“Økocid som internasjonal kriminalitet vil være et sterkt signal”

08.09.21 | Nyhet
oljetunna som flutit i land
Photographer
Scanpix
Bør Norden stille seg bak kravet om en internasjonal lov som kriminaliserer miljøødeleggelser i stor skala? Forslaget har kommet, og det ble diskutert av nordiske parlamentarikere i bærekraftutvalget på utvalgets septembermøte.

Å la Den internasjonale straffedomstolen i Haag ikke bare tiltale mistenkte for krigsforbrytelser og folkemord, men også for miljøforbrytelser i stor skala, er en idé som oppsto allerede for 50 år siden.

Nå er ideen om økocid som internasjonal kriminalitet aktuell igjen – på bakgrunn av krisen for klimaet og det biologiske mangfoldet.   

Verden vil lytte

– Miljø- og klimaspørsmålene er i dag ikke lenger en bisak, men en sentral del av alle beslutninger. Stadig flere verdensleder har innsett at det krever en ambisiøs lovgivning som setter planeten foran kortsiktig gevinst. Norden har allerede vist at økonomisk utvikling er mulig med forholdsvis sterk miljølovgivning. Verden kommer derfor til å lytte til oss hvis vi jobber helhjertet for en internasjonal økocidlovgivning, sier Simon Holmström, parlamentariker på Åland og en av dem som har reist forslaget. 

Unge nordboere krever at økocid kriminaliseres

Saken diskuteres også i EU, og pave Frans og Frankrikes president Macron er positive. FNs generalsekretær har uttrykt sin støtte, og i sommer har en internasjonal gruppe jurister jobbet med en definisjon av økocidkriminalitet. 

Da ungdomsnettverket Nordic Youth Biodiversity Network i vår ga sine anbefalinger til FNs forhandlinger om en ny avtale for biologisk mangfold, var internasjonal kriminalisering av økocid et av forslagene. 

Modell-lov for EU

Medlemmene i det nordiske bærekraftutvalget hadde invitert den italienske juristen Fausto Pocar, som på initiativ fra European Law Institute jobber med å få anerkjent økocid som en forbrytelse ved Den internasjonale straffedomstolen og utarbeide en “modell-lov” for EU.  

– Signaleffekten av økocid som internasjonal kriminalitet vil være veldig stor. Men man må være klar over at det tar tid å gjennomføre. Derfor er det viktig at også EU og medlemslandene får en lovgivning om økocid. Er det noe miljø- og klimaforskerne sier akkurat nå, så er det at vi må jobbe veldig raskt for å redde miljøet og klimaet, sa Fausto Pocar.

Vil ha mer kunnskap

På møtet 7. september var ikke utvalget klar for å stille seg bak forslaget om at Norden bør arbeide for at økocid blir en internasjonal forbrytelse. Medlemmene ville ha mer kunnskap og vedtok å organisere et miniseminar.  

Forslaget ble reist av Rebecka Le Moine, Sverige, og Simon Holmström, Åland, og kan leses her: