Universitetsuddannelse i Island

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi
Her kan du finde information om adgang til universitetsuddannelse i Island.

Universiteter i Island

De, der påtænker at uddanne sig ved et universitet, skal have afsluttet studentereksamen eller en tilsvarende eksamen. Der er hjemmel i loven til at fastsætte særlige betingelser for optagelse på et universitet og til at kræve, at de studerende underkaster sig optagelsesprøver eller standpunktsprøver. Nordiske statsborgere har samme ret som islandske statsborgere til at søge om optagelse på et studium.

I Island findes syv universiteter, samt nogle universitetscentre ude på landet. Fem af universiteterne drives af staten. Alle nærmere oplysninger om optagelsesbetingelser og optagelsesregler på de enkelte fakulteter, samt undervisningsplaner og studieordninger, ansøgningsblanketter og oplysninger om optagelses- og studiegebyrer kan findes på universiteternes hjemmesider.

Hvad skal du vide, før du starter på universitetet i Island?

Studieafgift

På de privatdrevne universiteter betales der studieafgift, på de statslige universiteter optagelsesgebyr.

Sprogkundskaber

Hovedreglen er, at undervisningen på uddannelsesinstitutioner i Island foregår på islandsk. Dog er der undtagelser herfra, både på grundfagsstudier og fortsættende studier. Undervisningen i fremmedsprog foregår således for det meste på det pågældende sprog, og ligeledes tilbydes der nogle ganske få studieforløb på grundfagsniveau, hvor der udelukkende undervises på engelsk.

Flere universiteter tilbyder enkeltstående kurser eller hele studieforløb på engelsk. De fleste universiteter og mange af deres underafdelinger har desuden internationale koordinatorer, der bistår udenlandske studerende. Lærebøgerne i de fleste fag er på engelsk, dog er lærebøgerne i lokalt forankrede fag såsom jura på islandsk. I visse fag er en del af undervisningsmaterialet på skandinaviske sprog.

Fjernstudium

På nogle af universiteterne tilbydes fjernstudium. Der samarbejdes om fjernstudier med kommuner, universitetscentre, videnscentre, efteruddannelses- og folkeoplysningsinstitutioner rundt om i landet. Alle nærmere oplysninger kan findes på hjemmesiderne for de fakulteter og studiefag, som tilbyder fjernstudium.

Sprogkundskaber

Hovedreglen er, at undervisningen på uddannelsesinstitutioner i Island foregår på islandsk. Dog er der undtagelser herfra, både på grundfagsstudier og fortsættende studier. Undervisningen i fremmedsprog foregår således for det meste på det pågældende sprog, og ligeledes tilbydes der nogle ganske få studieforløb på grundfagsniveau, hvor der udelukkende undervises på engelsk.

Flere universiteter tilbyder enkeltstående kurser eller hele studieforløb på engelsk. De fleste universiteter og mange af deres underafdelinger har desuden internationale koordinatorer, der bistår udenlandske studerende. Lærebøgerne i de fleste fag er på engelsk, dog er lærebøgerne i lokalt forankrede fag såsom jura på islandsk. I visse fag er en del af undervisningsmaterialet på skandinaviske sprog.

Finansiering af uddannelse

På private universiteter betales der studieafgift, mens der på statsuniversiteter betales indskrivningsgebyrer.

Studerendes Uddannelsesfond (MSN) kan yde lån til studerende i studieperioden. 

Generelle oplysninger om at studere i Island

Adgang til bachelorstudier på universiteter

De generelle regler angiver, at ansøgere, der begynder på universiteter i Island, skal have afsluttet studentereksamen eller en anden afsluttende eksamen på tredje kompetenceniveau i henhold til den islandske læseplan for ungdomsuddannelser  eller en tilsvarende eksamen fra en udenlandsk skole. Hvert universitet fastsætter sine egne regler om undtagelser fra disse regler. 

Ansøgningsfristerne varierer fra universitet til universitet, og det anbefales derfor nøje at undersøge oplysninger fra hver enkelt skole. 

Hvordan ansøger du om videregående uddannelse i Island?

Alle nærmere oplysninger om optagelsesbetingelser og optagelsesregler på de enkelte fakulteter, samt undervisningsplaner og studieordninger, ansøgningsblanketter og oplysninger om optagelses- og studiegebyrer kan findes på universiteternes hjemmesider.

Adgang til videregående studier ved et universitet

På alle universiteter i Island er det muligt at læse postgraduate-studier efter bachelorstudier. Du kan vælge mellem en række uddannelser, og det er en god idé at kigge nærmere på skolernes hjemmesider for at læse om og adgangskrav. 

Udenlandsk samarbejde mellem universiteter i Island

Universiteterne i Island er aktive i udenlandsk samarbejde, f.eks. inden for Erasmus og Nordplus. Det er bedst at besøge skolernes hjemmesider for at få information om hver skoles internationale samarbejde. Hver skole har et internationalt kontor, som kan give yderligere oplysninger. 

Videregående uddannelser i Norden

Nærmere oplysninger

Yderligere oplysninger om videregående uddannelse i Island kan findes på universiteternes hjemmesider og på Uddannelsesdirektoratets hjemmeside. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.