Pohjoismaat yhdessä kalastusrikollisuutta vastaan

06.09.17 | Uutinen
Fish crime
Valokuvaaja
Image courtesy of PescaDolus / pescadolus.com
Kalastusasioista vastaavat kahdeksan ministeriä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista ovat antaneet julkilausuman globaalissa kalastusteollisuudessa tapahtuvan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta. Julkilausuma annettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston kautta.

Norja toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana, ja kalastusrikokset ovat yksi niistä pohjoismaisen yhteistyön painopistealueista, joihin Norja on erityisesti keskittynyt. Julkilausumassa ministerit toteavat muun muassa seuraavaa: 

”Maailmanyhteisön on tunnistettava kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden esiintyminen globaalissa kalastusteollisuudessa ja se, että rikollisuudella on vakavia vaikutuksia talouteen, minkä lisäksi se vääristää markkinoita, vahingoittaa ympäristöä ja vaarantaa ihmisoikeuksia” ja ”maailman kaikkien alueiden on tehtävä yhteistyötä”.

Pohjoismaiden haasteet ovat myös osa globaaleja haasteita, ja kansainvälinen yhteistyö maanosien ja alueiden välillä on tärkeää. Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee kahta kalastusrikollisuuden torjumiseen keskittyvää hanketta, jotka koskevat tiedustelutietojen vaihtoa ja tutkimusta, ja minun viestini on, että Pohjoismaat ovat valmiita yhteistyöhön.


”Pohjoismaiden haasteet ovat myös osa globaaleja haasteita, ja kansainvälinen yhteistyö maanosien ja alueiden välillä on tärkeää. Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee kahta kalastusrikollisuuden torjumiseen keskittyvää hanketta, jotka koskevat tiedustelutietojen vaihtoa ja tutkimusta, ja minun viestini on, että Pohjoismaat ovat valmiita yhteistyöhön”, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto, INTERPOL, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Norja, Indonesia ja PescaDolus järjestävät Wienissä 25.–26. syyskuuta 2017 kansainvälisen kalastusrikollisuutta käsittelevän symposiumin.