Efter COP15 i Montreal: Nu kræves finansiering og nye former for ungdomsindflydelse

22.12.22 | Nyhed
demonstration
Fotograf
Liam Maloney
Ungdomsbevægelserne har sat deres tydelige præg på FN-mødet om biodiversitet i Montreal. Nu vil de være med til at sikre, at den nye aftale overholdes. Men hvilke former kan ungdomsindflydelsen have, og hvordan skal den finansieres? Den diskussion tog Norden med til COP15 i Montreal.

Slutforhandlingerne i Montreal om FN's aftale for naturen varede i to uger og havde deltagelse af 188 regeringer.

Hver dag var ungdomsbevægelserne synlige og udtrykte deres holdninger.  De var velforberedte og velorganiserede. De pressede på for at højne ambitionsniveauet for aftalen – og de fik tilslutning til flere af deres krav. 

 

Unge har ikke ressourcer til at deltage

Men ungdomsbevægelserne har også talt om dem, som ikke var med, som ikke fik rejse og ophold finansieret, eller som end ikke har haft tilstrækkelige ressourcer til at organisere sig. 

Det koster tid og penge at opbygge sin viden om biodiversitet og sin kapacitet til at påvirke internationale forhandlinger.

 

– Der er så mange unge derude, som gerne vil engagere sig, men som ikke har en chance. Det er et stort privilegium, at jeg kan befinde mig her, selv om det arbejde, jeg udfører her, er ulønnet, sagde Perla Sigrun Gisladottir, da hun deltog i en debat, som var arrangeret af det nordiske samarbejde på COP15 i Montreal. 

Ungeklimarådet fra Danmark kan være en model

I debatten ”Better Finance for Youth – The need for Political Commitment and Institutional support” talte unge om både sprog- og vidensbarrierer i forhold til at søge finansiering. De efterlyste mere lokalt forankrede strukturer med henblik på at søge midler og få viden og indflydelse.   

 

De talte også om, hvordan ungdomsindflydelsen kan sikres, når den nye aftale skal gennemføres ude i landene. Ungeklimarådet fra Danmark kan være en model for de øvrige nordiske lande, når det gælder etablering af rådgivende ungdomsråd for klima og biodiversitet. Dette diskuteres i flere nordiske lande.  

 

Kræver øget finansiering for unge

Spørgsmålet om finansieringen af de unges engagement er blevet taget op af både Nordic Youth Biodiversity Network og det globale ungdomsnetværk, Global Youth Biodiversity Network. 

I Nordic Youth Position Paper on Biodiversity har 3.000 unge nordboere formuleret 19 krav til forhandlingerne om biodiversitet.

Fire af kravene handler om at øge finansieringen for unge, især fra oprindelige folk, og også om at opbygge viden og forhandlingskapacitet. 

Det nordiske ungdomsnetværk har opbygget viden

Netværkets arbejde er finansieret af det nordiske samarbejde, som desuden betalte 14 nordiske ungdomsrepræsentanters deltagelse på COP15. 

Lene Westgaard-Halle, norsk medlem af Udvalget for et Holdbart Norden, er glad for resultatet.   

– Jeg har mødt det nordiske ungdomsnetværk her ved forhandlingerne, og jeg er enormt imponeret over deres høje vidensniveau og strategiske måde at arbejde på. Jeg mener, at der er behov for en mere langsigtet finansiering af unges miljøengagement, både regionalt og globalt. Jeg synes, at man skal undersøge løsninger inden for offentlige-private partnerskaber, siger Lene Westgaard-Halle.

Unge skal være med i realiseringen af aftalen

I den nye aftale om biodiversitet, som verdens lande blev enige om i Montreal, er vigtigheden af de unges involvering tydeligt betonet. 

Det betyder blandt andet, at et af de vigtigste finansieringsorganer for miljøorganisationer, GEF, The Global Environment Facility, skal begynde at overveje, hvordan man kan styrke finansieringen for unge, som ønsker at bidrage til realiseringen af FN-aftalen om biodiversitet.

Nutidens unge er fremtidens forhandlere

– I dag er vi ikke i en position, hvor vi kan finansiere ungdomsdeltagelse på COP. Men fordi det handler om at få fremtidens forhandlere på banen, så er direkte finansiering et diskussionsemne hos os.  Vi er klar til at fortsætte dialogen med ungdomsorganisationerne, sagde Paolo Ridolfi, Head of Operations and Policy hos GEF.

Norden gav unge mulighed for indflydelse

Udvalget for et Holdbart Norden initierede i 2019 et projekt for at give nordiske unge indflydelse på den nye globale aftale om biodiversitet. Initiativet fik bred opbakning fra de nordiske regeringer.

Projektet har medført, at miljøengagerede unge nordboere har organiseret sig i Nordic Youth Biodiversity Network, som nu er en del af den globale ungdomsbevægelse.

Nordisk finansiering undersøges

Udvalget for et Holdbart Norden har taget initiativ til at undersøge mulighederne for en nordisk fond for unges klima- og biodiversitetsarbejde. Dette arbejde er i gang i øjeblikket. 

Udvalget har også foreslået, at de nordiske lande etablerer ungdomsråd for klima og biodiversitet, som giver de unge mulighed for at få indflydelse. 

Læs mere herunder:  

 

Kontakt