Ungdomsuddannelser i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa
Fotograf
Element5 Digital on Unsplash
Her kan du læse om ungdomsuddannelser (gymnasier og erhvervsuddannelser) i Finland. Du kan også læse om, hvordan du søger om optagelse på disse uddannelser.

Du kan blive optaget på en ungdomsuddannelse, hvis du har gennemført grundskolen eller en tilsvarende læreplan. Hvis du har gennemført grundskolen i udlandet, kan du også blive optaget på en ungdomsuddannelse i Finland. Du finder generel information om gymnasieuddannelse og erhvervsuddannelse hos Studieinfo.

De nordiske lande har indgået en aftale, som giver studerende mulighed for at søge om optagelse på gymnasier og erhvervsuddannelser i et andet nordisk land på lige fod med ansøgere fra det pågældende land. Aftalerne forpligter desuden landene til at anerkende uddannelse, som er gennemført i et andet nordisk land.

Hvis du er interesseret i videregående uddannelse på Åland, kan du finde information på siden Guide: studere på Åland.

Uddannelsesmuligheder

I Finland kan du enten gennemføre en ungdomsuddannelse i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse.

Gymnasieuddannelse

De finske gymnasier giver en bred almendannende uddannelse og en god forberedelse til universitetsstudier. Gymnasieuddannelsen giver ikke erhvervsmæssige kompetencer.

Gymnasieuddannelsen varer i gennemsnit 3 år og afsluttes normalt med en studentereksamen. En bestået studentereksamen er generelt adgangsgivende til videregående uddannelser på universitetet. Med en gennemført gymnasieuddannelse uden studentereksamen kan man søge om optagelse på professionshøjskoler og erhvervsuddannelser. Du finder information om de anvendte karakterskalaer på siden Karakterskalaer i Finland.

Der findes offentlige og private gymnasier, Uddannelsen samt de læremidler og arbejdsredskaber, som kræves i undervisningen, er gratis for undervisningspligtige elever. Du kan læse mere om undervisningspligt og gratis uddannelse på Studieinfos netsted.

Undervisningen på gymnasierne foregår normalt på finsk eller svensk. I de største byer findes der også internationale gymnasier, hvor uddannelsen kan gennemføres på eksempelvis engelsk, tysk eller fransk. Du kan læse mere om gymnasieuddannelse på Utbildningsstyrelsens og Studieinfos netsteder.

Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse kan enten munde ud i en erhvervsmæssig grunduddannelse, en erhvervseksamen eller en særlig erhvervseksamen. En erhvervsuddannelse kan gennemføres som en erhvervsrettet grunduddannelse, en fri eksamen eller en lærlingeuddannelse. Unge, som har gennemført grundskolen, har som regel mulighed for at tage grunduddannelsen i dagtimerne. Voksne kan gennemføre den erhvervsrettede grunduddannelse løbende ved siden af deres arbejde.

Uddannelserne består ud over de erhvervsrettede studier af almendannende uddannelse, valgfri uddannelse og almindeligvis også praktik. Ved siden af de erhvervsrettede studier kan man også gennemføre gymnasiestudier eller tage en studentereksamen. Erhvervsuddannelserne samt de læremidler og arbejdsredskaber, som kræves i undervisningen, er gratis for undervisningspligtige elever.

En del af erhvervsuddannelsen kan foregå på en arbejdsplads, enten i form af en lærlingeaftale eller en uddannelsesaftale. En lærlingeuddannelse foregår primært på en arbejdsplads og er centreret omkring arbejdsopgaverne. Uddannelsen kan ved behov suppleres med undervisning i andre læringsmiljøer. Uddannelser, som er baseret på en uddannelsesaftale, foregår på en arbejdsplads og er centreret omkring arbejdsopgaverne. En elev med uddannelsesaftale er ikke ansat på arbejdspladsen. Du kan læse mere om lærlingeuddannelser og uddannelsesaftaler på Utbildningsstyrelsens netsted.

