Ret til sundhedsydelser i Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi
Her kan du finde informationer om, hvilke sundhedsydelser du har ret til i Island.

Socialforsikring når en person bor og arbejder i Island

Man kan kun være en del af det sociale forsikringssystem i ét land ad gangen. Socialforsikringen yder økonomisk beskyttelse til familier og børn, handicappede og invalide, til dem, der har været ude for en arbejdsulykke, samt til ældre borgere. Socialforsikringen i Island er opdelt i pensions-, ulykkes- og sygesikring. Socialforsikring gælder for personer, der har fast bopæl i Island.

 

En person, som har meldt flytning (optagelse i folkeregister i Island) og har indleveret en ansøgning om optagelse i forsikringsregister ved flytning fra et nordisk land, bliver sygesikret i Island, når der er kommet en bekræftelse fra den offentlige sygesikring i det tidligere bopælsland om, at vedkommende har været forsikret dér. Sygesikringen er så gyldig fra den dato, hvor den lovlige bopæl er registreret i Island. Personer har derefter ret til sundheds- og tandpleje som andre indbyggere i Island. De, der er sygesikret i Island, betaler mindre afgift for offentlige sundhedsydelser og nyder en lang række andre rettigheder til forskel fra dem, der ikke er sygesikrede.

 

Mens en ansøgning behandles, er man ikke forsikret. Hvis man har brug for lægehjælp i behandlingstiden for sin ansøgning, kan man fremvise det europæiske sygesikringskort fra sit tidligere bopælsland, hvis man har sådan et kort, og så betale som sygesikrede eller betale som ikke-sygesikrede og ansøge om refusion fra den islandske sygesikring, når sygesikringen med tilbagevirkende kraft er blevet godkendt, og der skal indgives en ansøgning om godtgørelse af indenlandske lægeudgifter. sammen med fakturaer og betalingsbekræftelse på laeknareikningar@sjukra.is.

Ved flytning tilbage til Island inden for 12 måneder

Personer, som flytter fra et nordisk land tilbage til Island inden for 12 måneder, bliver automatisk sygesikrede efter optagelse med folkeregisteradresse i det nationale register.

Studerende

Studerende, der flytter tilbage fra et nordisk land inden for seks måneder efter studiets afslutning, skal medbringe en bekræftelse på studiet for det pågældende tidsrum samt en ansøgning om optagelse i forsikringsregistret for at være forsikrede fra og med den dag, de optages i det nationale register med folkeregisteradresse i Island.

En person, som bor i et andet nordisk land, men arbejder i Island

Nordiske statsborgere, som arbejder midlertidigt i Island eller arbejder selvstændigt, kan fortsætte med at være forsikrede hos det offentlige forsikringssystem i det land, der flyttes fra.

En person, som bor i Island, men arbejder i et andet nordisk land

En person, som bor i Island, men arbejder i et andet nordisk land, er almindeligvis forsikret i det offentlige forsikringssystem i det land, hvor vedkommende arbejder. Hvis en person bliver syg, har vedkommende ret til omsorg i det land, hvor vedkommende arbejder, men også i Island.

Det europæiske sygesikringskort

Personer, som nyder socialforsikring i Island, har ret til at få det europæiske sygesikringskort i Island.

Det europæiske sygesikringskort (ES-kortet) anvendes, hvis indehaveren bliver syg eller kommer til skade i et andet EØS-land eller Schweiz. Det bekræfter retten til de sundhedsydelser, der måtte blive nødvendige, mens personen opholder sig midlertidigt i et EØS-land og Schweiz

Sundhedsydelser i forbindelse med midlertidigt ophold i Island

Indbyggere i andre nordiske lande kan om nødvendigt henvende sig på sundhedscentre og hospitaler i Island og betaler da samme afgift som personer med sygesikring i Island. Man skal i givet fald fremvise det europæiske sygesikringskort samt pas, som bekræfter vedkommendes statsborgerskab.

 

Forud aftalt lægebehandling i et andet nordisk land

En person, som er sygesikret i Island, har ret til offentlige sundhedsydelser, hvor han selv vælger det inden for EØS-området, såfremt bestemte betingelser er opfyldt

Sundhedsydelser i Island, når man opholder sig midlertidigt uden for Island

En person er sygesikret i det land, hvor vedkommende arbejder, og har derfor ikke ret til sundhedsydelser i Island på trods af, at vedkommende har folkeregisteradresse i Island, men skal fremvise f.eks. det europæiske sygesikringskort ved henvendelse til læge.

Studerende og pensionister har ret til sundhedsydelser i Island selv hvis de er registreret med folkeregisteradresse i udlandet.

Sundhedsydelser i Island for folk som arbejder i mere end ét land

Når man arbejder i mere end ét land, er det myndighederne i det land, hvor en person skaffer sig størstedelen af sine indtægter, som skal forsikre vedkommende.

Pensionister, som har folkeregisteradresse i et andet EØS-land eller Schweiz, men modtager pension fra Island, er sygesikrede i Island på basis af deres indtægt.

Hvad koster sundhedsydelser, kan man få økonomisk støtte til dem?

I Island findes der et fælles brugerfinansieringssystem, som er bygget op sådan, at ingen skal betale mere end et bestemt maksimumbeløb pr. måned for sundhedsydelser. Disse beløb står oplyst i et regulativ om alle sygesikredes andel i omkostningerne i forbindelse med sundhedsydelser.

Ind under systemet falder således betaling for ydelser på sundhedscentre og hospitaler, sundhedsydelser leveret hos selvstændigt praktiserende læger, hos sygehjælpere, ergoterapeuter, talepædagoger og psykologer, som Islands Sygesikring har indgået overenskomst med. Desuden efter overenskomst betaling for behandling af hudsygdomme, hvis behandlingen efter overenskomst gives af andet sundhedspersonale end læger.

 

Tandlæger

Alle børn med sygesikring i Island har ret til gratis tandbehandling, hvis de har en registreret almindelig tandlæge. Der skal dog betales et adgangsgebyr hver 12. måned. Den islandske sygesikring (SÍ) refunderer en del af udgifterne til tandpleje for ældre, pensionister og børn.

 

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Nærmere oplysninger kan findes på Islands Sygesikrings hjemmeside. Man kan også få informationer telefonisk hos en servicerådgiver på telefon (+354) 515-0000

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.