Nordens äldsta informationstjänst fyller 25 år

09.07.23 | Nyhet
Mobilitet
Fotograf
Yadid Levy / norden.org
Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden fyller 25 år. Info Norden har sedan 1998 varit en oumbärlig informationskälla för nordbor och spelat en nyckelroll i förverkligandet av den nordiska visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030.

EU beslutade att införa euron som gemensam valuta, Sverige fick ett nytt pensionssystem, i Norge invigdes Gardermoen, den lilla sjöjungfrun i Köpenhamn tappade huvudet, Google grundades och Fucking Åmål gick upp på bio. Året var 1998 och Sveriges minister för nordiskt samarbete, Leif Pagrotsky, öppnade den första nordiska servicetelefonen som skulle hjälpa nordborna.

De nationella systemen var och är fortfarande så olika mellan de nordiska länderna att det kan vara svårt att förstå skillnaderna i beskattning, pensioner, utbildning och familjepolitik. Då visste vi att Öresundsbron snart skulle föra miljontals människor närmare varandra och att det därför var dags att höja ambitionsnivån i det nordiska samarbetet. Det återstår fortfarande mycket arbete innan vardagen kan fungera smidigt för folk som bor och arbetar i olika nordiska länder.

Leif Pagrotsky, tidigare minister för nordiskt samarbete

I 25 år har Info Norden gett information om vad man bör tänka på när man vill bo, arbeta eller studera i ett annat nordiskt land. Tanken var att erbjuda bra information till rörliga nordbor och samtidigt få en överblick över de situationer där människor kommer i kläm och deras rörelsefrihet i Norden begränsas.

Vad ville nordborna veta då och vad vill de veta nu?

För 25 år sedan efterfrågade folk information om skatt, pensioner och meriter från arbete och studier. Det är fortfarande relevanta frågor för nordborna. Men med digitalisering, gränskontroller, krig i Europa och förändrade rörelsemönster uppstår önskemål om ny information varje dag.

Folk vill veta vad som gäller för socialförsäkring och beskattning när de jobbar på distans från ett annat hemland, hur de kan identifiera sig digitalt med e-legitimation mellan länderna, varför de inte kan söka till en nordisk gymnasieskola på samma villkor som andra nordbor om de har genomfört en grundutbildning i ett EU-land utanför Norden, och mycket mer.

Info Nordens webbsidor besöks upp till tre miljoner gånger per år och mer än 5 000 personer hör av sig årligen för specifik information. Fler och fler nordbor söker varje år information för att kunna utnyttja sina möjligheter i Norden.

Info Norden sätter nordbornas behov på den nordiska agendan

Info Norden har i 25 år sett till att politiker och tjänstemän blir medvetna om de problem som hindrar den fria rörligheten i Norden. Det kan handla om små problem i vardagen eller strukturella hinder som på längre sikt skapar ojämlikhet.

Info Norden samlar varje år in exempel på vad som är besvärligt för folk som vill ta del av den gemensamma utbildnings- och arbetsmarknaden i Norden. Det handlar bland annat om problem med att använda e-legitimationer över gränserna, erkännande av utbildningar och långa handläggningstider för att få ett personnummer.

Info Norden spelar en central roll i vår gemensamma nordiska vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Genom att åstadkomma resultat som syns i nordbornas vardag skapar Info Norden mervärde.

Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Info Norden – specialist på rörlighet i Norden

Info Norden är Nordens största leverantör av information om rörlighet i Norden och blickar hela tiden framåt med gemensamma ambitioner för nordborna, den nordiska regionen och det nordiska samarbetet när det gäller fri rörlighet.

Ett målinriktat arbete för att stärka sin position som specialist och kontinuerligt utveckla digitala lösningar ger nordborna bättre och snabbare tillgång till att göra rätt val och fatta rätt beslut.

Info Nordens medarbetare tackar användarna för det förtroende de visat under de första 25 åren. Tillsammans med invånarna bidrar Info Norden till de nordiska statsministrarnas vision om att göra Norden till världens mest integrerade region att bo och leva i.

Fakta om Info Norden

Info Norden

  • är Nordiska ministerrådets informationstjänst för den som vill bo, arbeta, studera eller starta företag i ett annat nordiskt land
  • öppnade sitt första kontor i Stockholm 1998 och har sedan dess öppnat kontor i alla nordiska huvudstäder
  • tillhandahåller offentlig information om alla nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland på webbsidor som finns på danska, finska, isländska, norska, svenska och engelska
  • kartlägger gränshinder och andra utmaningar som invånarna stöter på för att främja den fria rörligheten i Norden.