, svarer omtrent til ECTS-karakteren FX, F (fail)

På grundskolens 1.-3. klassetrin kan uddannelsesinstitutionen beslutte, om der skal gives mundtlige udtalelser eller karakterer for elevens præstation. På grundskolens 4.-8. klassetrin, eventuelle mellemklasser og i afgangsklasserne gives karakterer. Du kan læse mere om karakterer i grundskolen på Utbildningsstyrelsens netsted.

På gymnasiet bruges enten karakterskalaen 4–10, eller der gives en vurdering af den studerendes præstation (D = deltaget, H = godkendt). Hvis en studerende ønsker at få meritoverført kurser fra andre uddannelsesinstitutioner til sine gymnasiestudier, bliver karaktererne omregnet til gymnasiets karakterskala. Du finder en omregningstabel samt yderligere information om karaktergivning på Utbildningsstyrelsens netsted.

Den finske studentereksamen vurderes med karaktererne L, E, M, C, B, A og I. Karaktererne L–A er bestået, mens I er ikke-bestået. Du kan læse mere om karaktererne på Studentexamensnämndens netsted.

Erhvervsuddannelser, professionshøjskoler og universiteter

Professionshøjskoler og universiteter i Finland bruger karakterskalaen 0–5. Karakterskalaen består af følgende karakterer:

 • 5, svarer omtrent til ECTS-karakteren A (excellent)
 • 4, svarer omtrent til ECTS-karakteren B (very good)
 • 3, svarer omtrent til ECTS-karakteren C (good)
 • 2, svarer omtrent til ECTS-karakteren D (satisfactory)
 • 1, svarer omtrent til ECTS-karakteren E (sufficient)
 • 0, svarer omtrent til ECTS-karakteren FX, F (fail)

På professionshøjskoler er vurderingen arbejdslivsorienteret samt kompetence- og kriteriebaseret. Præstationen kan også vurderes som "bestået/ikke bestået". Du kan læse mere på Utbildningsstyrelsens netsted.

På universiteter kan præstationen også vurderes som bestået/ikke bestået, hvilket i så fald vil fremgå af læreplanen. Du kan få yderligere information hos studievejledningen på universiteterne.

Omregning af udenlandske karakterer til finske

Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse i udlandet, som ikke er en europæisk studentereksamen (European Baccalaureate, EB) eller en international studentereksamen (International Baccalaureate), kan du ikke søge om optagelse på et finsk universitet på grundlag af dine karakterer. Du skal derimod til en optagelsesprøve, og det er ikke nødvendigt at omregne dine karaterer. Læs mere om videregående uddannelse i Finland

Hvis du har en europæisk studentereksamen eller en international studentereksamen, finder du information om pointsætning af eksamener på yliopistovalinnat.fi/sv (for universiteter) og yrkeshogskolestudier.fi (for professionshøjskoler).

Hvis du har gennemført en del af dine studier i udlandet, og du ønsker dem meritoverført til din finske eksamen, skal du henvende dig til studiekontoret på din uddannelsesinstitution.

Hvis du søger om optagelse på en ungdomsuddannelse på baggrund af et udenlandsk eksamensbevis, kan du læse mere på siden Ungdomsuddannelser i Finland.

Omregning af finske karakterer til udenlandske

Hvis du søger om optagelse på en videregående uddannelse i et andet nordisk land på grundlag af en finsk eksamen, behøver du ikke at omregne de finske karakterer til udenlandske.

Du kan læse mere om konvertering af karakterer herunder:

 • Sverige: Antagning.se
 • Norge: Samordna opptak
 • Danmark: Eksamenshåndbogen. Vælg det ønskede land i menuen, og klik herefter på karakterer.
 • Island: Den uddannelsesinstitution, som du søger om optagelse på, vurderer hvad karaktererne svarer til. Du kan læse mere om videregående uddannelser på siden Adgang til universitetsuddannelse i Island.

Du kan læse mere om videregående uddannelse i de forskellige lande på siderne herunder.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.