Betygsskalorna i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa
Här hittar du information om de betygsskalor som används i Finland.

Finland har en separat betygsskala för grundskolorna och gymnasierna, för yrkesskolorna respektive universiteten och yrkeshögskolorna.

Grundskolan och gymnasiet

I grundskolan och på gymnasiet i Finland används betygsskalan 10–4, varav 10–5 är godkända betyg och 4 underkänt.

Studentexamen i Finland bedöms med betygen L, E, M, C, B, A och I, varav L–A är godkända betyg och I underkänt.

Yrkesskola

Yrkesskolor på andra stadiet i Finland använder en betygsskala i tre steg, 1–3.

Universitet och yrkeshögskolor

På universitet och högskolor i Finland används betygsskalan 5–0, varav 5–1 är godkända betyg och 0 underkänt.

Omräkning av utländska betyg till finska

Om du söker in på utbildningar i Finland med ett utländskt studieintyg behöver du inte själv räkna om dina utländska betyg till finska. Med ett utländskt studieintyg bevisar du att du är behörig att söka in och urvalet görs utgående från ett urvalsprov eller enligt prövning från utbildningsinstitutionens sida.

Omräkning av finska betyg till utländska

Om du söker in på en utbildning i ett annat nordiskt land med ett finskt studieintyg behöver du inte själv räkna om dina finska betyg till de utländska.

Varje nordiskt land har sin egen betygsskala.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.