Erhvervsuddannelser tilbydes både på finsk og svensk, men ikke alle uddannelser tilbydes på svensk. Der findes kun få engelsksprogede erhvervsuddannelser, og du skal som regel søge om optagelse på disse uddannelser direkte hos den pågældende uddannelsesinstitution.

Du finder information om de anvendte karakterskalaer på siden Karakterskalaer i Finland. Efter at have taget en erhvervseksamen kan du søge om optagelse på videregående uddannelser på professionshøjskoler eller universiteter.

Du kan læse mere om erhvervsuddannelser på Studieinfos og Utbildningsstyrelsens netsteder.

Forberedende undervisning

Før du begynder på en ungdomsuddannelse, kan du gå til forberedende undervisning på den såkaldte Hux-uddannelse. Du kan søge om optagelse på forberedende undervisning via den fælles ansøgning om foråret eller løbende gennem året. Du kan læse mere om Hux-uddannelsen på Studieinfos netsted.

Ansøgning til ungdomsuddannelser

Du søger om optagelse på ungdomsuddannelser via den fælles optagelse på netstedet Studieinfo i februar-marts. Her finder du også information om de eksisterende uddannelser og ansøgningsprocessen. Nogle uddannelser optager studerende flere gange om året. Ansøgningsfristerne varierer for de enkelte uddannelse. Du kan løse mere på Studieinfos netsted.

Hvis du har gennemført grundskolen i udlandet, skal du indsende en kopi af dine karakterer til de uddannelsesinstitutioner du søger optagelse på inden ansøgningsfristen udløber. Optagelse af elever, som har gennemført grundskolen uden for Finland, baseres på en vurdering hos den pågældende uddannelsesinstitution, såfremt karaktererne ikke umiddelbart kan sammenlignes. Du kan læse mere om optagelse på baggrund af en optagelsesprøve på Studieinfos netsted.

Ansøgning om optagelse på erhvervsuddannelser for voksne sker ikke via den fælles optagelsesprocedure. Du skal derimod sende din ansøgning direkte til uddannelsesinstitutionen. Du kan søge om optagelse på erhvervsuddannelser for voksne hele året. Ansøgningsfristerne afhænger af de enkelte uddannelser.

Hvis du allerede har gennemført en erhvervsuddannelse, en uddannelse på en professionshøjskole eller gymnasiet, kan du ikke søge om optagelse på uddannelser efter grundskolen via den fælles ansøgning. Du kan dog søge om optagelse på erhvervsuddannelser eller erhvervsuddannelser for voksne via den løbende ansøgning.

Du kan læse mere om uddannelser efter grundskolen på Studieinfos netsted.

Andre uddannelsesmuligheder

Du kan også komme til Finland som udvekslingsstuderende eller som praktikant som led i din uddannelse.

Udvekslingsophold

Via skolen kan man som regel rejse til Finland som udvekslingsstuderende i en uge eller en måned, men afhængigt af skolen kan udvekslingsopholdet vare helt op til et år. Ved siden af udveksling kan din skole også deltage i internationale projekter, som gennemføres sammen med elever fra andre lande. Du kan få yderligere information på din egen skole.

Udvekslingsophold i gymnasiet er almindelige mellem de nordiske lande, fordi skolerne kan få finansiering til disse via programmerne Nordplus og Erasmus+ Personalet på din skole tager sig af det administrative i forbindelse med dit udvekslingsophold, og de hjælper dig også med din ansøgning. 

Praktikophold

Virksomhedsforlagt undervisning i forbindelse med en erhvervsuddannelse kan gennemføres i udlandet. Du kan få mere at vide om dine muligheder på din uddannelsesinstitution. Hvis du er studerende med en lærlingeaftale, kan du henvende dig til lærlingeaftalekontoret.

Godt at vide om at studere i Finland

Hvis du kommer til Finland for at studere, er det også godt at være orienteret om studieboliger, finansiering af uddannelse, anerkendelse af finske uddannelser i andre nordiske lande samt særlige forhold for mindreårige. Du kan læse mere om dette på siden Guide: studere i Finland.

Vil du tage en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land?

På listen herunder finder du information om ungdomsuddannelser og ansøgning i andre nordiske lande.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.