Karakterskalaer i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa
På denne siden kan du lese om karakterskalaene som er i bruk i Finland.

Finsk grunnskole og videregående opplæring, yrkesskoler, universiteter og yrkeshøyskoler har ulike karakterskalaer.

Grunnskole og gymnas

I finske grunnskoler og gymnaser brukes karakterskalaen 10–4, der 10–5 er bestått og 4 ikke bestått.

Avsluttende eksamen fra finsk gymnas vurderes med karakterene L, E, M, C, B, A og I, hvorav L–A er bestått og I ikke bestått.

Yrkesskole

I videregående yrkesutdanninger brukes en tretrinns karakterskala, 3–1.

Universiteter og yrkeshøyskoler

Ved høyere utdanningsinstitusjoner i Finland brukes karakterskalaen 5–0, der 5-1 er bestått og 0 ikke bestått.

Omregning av utenlandske karakterer til finske

Hvis du søker høyere utdanning i Finland på grunnlag av utenlandsk vitnemål, trenger du ikke å omregne de utenlandske karakterene til finske. Det utenlandske vitnemålet bekrefter at du har studiekompetanse, og valg av kandidater foretas på grunnlag av opptaksprøver eller utdanningsinstitusjonens vurdering.

Omregning av finske karakterer til utenlandske

Hvis du søker høyere utdanning i et annet nordisk land på grunnlag av finsk vitnemål, trenger du ikke å omregne de finske karakterene til karakterene i det andre nordiske landet.

Hvert nordisk land har sin egen karakterskala.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.