De nordiske lande står sammen mod ulovligt fiskeri

06.09.17 | Nyhed
Fish crime
Photographer
Image courtesy of PescaDolus / pescadolus.com
Otte fiskeriministre fra de nordiske lande – Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland – har udsendt en fælles udtalelse om transnational organiseret kriminalitet i den globale fiskeindustri. Udtalelsen blev udsendt gennem Nordisk Ministerråd.

I år er det Norge, der har formandskabet for Nordisk Ministerråd, og ulovligt fiskeri er et af de områder, som Norge har sat særligt fokus på gennem det nordiske samarbejde. I den fælles udtalelse sagde ministrene blandt andet, at: 

"Det er nødvendigt, at verdenssamfundet indser, at der forekommer transnational organiseret kriminalitet i fiskeindustrien, og at disse aktiviteter har store økonomiske konsekvenser, skævvrider markederne, gør skade på miljøet og underminerer menneskerettigheder", og at "alle regioner i verden er nødt til at samarbejde".

Udfordringerne er ikke bare nordiske, men globale, og internationalt samarbejde på tværs af regioner og kontinenter er helt afgørende. Nordisk Ministerråd støtter to projekter, som arbejder mod ulovligt fiskeri ved hjælp af videndeling og forskning, og mit budskab er, at Norden er indstillet på at samarbejde.


Udfordringerne er ikke bare nordiske, men globale, og internationalt samarbejde på tværs af regioner og kontinenter er helt afgørende. Nordisk Ministerråd støtter to projekter, der arbejder mod ulovligt fiskeri ved hjælp af videndeling og forskning, og mit budskab er, at Norden er indstillet på at samarbejde", udtaler Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Den 25. og 26. september 2017 afholder FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC), INTERPOL, Nordisk Ministerråd, Norge, Indonesien og PescaDolus et internationalt symposium om ulovligt fiskeri i Wien.