Svensk personnummer

Person der går på et torv med tal
Fotograf
Markus Krisetya / Unsplash
Et svensk personnummer og et samordningsnummer er to forskjellige identitetsnumre som brukes til å identifisere individer i ulike situasjoner. Disse numrene er uunnværlige når du skal kommunisere med det offentlige og med private virksomheter i Sverige.

Når du bestemmer deg for å flytte til Sverige eller bare tilbringe noe tid i landet, står du overfor et par små, men viktige detaljer – personnummer eller samordningsnummer. Disse numrene er som nøkler til Sveriges dører og åpner veien til forskjellige tjenester og muligheter.

Hvorfor må du ha et svensk personnummer eller samordningsnummer?

Et svensk personnummer er et unikt identitetsnummer som tildeles en person ved fødselen eller ved flytting til Sverige. Det består av fødselsdatoen (ååmmdd), etterfulgt av fire sifre. Personnummeret er i omfattende bruk i kontakten med svenske myndigheter, helsevesenet, skolesystemet og skattevesenet og på mange andre områder. Det brukes til alt fra helsetjenester og sosiale ytelser til bankforretninger og arbeidsforhold.

Et samordningsnummer tildeles personer som bor midlertidig i Sverige eller ikke er registrert i det svenske folkeregisteret. Det brukes spesielt til personer som ikke er eller har vært folkeregistrert i Sverige og derfor ikke er berettiget til et svensk personnummer. Dette nummeret er nødvendig for å kunne delta i visse aktiviteter, som for eksempel å jobbe, studere eller få tilgang til visse tjenester mens man oppholder seg i Sverige. Samordningsnummeret brukes til å identifisere personer i sammenhengene der et personnummer normalt ville bli brukt.

I bunn og grunn er forskjellen at det svenske personnummeret er det primære identitetsnummeret for personer som har fast bolig i Sverige, mens samordningsnummeret er et midlertidig alternativ for dem som ikke oppfyller kravene til et svensk personnummer, men likevel trenger å kunne identifisere seg i Sverige.

Kan du få svensk personnummer?

Du kan få svensk personnummer hvis du oppfyller visse betingelser. Det er vanligvis tilgjengelig for personer som har fast bolig i Sverige eller fødes i Sverige.

Flytter du til Sverige og skal bo der i mer enn 12 måneder, må du folkeregistrere deg i Sverige og får i den forbindelse svensk personnummer hos Skatteverket. Hvis du har fått svensk personnummer, beholder du det hele livet. Det betyr at personnummeret ikke endres selv om du flytter fra Sverige.

Hvordan får du svensk personnummer?

For å få svensk personnummer må du registreres i det svenske folkeregisteret og ha fast bolig i Sverige. Hvis du er svensk statsborger, tildeles du et personnummer ved fødselen hvis du blir født i Sverige.

Hvis du er utlending og planlegger å bo i Sverige i mer enn et år, må du folkeregistrere deg i Sverige og vil få tildelt svensk personnummer.

Du finner informasjon om hvordan du folkeregistrerer deg i Sverige og får et svensk personnummer, i artikkelen Folkeregistrering i Sverige.

Hvordan får du svensk samordningsnummer?

Nordiske statsborgere som oppholder seg i Sverige i kortere tid enn 12 måneder, skal ikke melde flytting til Sverige. De kan i stedet få et samordningsnummer. Et svensk samordningsnummer tildeles personer som oppholder seg midlertidig i Sverige og ikke oppfyller betingelsene for å få svensk personnummer.

For å få et samordningsnummer må du kontakte Skatteverket og søke om det. Dette nummeret er typisk nødvendig for midlertidige opphold, som arbeidsopphold, kortvarige studier eller hvis du eier en bolig i Sverige, men ikke er registrert i landet. Det gir deg mulighet for å samhandle med forskjellige instanser og tjenester i Sverige, som for eksempel svenske myndigheter, arbeidsgivere, banker, skoler, utleiere, mobiloperatør, strømleverandør eller andre mens du oppholder deg midlertidig i landet.

Det er Skatteverket som vedtar om du kan få svensk samordningsnummer. Du må kunne bekrefte din identitet med opplysninger om navn, fødselsdato og statsborgerskap. Dessuten må søknaden inneholde opplysninger om kjønn, fødested og kontaktadresse.

Det er forskjellige måter å søke om å få svensk samordningsnummer på, avhengig av om du for eksempel skal være ansatt, drive bedrift, studere eller om du eier en eiendom i Sverige, men bor i utlandet. Du kan enten søke om samordningsnummer selv, eller så kan en svensk myndighet konkludere med at du skal tildeles et samordningsnummer.

Hvis du på et senere tidspunkt blir folkeregistrert i Sverige, erstattes samordningsnummeret med et personnummer.

På Skatteverkets nettside kan du lese hvordan du søker om svensk samordningsnummer.

Hva gjelder for svenske statsborgere født i utlandet?

Fram til år 2000 fikk svenske barn født i utlandet tildelt personnummer ved fødselen. I 2000 ble det bestemt at svensker født i utlandet med svenske foreldre skulle tildeles et samordningsnummer i stedet for et personnummer.

Dette skyldes at et svensk barn som blir født i utlandet, vanligvis ikke skal registreres i folkeregisteret fra fødselen.
Barnet kan imidlertid registreres som svensk statsborger med for- og etternavn i folkeregisteret.

Blir du født i utlandet, får du først et svensk personnummer når du flytter til Sverige og oppfyller kravene til å bli bostedsregistrert.

Hvis du er svensk statsborger og født i utlandet, kan du godt få svensk pass, også uten å ha svensk personnummer.
Hva gjelder for svenske statsborgere født i utlandet?

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.