Efter COP15 i Montreal: Nu krävs finansiering och nya former för ungas inflytande

22.12.22 | Nyhet
demonstration
Photographer
Liam Maloney
Ungdomsrörelserna har varit tydligt närvarande på FN-mötet om biologisk mångfald i Montreal. Nu vill de vara med och se till att det nya avtalet efterlevs. Men vilka former kan detta ungdomsinflytande ha och hur ska det finansieras? Den diskussionen tog Norden till COP15 i Montreal.

Under två veckor har FN:s avtal för naturen slutförhandlats i Montreal, med 188 regeringar representerade.

Varje dag har ungdomsrörelserna varit på plats och gjort sina röster hörda. 
De har varit pålästa och välorganiserade. De har tryckt på för att höja ambitionsnivån på avtalet - och har fått gehör för flera krav. 


 

Unga står utan resurser att delta

Men ungdomsrörelserna har också pratat om dem som inte varit på plats, som inte fått resa och uppehälle finansierat, eller som inte ens haft resurser nog för att organisera sig. 

Det kostar tid och pengar att bygga upp sin kunskap om biologisk mångfald och sin kapacitet att påverka internationella förhandlingar.

 

- Det finns så många unga där ute som vill engagera sig men som inte har en chans. Jag är väldigt priviligierad som kan befinna mig här, även om det arbete jag gör här är obetalt, säger Perla Sigrun Gisladottir när hon deltog i en debatt arrangerad av det nordiska samarbetet på COP15 i Montreal. 

Danska Ungeklimarådet kan stå modell

I debatten ”Better Finance for Youth – The need for Political Commitment and Institutional support” vittnade unga om både språk- och kunskapsbarriärer för att söka finansiering.  De efterlyste mer lokalt förankrade strukturer för att söka pengar och få kunskap och inflytande.   

 

De pratade också om formerna för att säkra ungdomsinflytande när det nya avtalet ska genomföras ute i länderna. Det danska Ungeklimarådet skulle kunna stå modell för övriga nordiska länder som borde inrätta rådgivande ungdomsråd för klimat och biodiversitet – en diskussion som pågår i flera nordiska länder.  

 

Kräver ökad finansiering för unga

Frågan om finansiering av ungas engagemang har lyfts både av Nordic Youth Biodiversity Network, och det globala ungdomsnätverket, Global Youth Biodiversity Network. 

I Nordic Youth Position Paper on Biodiversity har 3000 unga nordbor formulerat 19 krav på förhandlingarna om biologisk mångfald.

Fyra av kraven handlar om att öka finansiering för unga, särskilt från ursprungsbefolkningar, och även om att bygga upp kunskap och förhandlingskapacitet. 

Nordiska ungdomsnätverket har byggt kunskap

Nätverkets arbete är finansierat av det nordiska samarbetet som även betalade deltagande på COP15 för 14 nordiska ungdomsrepresentanter. 

Lene Westgaard-Halle, norsk medlem i Nordiska rådets hållbarhetsutskott, är nöjd med resultatet.   

- Jag har mött det nordiska ungdomsnätverket här på förhandlingarna och är enormt imponerad över deras höga kunskapsnivå och strategiska arbetssätt. Jag ser behovet av en mer långsiktig finansiering av ungas miljöengagemang, både regionalt och globalt. Jag tycker att lösningar inom privat-public-partnership ska undersökas, säger Lene Westgaard- Halle.

Unga ska delta när avtalet förverkligas

I det nya globala avtalet för biologisk mångfald som världens länder enades om i Montreal står vikten av involvering av unga tydligt med. 

Det betyder bland annat ett av de viktigaste finansieringsorganen för miljöorganisationer, GEF, The Global Environment Facility, måste börja fundera på hur finansieringen kan stärkas för unga som vill bidra till genomförandet av FN-avtalet för biologisk mångfald.

Dagens unga, framtidens förhandlare

-    Idag är vi inte i en position där vi kan finansiera ungdomsdeltagande på COP. Men eftersom det handlar om att få fram morgondagens förhandlare, så är direktfinansiering en fråga som diskuteras hos oss.  Vi är beredda att fortsätta dialogen med ungdomsorganisationerna, sa Paola Ridolfi, Head of Operations and Policy at the GEF.

Norden gav unga möjlighet till inflytande

Nordiska rådets hållbarhetsutskott initierade år 2019 ett projekt för att ge nordiska unga inflytande på det nya globala avtalet för biologisk mångfald, ett initiativ som fick bred uppbackning från de nordiska regeringarna.

Projektet har lett till att miljöengagerade unga nordbor organiserat sig i Nordic Youth Biodiversity Network som nu är en del av den globala ungdomsrörelsen.

Nordisk finansiering undersöks

Nordiska rådets hållbarhetsutskott har tagit initiativ till att utreda möjligheterna till nordisk fond för ungas klimat – och biodiversitetsarbete, ett arbete som pågår. 

Hållbarhetsutskottet har också föreslagit att de nordiska länderna inrättar ungdomsråd för klimat och biodiversitet, som ger unga möjlighet till inflytande. 

Läs mer nedan: