Nordisk Statistik 2017: Norden har overskud

11.10.17 | Nyhed
Dansende ældre
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
I dag udkommer Nordisk Statistik 2017 med masser af viden om livet i Norden. Se hvordan det går i Norden samlet set og i de enkelte lande.

Norden som region

Norden eksporter samlet set flere varer end der importeres, så vi har handelsoverskud i forhold til omverdenen. Omkring 20 pct. af handelen foregår internt mellem de nordiske lande både på import- og eksportsiden. Tyskland er Nordens største samhandelspartner med hhv. 13 pct. af eksporten fra og 18 pct. af importen.

Gang i økonomisk vækst 

Norden havde i 2016 en højere vækstrate (2,0 pct.) end både USA (1,6 pct.), Japan (1,0 pct.) og EU (1,9 pct.) – og det nordiske BNP pr. indbygger er højere end i både EU og Japan. USA er fortsat rigest.

Norden har også lavere arbejdsløshed end i resten af EU. Især de nordiske kvinder og de unge klarer sig bedre på jobmarkedet. Unge kvinder i aldersgruppen 15-24 år havde en arbejdsløshed på 10 pct., hvilket er betydeligt mindre end EU-gennemsnittet på 18 pct. Arbejdsløsheden for hele befolkningen var også lavere sammenlignet med EU. Mænd lå 1 procentpoint lavere, mens kvindernes arbejdsløshed lå hele 2 procentpoint lavere. I Norden er kvinder mindre arbejdsløse end mænd, mens det omvendte gør sig gældende i resten af EU.

Danmark har det største overskud på betalingsbalancen

I forhold til BNP har Danmark det største overskud på betalingsbalancen i Norden. Danmark har også den laveste rente. Af andre nordiske rekorder kan nævnes mænds barselsorlov, hvor Danmark stadig indtager en sidsteplads med hensyn til mænds andel af barselsdagene.

Finland beskæftiger flest inden for forskning og udvikling

Finland ligger sammen med Danmark i spidsen, når det gælder omfanget af medarbejdere, der beskæftiger sig med forskning og udvikling med en andel på 2 pct. I PISA-målingen for 2015 lå Finland klart bedst blandt de nordiske lande, og særligt inden for naturfag klarede de finske børn sig godt. Finland skiller sig ud ved at have den mest afdæmpede husprisudvikling i Norden.

Island i førertrøjen

Island sætter markante nordiske rekorder på rigtig mange områder i disse år. Befolkningstallet er vokset med hele 33 pct. siden 1990, hvilket er en markant rekord set i et nordisk perspektiv. Der var et regulært boom i den økonomiske vækst på 7,2 pct. i 2016. Det hænger måske sammen med antallet af hotelovernatninger, der på ti år er steget med hele 232 pct.

Nordmændene er de rigeste

På trods af den laveste økonomiske vækstrate i Norden i 2016 på 1,0 pct. er nordmændene fortsat rigest med et BNP pr. indbygger, der ligger betydeligt højere end i de andre nordiske lande. Norge har også det største overskud på den offentlige saldo i 2016. Her ses bort fra det store islandske overskud sidste år, som skyldes nogle ekstraordinære poster. Nordmændene er det nordiske land hvor færrest er selvstændige. Dette er både gældende for mænd og kvinder.

Sverige har det laveste udslip af drivhusgasser

Svenskerne havde det laveste udslip af drivhusgasser med 6 ton CO2-ekvivalenter pr. indbygger i 2015. Det er betydeligt mindre end i de andre lande. En anden nordisk særposition er den store andel af asylansøgere som Sverige har taget imod, nemlig 56 pct. i 2016. Antallet af asylansøgere til Norden faldt markant fra 2015 til 2016. Endelig er Sverige det nordiske folk der fremsender flest patentansøgninger.

Færøerne, Grønland og Åland

Færingerne føder markant flere børn end i resten af Norden, hele 2,6 barn pr. kvinde i 2016. Det er et helt barn mere pr. kvinde sammenlignet med finske kvinder. Uligheden er lavest på Færøerne med en gini-koefficient helt nede på 0,23 i 2015. Den største ulighed finder man i Grønland. I Grønland kan en nyfødt dreng kun forvente at leve til han bliver ca. 70 år, hvilket er hele 10 år mindre end det nordiske gennemsnit på 80 år for mænds vedkommende.

På Åland var ungdomsarbejdsløsheden helt nede på 7,6 pct. i 2015, hvilket er betydeligt mindre end i fx Finland og Sverige, hvor ledigheden blandt de unge er på ca. 20 pct. På Åland er den forventede levetid blandt de højeste i Norden for kvinders vedkommende med en forventet levetid på 84,3 år i 2015 – kun lige overgået af Færøerne med 84,5 år. Det hænger måske meget godt sammen med at prognosen for ældres andel af den samlede befolkning er højest i Norden. På Åland har 27 pct. af befolkningen passeret de 65 år i 2040. Island ligger i den anden ende af skalaen med kun 21 pct.

Nordisk Statistik findes både som en lille lommebog og i databaseform.