Rett til helsetjenester på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi
Her kan du finne informasjon om hvilke helsetjenester du har rett til på Island.

Det er bare mulig å være medlem i folketrygden i ett land om gangen. Folketrygden bidrar til økonomisk sikkerhet for familier og barn, personer med nedsatt funksjonsevne, uføre, personer som har blitt utsatt for arbeidsulykker, og aldrende.

Folketrygdordningen på Island består av pensjonsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring. Folketrygden omfatter alle enkeltpersoner som er folkeregistrert på Island.

 

Folketrygd for personer som bor og arbeider på Island

Personer som har fått folkeregistrert adresse på Island og levert søknad om å bli registrert i pensjonsregisteret (tryggingarskrá) da de flyttet fra Norden, blir helseforsikret på Island når det kommer bekreftelse fra helseforsikringen i forrige oppholdsland om at vedkommende har vært forsikret der. Helseforsikringen gjelder fra dagen man fikk folkeregistrert adresse på Island.

Personene har da rett til helse- og tannlegetjenester på linje med andre innbyggere på Island. De som har helseforsikring på Island, betaler mindre for alminnelige helsetjenester og har et spekter av andre rettigheter sammenlignet med de som ikke har helseforsikring.

Retur til Island innen tolv måneder

Personer som flytter tilbake til Island fra et nordisk land innen tolv måneder, blir automatisk helseforsikret etter at de har registrert boligadressen sin i Folkeregisteret.

Studenter

Studenter som flytter tilbake fra et nordisk land innen seks måneder etter at studiene er avsluttet, kan legge fram dokumentasjon på at de har studert i perioden og dessuten søke om registrering i folketrygden, slik at de blir medlemmer fra dagen de får folkeregistrert adresse.

Personer som bor i et annet nordisk land, men som arbeider på Island

Nordiske statsborgere som i en periode arbeider eller er selvstendig næringsdrivende på Island, kan fortsatt være medlemmer i folketrygden i landet de har flyttet fra.

Personer som bor på Island, men som arbeider i et annet nordisk land

Personer som er hjemmehørende på Island, men som arbeider i et annet nordisk land, er normalt medlemmer i folketrygden i landet de arbeider i. En person som blir syk, har rett på pleie i landet vedkommende arbeider i, men også på Island.

Europeisk helsetrygdkort

Personer som er medlemmer av den islandske folketrygden, har rett til å få Europeisk helsetrygdkort på Island.

Helsetrygdkortet brukes når korthaveren blir syk eller utsatt for en ulykke i et annet EØS-land eller i Sveits. Det dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Helsetjenester ved midlertidig opphold på Island

Innbyggere i andre nordiske land kan ved behov oppsøke helsestasjoner og sykehus og betale det samme som medlemmer av den islandske folketrygden. I så fall må du legge fram Europeisk helsetrygdkort og pass som bekrefter statborgerskapet ditt.

 

Planlagt medisinsk behandling i et annet nordisk land

De som er medlemmer av den islandske folketrygden, har, dersom visse vilkår er oppfylt, rett til helsetjenester der de selv ønsker innen EØS-området

Helsetjenester på Island når man midlertidig oppholder seg utenfor Island

Man er medlem i folketrygden i det landet man arbeider, og selv om en person har folkeregistrert adresse på Island, har vedkommende ikke rett til helsetjenester der, med mindre vedkommende kan vise fram f.eks. Europeisk helsetrygdkort når hen oppsøker lege.

Studenter og alderspensjonister har rett til helsetjenester på Island selv om de har folkeregistrert adresse utenlands.

Helsetjenester på Island for folk som arbeider i flere land samtidig 

Arbeider du i flere land samtidig, skal du alltid være medlem i folketrygden i det landet hvor du får størstedelen av inntekten din fra.

Pensjonister som har folkeregistrert adresse i et annet EØS-land eller i Sveits, men får utbetalt pensjon fra Island, har en islandsk helseforsikring som er basert på vedkommendes inntekter.

Hva koster helsetjenestene, og kan man få økonomisk hjelp til å dekke dem?

På Island er det en egenandelsordning som gjør at ingen skal betale mer enn et bestemt maksimumsbeløp i hver måned for helsetjenester. Beløpene er oppgitt i regelverket om egenandeler som helseforsikrede skal betale for helsetjenester.

Ordningen omfatter tjenester utført ved helsestasjonene og på sykehus, i tillegg til helsetjenester utført av privatpraktiserende leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og psykologer som Den islandske helseforsikringen har avtaler med. Dessuten gjelder den behandling av hudsykdommer, som etter avtale blir utført av andre helsearbeidere enn leger.

 

Hvem skal man kontakte om man har spørsmål?

Flere opplysninger finner du på Den islandske helseforsikringens nettside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 515 0000. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.