Nordens eldste informasjonstjeneste fyller 25 år

09.07.23 | Nyhet
Mobilitet
Fotograf
Yadid Levy / norden.org
Nordisk ministerråds informasjonstjeneste, Info Norden, fyller 25 år. Siden 1988 har Info Norden vært en uunnværlig informasjonskilde for nordboere og spiller en sentral rolle i å realisere den nordiske visjonen om å gjøre Norden til verdens mest integrerte og bærekraftige region i 2030.

EU vedtok å innføre euroen som felles valuta, svenskene innførte et nytt pensjonssystem, nordmennene innviet Gardermoen, Den lille havfrue mistet hodet, Google ble grunnlagt og “Fucking Åmål” gikk på kino. Året var 1998 og Sveriges minister for nordisk samarbeid, Leif Pagrotsky, innviet den første nordiske hotlinen som skulle hjelpe nordboerne.

De nasjonale systemene i de nordiske landene var og er fortsatt så ulike at det kan være vanskelig å skjønne forskjellene i beskatning, pensjon, utdanning og familiepolitikk. Den gangen visste vi at Øresundsbroen snart ville bringe flere millioner mennesker tettere på hverandre, og derfor var det på tide å heve ambisjonsnivået i det nordiske samarbeidet. Der er fortsatt mye jobb som skal gjøres før hverdagen kan fungere problemfritt for folk som bor og jobber i forskjellige nordiske land.

Leif Pagrotsky, tidligere minister for nordisk samarbeid

I 25 år har Info Norden gitt informasjon om hva man bør tenke på når man vil bo, jobbe eller studere i et annet nordisk land. Tanken var å tilby god informasjon til mobile nordboere og samtidig få overblikk over situasjonene der mennesker kommer i klemme og den frie bevegeligheten i Norden blir begrenset.

Hva ville nordboerne vite den gangen og nå?

For 25 år siden etterspurte folk informasjon om skatt, pensjon og dokumentasjon for jobb og studier. Dette er fortsatt relevante temaer for nordboerne. Men med digitalisering, grensekontroller, krig i Europa og endrede bevegelsesmønstre oppstår det ønsker om ny informasjon hver dag.

Folk vil vite hva som gjelder for trygd og beskatning ved jobb på distanse fra et annet hjemland, hvordan de kan identifisere seg digitalt med e-legitimasjon mellom landene, hvorfor de ikke kan søke på en nordisk videregående skole på lik linje med andre nordboere hvis de har tatt grunnskoleutdanningen i et EU-land utenfor Norden, og mye mer.

Info Nordens nettsider vises opp mot 3 millioner ganger årlig, og hvert år er det mer enn 5000 personer som henvender seg for å få konkret informasjon. For hvert år søker flere og flere nordboere informasjon for å kunne benytte mulighetene sine i Norden.

Info Norden setter nordboernes behov på den nordiske dagsordenen

I 25 år har Info Norden sikret at politikere og embetspersoner får kjennskap til problemene som hindrer fri bevegelighet i Norden. Det kan være små problemer i hverdagen eller strukturelle hindringer som skaper ulikhet på lengre sikt.

Hvert år samler Info Norden inn eksempler på det som er besværlig for folk som vil benytte seg av det felles utdannings-  og arbeidsmarkedet i Norden. Det dreier seg for eksempel om problemer med å bruke e-legitimasjon på tvers av grenser, godkjenning av utdanning og lange saksbehandlingstider for å få personnummer.

Info Norden spiller en sentral  rolle i vår felles nordiske visjon om at Norden skal være den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden i 2030. Ved å skape resultater som er synlige i nordboernes hverdag skaper Info Norden merverdi.

Karen Ellemann, Nordisk ministerråds generalsekretær

Info Norden – spesialist på mobilitet i Norden

Info Norden er Nordens største leverandør av informasjon om mobilitet i Norden og ser stadig framover med felles ambisjoner for nordboerne, den nordiske regionen og det nordiske samarbeidet når det gjelder fri bevegelighet.

Et målrettet arbeid med å styrke posisjonen som spesialist og løpende utvikle digitale løsninger gir nordboerne bedre og raskere adgang til å ta de rette valgene og fatte de korrekte beslutningene.

Info Nordens medarbeidere takker brukerne for tilliten de har vist gjennom de første 25 årene. Sammen med innbyggerne bidrar Info Norden til de nordiske statsministrenes visjon om å gjøre Norden til verdens mest integrerte region å bo og leve i.

Fakta om Info Norden

Info Norden

  • er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste for personer som vil bo, jobbe, studere eller starte virksomhet i et annet nordisk land.
  • åpnet sitt første kontor i Stockholm i 1998 og har siden den gang åpnet kontorer i alle nordiske hovedsteder.
  • formidler offentlig informasjon om alle nordiske land og Færøyene, Grønland og Åland på nettsider som er tilgjengelige på dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk.
  • samler inn grensehindre og andre utfordringer som innbyggerne støter på, for å fremme den frie bevegeligheten i Norden.