Norden kan ikke være bekendt at halte efter

03.09.19 | Nyhed
Pyry Niemi
Fotograf
Andre Jamholt/norden.org
– Både de baltiske lande og Benelux-landene har indført gensidig og automatisk godkendelse af hinandens videregående uddannelser. Norden kan ikke være bekendt af halte efter, siger Pyry Niemi, leder af Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

Nu vil Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden sætte skub i arbejdet med at indføre en lignende automatisk og gensidig anerkendelse af videregående uddannelser på tværs af Norden, Baltikum og Benelux-landene.

Ved at sikre automatisk anerkendelse af nordiske medborgeres uddannelse og faglige kvalifikationer inden for parallelle arbejdsområder fjerner man en alvorlig grænsehindring i Norden. På den måde kan man fjerne forskellige valideringsprocesser, effektivisere administrationen og øge beskæftigelsen.

Problemet er, at faglige kvalifikationer og uddannelser ikke reguleres på samme måde i de forskellige nordiske lande. Det betyder blandt andet, at en uddannelse, der opfylder kravene i ét land, ikke altid opfylder kravene i andre nordiske lande.

I dag er det op til de enkelte myndigheder at vurdere ansøgeres uddannelsesmæssige og faglige baggrund i forhold til landets lovregulerede professioner. Myndighederne kan kræve, at den enkelte ansøger videreuddanner sig eller tilegner sig yderligere faglig erfaring. Kravene kan i praksis være så omfattende og sagsbehandlingen så kompleks, at det i praksis er ensbetydende med et afslag.

Alene i grænseområdet mellem Sverige og Danmark forhindrer de komplekse valideringsprocesser cirka 25.000 personer i at pendle over Øresund. Det er en af konklusionerne i Damvad Analytics’ rapport fra 2017, ”Samhällsekonomisk analys av gränshinder Kostnader för Greater Copenhagen”.

Alene i grænseområdet mellem Sverige og Danmark forhindrer de komplekse valideringsprocesser cirka 25.000 personer i at pendle over Øresund.

Damvad Analytics – Samhällsekonomisk analys av gränshinder Kostnader för Greater Copenhagen

Andre er nået længere

I 2018 indgik de baltiske lande og Benelux-landene aftaler om automatisk og gensidig godkendelse af hinandens videregående uddannelser. Nu vil de gå skridtet videre og se på, om det er muligt at gøre det samme med regulerede fagområder.

– Når både de baltiske lande og Benelux-landene har formået at indføre gensidig og automatisk godkendelse af deres videregående uddannelser, kan Norden ikke være bekendt at halte efter, siger Pyry Niemi, formand for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

De nordiske lande har en lang tradition for tillidsbaseret samarbejde. Derfor mener Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden, at det er svært at finde nogen argumenter for, at Norden ikke skulle være i stand til at indgå aftaler, der svarer til dem, som Baltic Council of Ministers og Benelux-unionen har indgået. En sådan aftale vil desuden være helt i tråd med Nordisk Ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019-2021, som har den samme ambition.

– Udvalget noterer sig med glæde Nordisk Ministerråds ambition og betragter dette forslag fra Nordisk Råd som en støtte til det fortsatte samarbejde. Vi har en klar forventning om, at vi snart ser resultater, som vil forenkle hverdagen for nordiske medborgere, når de flytter til og arbejder i et andet nordisk land, siger Ålands repræsentant Mikael Staffas fra Midtergruppen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden og sendes nu videre til endelig behandling på Nordisk Råds session i Stockholm i slutningen af oktober.

Vi har en klar forventning om, at vi snart ser resultater, som vil forenkle hverdagen for nordiske medborgere, når de flytter til og arbejder i et andet nordisk land.

Mikael Staffas, Midtergruppen