Svenskt personnummer

Person der går på et torv med tal
Photographer
Markus Krisetya / Unsplash
Ett svenskt personnummer och ett samordningsnummer är två olika identifikationsnummer som används för att identifiera individer i olika situationer. Dessa nummer är oumbärliga när du ska kommunicera med det offentliga och med privata företag i Sverige.

När du bestämmer dig för att flytta till Sverige eller bara tillbringa en tid i landet kommer du att ställas inför några små men viktiga detaljer – personnummer eller samordningsnummer. Dessa nummer är som nycklar till Sveriges dörrar och öppnar vägen till olika tjänster och möjligheter.

Varför behöver du ett svenskt personnummer eller samordningsnummer?

Ett svenskt personnummer är ett unikt identifikationsnummer som tilldelas en person vid födseln eller vid flytt till Sverige. Det består av födelsedatum (ååmmdd), följt av fyra siffror. Personnumret används ofta i kontakt med svenska myndigheter, sjukvården, skolan, skattemyndigheten och många andra områden. Det används till allt från sjukvård och socialtjänst till bankärenden och arbetsförhållanden.

Ett samordningsnummer tilldelas personer som bor tillfälligt i Sverige eller som inte är folkbokförda i Sverige. Det används främst för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och därför inte har rätt till ett svenskt personnummer. Detta nummer är nödvändigt för att kunna delta i vissa aktiviteter, såsom arbete, studier eller få tillgång till vissa tjänster under vistelsen i Sverige. Samordningsnumret används för att identifiera personer i sammanhang där man normalt skulle ha använt ett personnummer.

Skillnaden är att det svenska personnumret är det primära identifikationsnumret för personer som är fast bosatta i Sverige, medan samordningsnumret är ett tillfälligt alternativ för dem som inte uppfyller kraven för ett svenskt personnummer men som ändå behöver kunna identifiera sig i Sverige.

Kan du få ett svenskt personnummer?

Du kan få ett svenskt personnummer om du uppfyller vissa villkor. Det är vanligtvis tillgängligt för personer som är fast bosatta i Sverige eller är födda i Sverige.

Om du flyttar till Sverige och ska bo här i mer än 12 månader måste du vara folkbokförd i Sverige och får därmed ett svenskt personnummer hos Skatteverket. Har du en gång fått ett svenskt personnummer behåller du det hela livet. Det innebär att personnumret inte ändras även om du flyttar från Sverige.

Hur får du ett svenskt personnummer?

För att få ett svenskt personnummer måste du vara folkbokförd och fast bosatt i Sverige. Om du är svensk medborgare får du ett personnummer vid födseln om du föds i Sverige.

Om du är utländsk medborgare och planerar att bo i Sverige i mer än ett år måste du folkbokföra dig i Sverige och tilldelas ett svenskt personnummer.

Du hittar information om hur du folkbokför dig i Sverige och får ett svenskt personnummer på sidan Folkbokföring i Sverige.

 

Hur får du ett svenskt samordningsnummer?

Nordiska medborgare som vistas i Sverige i mindre än 12 månader behöver inte anmäla flytt till Sverige. Istället kan de få ett samordningsnummer. Ett svenskt samordningsnummer tilldelas personer som är tillfälligt bosatta i Sverige och som inte uppfyller villkoren för att få ett svenskt personnummer.

För att få ett samordningsnummer kontaktar du Skatteverket och ansöker om det. Numret behövs vanligtvis för tillfälliga vistelser såsom arbetsvistelser, korttidsstudier eller om du äger en bostad i Sverige men inte är folkbokförd i landet. Det gör att du kan kommunicera med olika instanser och tjänster i Sverige, till exempel svenska myndigheter, arbetsgivare, banker, skolor, hyresvärdar, mobiloperatörer, elleverantörer eller andra under din tillfälliga vistelse.

Det är Skatteverket som beslutar om du kan få ett svenskt samordningsnummer. Du måste kunna bekräfta din identitet med uppgifter om namn, födelsedatum och medborgarskap. Dessutom ska din ansökan innehålla uppgifter om kön, födelseort och kontaktadress.

Det finns olika sätt att ansöka om ett svenskt samordningsnummer beroende på om du till exempel ska vara anställd, driva företag, studera eller om du äger en fastighet i Sverige men bor utomlands. Du kan antingen själv ansöka om ett samordningsnummer eller så kan en svensk myndighet bedöma att du ska tilldelas ett samordningsnummer.

Om du senare blir folkbokförd i Sverige ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa hur du ansöker om ett svenskt samordningsnummer.

Vad gäller för svenska medborgare födda utomlands?

Fram till år 2000 tilldelades svenska barn födda utomlands ett personnummer vid födseln. År 2000 beslutades att svenskar födda utomlands av svenska föräldrar istället skulle tilldelas ett samordningsnummer istället för ett personnummer.

Detta eftersom ett svenskt barn som föds utomlands normalt inte behöver folkbokföras från födseln. Barnet kan dock folkbokföras som svensk medborgare med för- och efternamn.

Om du är född utomlands får du ett svenskt personnummer först när du flyttar till Sverige och uppfyller kraven för att bli folkbokförd.

Om du är svensk medborgare och född utomlands kan du få ett svenskt pass även om du inte har ett svenskt personnummer.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.