Erhvervsministre satser på samarbejde om turisme og bæredygtig minedrift

16.09.21 | Nyhed
Turister i Helsinki
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
De nordiske erhvervsministre satser 20 millioner kroner på nordiske samarbejdsprojekter inden for turisme. Det vedtog ministrene på et digitalt møde torsdag den 16. september. På mødet blev de også enige om at styrke samarbejdet om bæredygtig mineraludvinding og -produktion i Norden.

Det beløb, der nu satses på turisme, skal gå til en række nordiske samarbejdsinitiativer i 2021-2024. Det handler om konkrete projekter inden for blandt andet bæredygtig turisme, statistikudveksling, markedsføring, produktudvikling med fokus på kulturturisme samt innovative digitale løsninger.

Satsningen er et resultat af den nordiske turismeplan for 2019-2021, som erhvervsministrene vedtog i 2019, og som skal understøtte de enkelte landes politik og strategier inden for turisme. Konkret er projekterne en implementering af turismeplanen, men det handler også om at støtte en branche, som er utroligt hårdt ramt af COVID-19-pandemien.

– Rejse- og turistbranchen forventes at komme sig lidt efter lidt efter pandemien. Turistbranchen står dog over for et væsentligt forandret marked med nye rejsevaner og nye krav fra kunderne. Det betyder også, at der er behov for nye typer initiativer og samarbejdsformer, og målet med denne satsning er at støtte projekter, hvor vi kan se en tydelig nordisk nytte af samarbejdet, siger Finlands erhvervsminister Mika Lintilä, som er formand for de nordiske ministre for turisme i 2021.

Bæredygtig minedrift

På mødet blev erhvervsministrene også enige om at styrke samarbejdet om bæredygtig mineralproduktion for at sikre, at Norden så vidt muligt kan etablere forsynings- og værdikæder for kritiske råstoffer. Baggrunden er, at den grønne omstilling og den omfattende elektrificering, som vi står over for, indebærer teknik, som kræver store mængder råstoffer.

Ministrene blev enige om, at der er behov for et mere indgående samarbejde inden for forsyningssikkerhed, når det gælder råstoffer. Der er også behov for øget samarbejde om cirkulær økonomi baseret på mineraler, for eksempel inden for forskning og innovation, om genanvendelse af mineraler og om nordiske interesser i EU og globalt, herunder også Arktis. Samtidig skal håndteringen i alle led foregå på en sådan måde, at der tages højde for andre miljømål.

På deres møde godkendte ministrene en erklæring, der har til formål at fremme det nordiske samarbejde om bæredygtige løsninger til udvinding, forarbejdning, produktion og genanvendelse af råstoffer. I erklæringen står der, at de nordiske lande blandt andet bør satse på samarbejde og dialog, så landenes råstofforsyning er stabil, sporbar og ansvarlig.

Vigtigt for at nå klimamålene

Adgangen til råstoffer har afgørende betydning for, at Norden kan nå sine ambitiøse klimamål og bidrage til EU's ambitiøse Green Deal-pakke og Fit for 55-pakke. COVID-19-pandemien har vist, hvor sårbar produktionen og forsyningskæderne i råstofindustrien er, og i fremtiden kan man desuden forvente en hårdere international konkurrence, når flere lande vil sikre deres egne behov.

Bæredygtig minedrift har også stor betydning for arbejdet med at indfri den nordiske vision, der har som mål, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.

Pandemien og nordiske udfordringer

Også COVID-19-pandemiens indvirkning på erhvervslivet blev taget op på mødet. Risto Siilasmaa, grundlægger af og bestyrelsesformand i it-virksomheden F-Secure, holdt et oplæg som inspiration til ministrenes diskussion om, hvilke udfordringer og muligheder pandemien giver erhvervslivet, og hvad det indebærer for det nordiske samarbejde.