Ret til sundhedsydelser i Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi
Her kan du finde informationer om, hvilke sundhedsydelser du har ret til i Island.

Man kan kun være en del af det offentlige forsikringssystem i ét land ad gangen. Folkeforsikringen yder økonomisk beskyttelse til familier og børn, handicappede og invalide, til dem, der har været ude for en arbejdsulykke, samt til ældre borgere.

Folkeforsikringssystemet i Island er opdelt i pensions-, ulykkes- og sygeforsikring. Folkeforsikringen omfatter alle, der har folkeregisteradresse i Island.

 

Folkeforsikring når en person bor og arbejder i Island

En person, som har meldt flytning (optagelse i folkeregister i Island) og har indleveret en ansøgning om optagelse i forsikringsregister ved flytning fra Norden, bliver sygeforsikret i Island, når der er indløbet en bekræftelse fra den offentlige sygeforsikring i det tidligere bopælsland om, at vedkommende har været forsikret dér. Sygeforsikringen er da gyldig fra den dag, hvor vedkommende blev registreret med folkeregisteradresse i Island.

Personer har da ret til sundhedsydelser og tandlægebehandling ligesom Islands øvrige indbyggere. De, der er sygeforsikrede i Island, betaler mindre afgift for offentlige sundhedsydelser og nyder en lang række andre rettigheder til forskel fra dem, der ikke er sygeforsikrede.

  Ved flytning tilbage til Island inden for 12 måneder

  Personer, som flytter fra Norden tilbage til Island inden for 12 måneder, bliver automatisk sygeforsikrede efter optagelse med folkeregisteradresse i det nationale register.

  Studerende

  Studerende, der flytter tilbage fra Norden inden for seks måneder efter studiets afslutning, skal medbringe en bekræftelse på studiet for det pågældende tidsrum samt en ansøgning om optagelse i forsikringsregister for at være forsikrede fra og med den dag, de optages i det nationale register med folkeregisteradresse i Island.

  En person, som bor i et andet nordisk land, men arbejder i Island

  Nordiske statsborgere, som arbejder midlertidigt i Island eller arbejder selvstændigt, kan fortsætte med at være forsikrede hos det offentlige forsikringssystem i det land, der flyttes fra.

  En person, som bor i Island, men arbejder i et andet nordisk land

  En person, som bor i Island, men arbejder i et andet nordisk land, er almindeligvis forsikret i det offentlige forsikringssystem i det land, hvor vedkommende arbejder. Hvis en person bliver syg, har vedkommende ret til omsorg i det land, hvor vedkommende arbejder, men også i Island.

  Det europæiske sygesikringskort

  Personer, som nyder folkeforsikring i Island, har ret til at få det europæiske sygesikringskort i Island.

  Det europæiske sygesikringskort (ES-kortet) anvendes, hvis indehaveren bliver syg eller kommer til skade i et andet EØS-land eller Schweiz. Det bekræfter retten til de sundhedsydelser, der måtte blive nødvendige, mens personen opholder sig midlertidigt i et EØS-land og Schweiz

  Sundhedsydelser i forbindelse med midlertidigt ophold i Island

  Indbyggere i andre nordiske lande kan om nødvendigt henvende sig på sundhedscentre og hospitaler i Island og betaler da samme afgift som personer sygeforsikret i Island. Man skal i givet fald fremvise det europæiske sygesikringskort samt pas, som bekræfter vedkommendes statsborgerskab.

   

  Forud aftalt lægebehandling i et andet nordisk land

  En person, som er sygeforsikret i Island, har ifølge lov ret til offentlige sundhedsydelser, hvor han eller hun måtte vælge at opholde sig inden for EØS-området, såfremt bestemte betingelser er opfyldt

   Sundhedsydelser i Island, når man opholder sig midlertidigt uden for Island

   En person er sygeforsikret i det land, hvor vedkommende arbejder, og har derfor ikke ret til sundhedsydelser i Island på trods af, at vedkommende har folkeregisteradresse i Island, men skal fremvise f.eks. det europæiske sygesikringskort ved henvendelse til læge.

   Studerende og pensionister har ret til sundhedsydelser i Island selv hvis de er registreret med folkeregisteradresse i udlandet.

   Sundhedsydelser i Island for folk som arbejder i mere end ét land

   Når man arbejder i mere end ét land, er det myndighederne i det land, hvor en person skaffer sig størstedelen af sine indtægter, som skal forsikre vedkommende.

   Pensionister, som har folkeregisteradresse i et andet EØS-land eller Schweiz, men modtager pension fra Island, er sygeforsikrede i Island på basis af deres indtægt.

   Hvad koster sundhedsydelser, kan man få økonomisk støtte til dem?

   I Island findes der et fælles brugerfinansieringssystem, som er bygget op sådan, at ingen skal betale mere end et bestemt maksimumbeløb pr. måned for sundhedsydelser. Disse beløb står oplyst i et regulativ om alle sygeforsikredes andel i omkostningerne i forbindelse med sundhedsydelser.

   Ind under systemet falder således betaling for ydelser på sundhedscentre og hospitaler, sundhedsydelser leveret hos selvstændigt praktiserende læger, hos sygehjælpere, ergoterapeuter, talepædagoger og psykologer, som Islands Sygeforsikring har indgået overenskomst med. Desuden efter overenskomst betaling for behandling af hudsygdomme, hvis behandlingen leveres af andet sundhedspersonale end læger.

    

   Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

   Nærmere oplysninger kan findes på Islands Sygeforsikrings hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 515-0000

   Kontakt myndighed
   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.