Videregående uddannelse i Finland

Korkea-asteen koulutus Suomessa
I denne artikel kan du læse om videregående uddannelse i Finland (universiteter og professionshøjskoler). Du kan også læse om den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelse.

Videregående uddannelse i Finland tilbydes af universiteterne og professionshøjskolerne. Undervisningen tilbydes på både finsk, svensk og engelsk.

Du søger om optagelse på netstedet Studieinfo. Her kan du også finde yderligere information om uddannelsesmuligheder på forskellige niveauer. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren på siden Ansøgning til videregående uddannelser i Finland.

Professionshøjskoler

Professionshøjskolerne tilbyder praktisk orienterede videregående uddannelser, typisk inden for mange forskellige fagområder. Man kan optages på en professionshøjskole, hvis man har en studentereksamen eller en eksamen fra en erhvervsuddannelse. Man søger om optagelse om foråret og om efteråret via den fælles ansøgningsprocedure, og ofte skal man op til en optagelsesprøve. Der er flere uddannelsestilbud om foråret end om efteråret.

Studier, som fører til en eksamen på en professionshøjskole, er gratis for borgere fra EU-/EØS-lande og Schweiz. Borgere fra andre lande skal eventuelt betale en årsafgift.

De fleste finske professionshøjskoler er finsksprogede, men der findes også svensksprogede professionshøjskoler. Desuden arrangerer mange professionshøjskoler engelsksprogede undervisningsforløb. Professionshøjskolerne fastsætter selv deres krav om sprogfærdigheder, så du skal henvende dig til den enkelte uddannelsesinstitution for at finde ud af, hvordan du kan dokumentere dine sprogfærdigheder.

Det tager 3,5-4,5 år at gennemføre grunduddannelsen på en professionshøjskole, og den omfatter en praktikperiode på et semester. Det er desuden muligt at gennemføre overbygningsuddannelsen på en professionshøjskole, når man har bestået grunduddannelsen og derefter været erhvervsaktiv inden for den pågældende branche i mindst 3 år. Gennemførelsen af overbygningen på professionshøjskolen er normeret til 1-1½ års fuldtidsstudier.

Universiteter

Man søger som regel om optagelse på finsk- og svensksprogede uddannelser via den fælles ansøgningsprocedure. De fleste kandidatuddannelser (især de engelsksprogede) er ikke med i den fælles ansøgningsprocedure. Man skal i stedet søge om optagelse direkte hos det pågældende universitet. 

Grunduddannelsen (bachelorgraden) tager normalt 3 år og overbygningsuddannelsen (kandidatgraden) tager 2 år. Man må maksimalt bruge 7 år på at gennemføre bachelor- og kandidatuddannelsen. Almindelig praksis er, at man først gennemfører bacheloruddannelsen, hvorefter man har ret til at gennemføre kandidatuddannelsen på den samme uddannelsesinstitution. Efter at have bestået kandidatuddannelsen er det muligt at studere videre.

Universiteterne er et- eller tosprogede (finsk og/eller svensk). Desuden foregår en stor del af undervisningen og forskningen på engelsk.

Studier på et universitet er gratis for borgere fra EU-/EØS-lande og Schweiz. Borgere fra andre lande skal eventuelt betale en årsafgift. Det er obligatorisk for studerende på både grunduddannelsen og overbygningsuddannelsen at være medlem af studenterforeningen som opkræver en medlemsafgift.

  Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelse

  Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelse sikrer alle nordiske statsborgere muligheden for at tage en højere uddannelse i et andet nordisk land på samme eller tilsvarende vilkår som borgerne i det pågældende land. Ifølge overenskomsten kan studier, som er gennemført i et andet nordisk land, meritoverføres til de højere læreanstalter i Finland. De gennemførte studier vurderes af den modtagende læreanstalt. Det er en god idé på forhånd at undersøge hvilke dokumenter de højere læreanstalter i Finland kræver i forbindelse med meritoverførsel.

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.