Ungdomsuddannelser i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa
Her kan du læse om ungdomsuddannelser (gymnasier og erhvervsuddannelser) i Finland.

En person, som har gennemført grundskolen eller en tilsvarende læreplan, kan blive optaget på gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

Du søger om optagelse på en ungdomsuddannelse via netstedet Studieinfo.fi. Også personer, som har gennemført grundskolen eller en tilsvarende læreplan i udlandet, kan søge om optagelse gymnasiet eller en erhvervsuddannelse i Finland. Åland har sit eget interne ansøgningssystem.

Du kan få uddannelsesstøtte, mens du er i gang med en ungdomsuddannelse. Studerende fra et andet nordisk land får normalt uddannelsesstøtte fra hjemlandet. De studerende kan desuden have andre fordele, eksempelvis et gratis, varmt måltid.

Gymnasier

Gymnasierne tilbyder en almendannende uddannelse. Gymnasieuddannelsen varer typisk 3 år og afsluttes normalt med en studentereksamen. Når du har gennemført gymnasiet, er det muligt at læse videre på professionshøjskoler eller universiteter.

Der findes både offentlige og private gymnasier, men undervisningen er altid gratis. Den studerende skal dog selv anskaffe sig undervisningsmateriale. På voksengymnasier skal man betale for at gennemføre et enkeltfagskursus, men det er gratis at gennemføre en hel gymnasieuddannelse.

Undervisningen på gymnasierne foregår normalt på finsk eller svensk. I de største byer findes der også internationale gymnasier, hvor uddannelsen kan gennemføres på eksempelvis engelsk, tysk eller fransk.

Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse kan gennemføres som en erhvervsrettet grunduddannelse, en fri eksamen eller en lærlingeuddannelse. Unge, som har gennemført grundskolen, har som regel mulighed for at tage grunduddannelsen i dagtimerne. Voksne kan gennemføre den erhvervsrettede grunduddannelse løbende ved siden af deres arbejde.

Uddannelserne består ud over de erhvervsrettede studier af almendannende uddannelse, valgfri uddannelse og almindeligvis også praktik. Ved siden af de erhvervsrettede studier kan man også gennemføre gymnasiestudier eller tage en studentereksamen.

Efter at have taget en erhvervseksamen kan du søge om optagelse på videregående uddannelser på professionshøjskoler eller universiteter.

Du søger om optagelse på erhvervsuddannelser med studiestart om efteråret via den fælles optagelsesprocedure på Studieinfo.fi. Nogle erhvervsuddannelser har også studiestart i januar. Du søger om optagelse via Studieinfo.fi, men ansøgningsfristerne afhænger af de enkelte uddannelser.

Erhvervsuddannelserne tilbydes på både finsk og svensk. Du kan dog ikke tage alle eksamener på svensk. Der findes kun få engelsksprogede erhvervsuddannelser, og du skal som regel søge om optagelse på disse uddannelser direkte hos den pågældende uddannelsesinstitution.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.