"En international kriminalisering af økocid vil være et stærkt signal"

08.09.21 | Nyhed
oljetunna som flutit i land
Photographer
Scanpix
Bør Norden bakke op om kravet om en international lov, som kriminaliserer miljøødelæggelse i stor skala? Forslaget er blevet fremsat, og det blev diskuteret af nordiske parlamentarikere i Udvalget for et Holdbart Norden under deres septembermøde.

Idéen om at Den Internationale Straffedomstol i Haag ikke kun skal behandle sager om mistænkte for krigsforbrydelser og folkemord, men også om storskala-miljøforbrydelser, opstod allerede for 50 år siden.

Nu er idéen om en international kriminalisering af økocid aktuel igen på baggrund af klimakrisen og tabet af biologisk mangfoldighed.   

Verden vil lytte

– Miljø- og klimaspørgsmålene er i dag ikke længere en side-business, men en central del af al beslutningstagning. Flere og flere verdensledere har indset, at det kræver en ambitiøs lovgivning, som sætter planeten før kortsigtede gevinster. Norden har allerede vist, at økonomisk udvikling er mulig med en relativt stram miljølovgivning. Verden kommer derfor til at lytte til os, hvis vi helhjertet går ind i arbejdet for en international økocidlovgivning, siger Simon Holmström, ålandsk parlamentariker og en af forslagsstillerne. 

Unge nordboere kræver at økocid kriminaliseres

Sagen diskuteres også i EU, og pave Frans og Frankrigs præsident Macron bakker op. FN's generalsekretær har udtrykt sin støtte, og i løbet af sommeren har en international gruppe af jurister arbejdet med en definition af økocidforbrydelser. 

Da ungdomsnetværket Nordic Youth Biodiversity Network i foråret indsendte sine anbefalinger til FN's forhandlinger om en ny aftale om biodiversitet, var en international kriminalisering af økocid et af forslagene. 

Modellov for EU

Medlemmerne af Udvalget for et Holdbart Norden havde inviteret den italienske jurist, Fausto Pocar, som på initiativ af European Law Institute arbejder med at få anerkendt økocid som en forbrydelse ved Den Internationale Straffedomstol og med at udvikle en modellov for EU.  

– Signalværdien af en international kriminalisering af økocid ville være meget stor. Man man skal være bevidst om, at det tager tid at realisere. Derfor er det vigtigt, at også EU og medlemslandene får en lovgivning om økocid. Hvis der er noget miljø- og klimaforskerne er enige om i øjeblikket, så er det, at vi skal arbejde meget hurtigt for at redde miljøet og klimaet, siger Fausto Pocar.

Ønsker mere viden

Udvalget var på mødet den 7. september ikke klar til at støtte forslaget om, at Norden bør arbejde for at kriminalisere økocid. Medlemmerne ønskede mere viden og besluttede at arrangere et miniseminar.  

Forslaget blev fremsat af Rebecka Le Moine, Sverige, og Simon Holmsröm, Åland. Du kan læse forslaget her: