Autorisation og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i Norge

Sykepleier med pasient
Photographer
Yadid Levy/norden.org

Sygeplejerske og patient 

I visse tilfælde skal du have din udenlandske uddannelse anerkendt eller søge autorisation for at kunne arbejde i Norge. Her kan du læse om, hvordan du opnår dette. Du kan også læse om lovregulerede erhverv og om brancheregler i Norge.

Hvis du har en udenlandsk uddannelse og ønsker at arbejde i Norge, kan det være en god idé at få uddannelsen vurderet, så du ved, hvad den svarer til i Norge. Du skal også være opmærksom på, at visse erhverv er lovregulerede og kræver, at du har en norsk autorisation. Inden for nogle brancher kan der være internationale brancheregler eller andre særlige regler.

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Norge

Hvis du har en udenlandsk uddannelse og ønsker at arbejde eller studere i Norge, kan det være nødvendigt at få uddannelsen anerkendt.

Anerkendelse af udenlandsk ungdomsuddannelse, hvis du vil læse videre i Norge

De nordiske lande anerkender hinandens ungdomsuddannelser. Hvis du har gennemført en almendannende ungdomsuddannelse (gymnasial uddannelse) i et andet nordisk land, og denne uddannelse er generelt adgangsgivende til universiteter og andre videregående uddannelser i dette land, opfylder du som udgangspunkt kravene om almen studiekompetence og kan søge om optagelse på en videregående uddannelse i Norge. Nogle videregående uddannelser har særlige faglige krav ud over den almene studiekompetence.

Hvis du er usikker på, om du opfylder kravene om almen studiekompetence, kan du få vejledning hos Samordna opptak. Dette bør gøres i god tid, før du skal søge om optagelse på en videregående uddannelse i Norge, idet sagsbehandlingen kan være lang.

Anerkendelse af udenlandsk erhvervsfaglig uddannelse, hvis du vil arbejde i Norge

Som udgangspunkt skal nordiske erhvervsfaglige uddannelser ligestilles med tilsvarende norske erhvervsfaglige uddannelser. Hvis du har en tilsvarende nordisk erhvervsfaglig uddannelse, skal du således ikke have en særlig autorisation i Norge for at kunne udøve dit erhverv. Du bør dog være opmærksom på, at enkelte fag har regler vedrørende autorisation.

Hvis du ønsker at arbejde i Norge med en erhvervsfaglig uddannelse fra et andet nordisk land, skal du henvende dig direkte til arbejdsgiveren, når du søger job. Arbejdsgiveren kan frit vurdere, om du har de kompetencer, som de efterspørger. Hvis arbejdsgiveren ikke ved, hvad din uddannelse svarer til i Norge, eller hvis du får at vide, at du mangler kompetencer, kan du kontakte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

Anerkendelse af udenlandsk videregående uddannelse, hvis du vil arbejde i Norge

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) kan give en generel anerkendelse af en udenlandsk videregående uddannelse. HK-dir vurderer, om en udenlandsk videregående uddannelse er ligestillet med en grad fra et norsk universitet eller en "høyskole", samt hvor mange studiepoint uddannelsen svarer til.

Visse uddannelser fra de nordiske lande er automatisk anerkendt af HK-dir. Hvis du har en af disse uddannelser, kan du nu vælge at downloade et dokument, som viser at din grad anses for at være automatisk anerkendt. Du kan bruge dokumentet med det samme over for uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere mv. Automatisk anerkendelse er en bekræftelse af, at en udenlandsk grad ligestilles med en norsk grad i niveau og omfang. Du kan også vælge at søge om anerkendelse af din videregående uddannelse på ordinær vis. Hvis uddannelsen bliver anerkendt, vil du få tilsendt et dokument, som du kan bruge, hvis du skal søge job i Norge.

Universiteter og "høyskoler" kan foretage en faglig anerkendelse af udenlandske videregående uddannelser, som kan sammenlignes med de grader og studieprogrammer, som de selv tilbyder. Du kan få yderligere information ved at kontakte den uddannelsesinstitution, som er relevant for dig.

Regulerede erhverv og autorisation i Norge

Nogle erhverv er lovregulerede i Norge og kræver, at du søger om autorisation. Inden for andre erhverv er der særlige brancheregler, som du skal være opmærksom på.

Lovregulerede erhverv i Norge

De fleste lovregulerede erhverv i Norge er omfattet af EU's kvalifikationsdirektiv, men der findes også andre direktiver, som regulerer erhverv, eksempelvis inden for søfart og luftfart. Der er forskellige anerkendelsesmyndigheder for forskellige erhverv.

Det er ikke altid nødvendigt at have en autorisation eller en anerkendelse, for du begynder at arbejde i Norge. Hvis du ikke finder dit erhverv i erhvervs- og branchelisten herunder, har du sandsynligvis ikke behov for en autorisation eller en anerkendelse.

Erhverv i Norge med begrænset mulighed for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer

For visse erhverv er der stærkt begrænsede muligheder for at få adgang til erhvervsudøvelse med udenlandske kvalifikationer. Der kan desuden være krav om norsk statsborgerskab, fordi erhvervet har karakter af en offentlig myndighedsfunktion. Disse erhverv er ikke omfattet af europæiske, nordiske eller bilaterale aftaler om anerkendelse. Det gælder blandt andet, hvis du er dommer eller arbejder inden for politiet eller forsvaret.

Brancheregler for visse erhverv i Norge

Ud over de lovregulerede erhverv er der brancher i Norge, som har deres egne særlige regler og krav. Sådanne specifikke regler og krav kaldes for brancheregler.

Der kan for eksempel være tale om krav til videreuddannelse, legitimation og sikkerhedsstandarder, som er specifikke for den aktuelle branche. Dette er særligt udbredt inden for bygge-, anlægs- og transportsektoren.

Nordiske virksomheder og borgere skal kunne arbejde i andre nordiske lande, men i visse tilfælde kan lovgivning og brancheregler inden for erhverv hindre mobiliteten på det nordiske arbejdsmarked. De hindringer, som skyldes brancheregler, skal løses i de enkelte brancher, og ofte handler det om at sikre en bedre information.

Info Norden har ikke en udtømmende liste over alle brancheregler i Norge. Vi opfordrer derfor både brancheorganisationer, fagforeninger, virksomheder og arbejdstagere til at kontakte Info Norden ved kendskab til specifikke brancheregler og eventuelle hindringer, som følge af disse.

Hvem kan du kontakte, hvis du har flere spørgsmål?

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.