De nordiska länderna enade mot fiskerikriminalitet

06.09.17 | Nyhet
Fish crime
Photographer
Image courtesy of PescaDolus / pescadolus.com
Åtta fiskeriministrar från de nordiska länderna Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland har godkänt en gemensam deklaration mot gränsöverskridande organiserad kriminalitet inom den globala fiskerinäringen. Deklarationen ges genom Nordiska ministerrådet.

Norge är för närvarande ordförandeland i Nordiska ministerrådet och kriminalitet inom fiskerinäringen är en av de frågor som Norge särskilt har fokuserat på inom ramen för det nordiska samarbetet. I sitt gemensamma utlåtande konstaterar ministrarna bland annat att: 

”Världssamfundet måste erkänna att det förekommer gränsöverskridande organiserad kriminalitet inom den globala fiskerinäringen och att den verksamheten har allvarliga konsekvenser för ekonomin, förvränger marknaderna, skadar miljön och underminerar mänskliga rättigheter” och att ”alla regioner i världen måste samarbeta”.

Utmaningarna i Norden är även en del av de globala utmaningarna och internationellt samarbete mellan kontinenter och regioner är väsentligt. Nordiska ministerrådet stödjertvå projekt mot fiskerikriminalitet om informationsdelning och forskning, och mitt budskap är att Norden är redo att samarbeta.


”Utmaningarna i Norden är även en del av de globala utmaningarna och internationellt samarbete mellan kontinenter och regioner är väsentligt. Nordiska ministerrådet stödjer två projekt mot fiskerikriminalitet om informationsdelning och forskning, och mitt budskap är att Norden är redo att samarbeta,” säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiska ministerrådet.

Den 25-26 september 2017 arrangerar UNODC (FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå), INTERPOL, Nordiska ministerrådet, Norge, Indonesien och PescaDolus ett internationellt symposium om fiskerikriminalitet i Wien.