"Ett internationellt miljöbrott skulle vara en stark signal”

08.09.21 | Nyhet
oljetunna som flutit i land
Photographer
Scanpix
Borde Norden ställa sig bakom kravet på en internationell lag som kriminaliserar storskalig miljöförstörelse? Förslaget har väckts, och diskuterades av nordiska parlamentariker i Hållbarhetsutskottet under deras septembermöte.

Att låta den internationella brottmålsdomstolen i Haag inte bara åtala misstänkta för krigsförbrytelser och folkmord, utan också för storskaliga miljöbrott, är en idé som väcktes redan för 50 år sedan.

Nu är iden om ett internationellt ekocidbrott aktuell igen – mot bakgrund av krisen för klimatet och den biologiska mångfalden.   

Världen skulle lyssna

-    Miljö- och klimatfrågorna är idag inte längre en side-business utan en central del av allt beslutsfattande. Allt fler världsledare har insett att det kräver en ambitiös lagstiftning som sätter planeten före kortsiktiga vinster. Norden har redan visat att ekonomisk utveckling är möjlig med förhållandevis stark miljölagstiftning. Världen kommer därför att lyssna på oss om vi fullhjärtat lyckas driva frågan om internationell ekocidlagstiftning, säger Simon Holmström, parlamentariker på Åland och en av dem som väckt förslaget. 

Unga nordbor kräver ekocidbrott

Det diskuteras även inom EU, påven Franciscus och Frankrikes president Macron talar för. FN:s generalsekreterare har uttalat sitt stöd och under sommaren har en internationell grupp av jurister jobbar med en definition av ekocidbrott. 

När ungdomsnätverket Nordic Youth Biodiversity Network i våras lämnade sina rekommendationer till FN:s förhandlingar om ett nytt avtal för biologisk mångfald, var ett internationellt ekocidbrott ett av förslagen. 

Modell-lag för EU

Ledamöterna i det nordiska hållbarhetsutskottet hade bjudit in den italienska juristen Fausto Pocar, som på initiativ från European Law Institute arbetar med att få erkänt ekocid som ett brott vid den internationella brottmålsdomstolen och att ta fram en ”modell-lag” för EU.  

-    Signalverkan av ett internationellt ekocidbrott skulle vara mycket stort. Men man ska vara medveten om att det tar tid att förverkliga. Därför är det viktigt att också EU och medlemsländerna får en lagstiftning om ekocid. Är det något miljö- och klimatforskarna säger just nu, så är det att vi måste arbeta mycket snabbt för att rädda miljön och klimatet, sa Fausto Pocar.

Vill ha mer kunskap

Utskottet var inte på sitt möte den 7 september berett att ställa sig bakom förslaget om att Norden bör verka för att ekocid blir ett internationellt brott, ledamöterna ville ha mer kunskap och beslöt att organisera ett miniseminarium.  

Förslaget väcktes av Rebecka Le Moine, Sverige, och Simon Holmström, Åland, och finns att läsa här: