Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi
På den här sidan kan du hitta information om vilken hälso- och sjukvård du har rätt till på Island.

Man kan vid en och samma tidpunkt bara tillhöra ett lands socialförsäkringssystem. Socialförsäkringen garanterar en ekonomisk trygghet för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning, för de som har råkat ut för en arbetsskada och för äldre.

Det isländska socialförsäkringssystemet betalar ut tre typer av bidrag, d.v.s. pensionsförmåner samt ersättningar i samband med olycka och sjukdom. Alla som har hemvist på Island tillhör det isländska socialförsäkringssystemet.

 

Rätt till socialförsäkring när man bor och arbetar på Island

Den som flyttar från ett annat nordiskt land och därvid folkbokför sig på Island (flyttar sin hemvist eller lögheimili dit) och samtidigt lämnar in ansökan om att bli införd i registret över försäkrade personer (tryggingaskrá) blir sjukförsäkrad på Island när det tidigare bosättningslandets sjukförsäkringsmyndighet har bekräftat att personen i fråga tidigare var sjukförsäkrad där. När rätt till sjukförsäkring har bekräftats gäller försäkringen fr.o.m. folkbokföringsdagen.

Man har då samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som andra invånare på Island. De som är sjukförsäkrade på Island betalar lägre priser för allmän hälso- och sjukvård och har många olika rättigheter utöver de som personer utan sjukförsäkring har.

  Rätt till sjukförsäkring när man flyttar tillbaka till Island inom 12 månader

  Den som flyttar tillbaka till Island inom 12 månader från flytten till ett annat nordiskt land blir automatiskt sjukförsäkrad igen när folkbokföringen har ändrats.

  Studerande

  Studerande som flyttar tillbaka till Island från ett annat nordiskt land inom sex månader från avslutade studier kan i samband med ansökan om att bli införd i registret över försäkrade personer lämna in ett studieintyg för den berörda perioden och blir då sjukförsäkrade fr.o.m. folkbokföringsdagen.

  Om du arbetar på Island men bor i ett annat nordiskt land

  Nordiska medborgare som arbetar tillfälligt på Island som löntagare eller egenföretagare kan behålla sin sjukförsäkring i det tidigare bosättningslandet.

  Om du bor på Island men arbetar i ett annat nordiskt land

  Den som bor på Island men arbetar i ett annat nordiskt land brukar omfattas av arbetslandets socialförsäkringssystem. I samband med sjukdom har man då rätt till vård i arbetslandet, men också på Island.

  Europeiska sjukförsäkringskortet

  Alla som är sjukförsäkrade på Island har rätt att få det europeiska sjukförsäkringskortet på Island.

  Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) ska användas om innehavaren blir sjuk eller råkar ut för en olycka i ett annat EES-land eller Schweiz. Kortet fungerar som ett intyg på att du har rätt till nödvändig vård när du vistas tillfälligt i ett annat EES-land eller Schweiz

  Rätt till hälso- och sjukvård vid tillfällig vistelse på Island

  De som bor i ett annat nordiskt land kan vid behov uppsöka en vårdcentral eller ett sjukhus utan att betala mer än de som är sjukförsäkrade på Island. Man måste då visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet samt legitimation som bevisar medborgarskap.

   

  Planerad vård i ett annat nordiskt land

  De som är sjukförsäkrade på Island har rätt till att söka vård där de själva vill inom EES-området under vissa villkor enligt lag

   Vård på Island i samband med tillfällig vistelse utomlands

   Den som arbetar utomlands är sjukförsäkrad där och har därför endast rätt till vård på Island, oavsett folkbokföring, om det europeiska sjukförsäkringskortet eller liknande kan visas upp vid vårdbesök.

   Studerande och pensionärer har rätt till vård på Island även om de är folkbokförda utomlands.

   Vård på Island för de som arbetar i flera länder 

   Den som arbetar i flera länder ska alltid vara sjukförsäkrad i det land där den största delen av inkomsterna tjänas in.

   Pensionärer som är folkbokförda i ett annat EES-land eller Schweiz men får pension från Island är sjukförsäkrade på Island på inkomstbasis.

   Hur mycket betalar man för vård, och beviljas ekonomiskt bistånd i samband med vårdkostnader?

   Island har ett system för patientavgifter som innebär att ingen ska behöva betala mer än ett visst belopp per månad för vård. Bestämmelser om sådana maximibelopp återfinns i ”förordning om sjukförsäkrade personers deltagande i kostnader för vårdtjänster”.

   Systemet omfattar bl.a. utgifter för vård som ges på vårdcentraler och sjukhus samt av läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och psykologer med egen mottagning som har kontrakt med sjukförsäkringskassan (Sjúkratryggingar Íslands). Det omfattar också utgifter för behandling av hudåkommor som utförs under kontrakt av annan vårdpersonal än läkare.

    

   Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

   Utförligare information finns på sjukförsäkringskassans hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 515 0000.  

   Kontakta myndighet
   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.