Ny rapport undersøger højreekstremismen i Norden fra 1918 til i dag

29.03.23 | Nyhed
Demonstration
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Øget samarbejde mellem nordiske politimyndigheder, øget samarbejde mellem kommuner med store problemer med højreekstremisme og en øget satsning på voksne for at modvirke højreekstrem radikalisering. Disse forslag præsenteres i en helt ny rapport om højreekstremismen i Norden.

Det er Segerstedtinstitutet ved Gøteborgs Universitet, der har udarbejdet en rapport om højreekstremismens udvikling i Norden fra 1918 og frem til i dag. Rapporten When neo-nazis march on Norwegian streets, you hear a lot of Swedish er finansieret af Nordisk Ministerråd og er det første omfattende studie, der undersøger højreekstremisme i en nordisk kontekst.

Rapporten kommer med flere forslag til, hvordan højreekstremismen kan tackles i et nordisk perspektiv.

Øget politisamarbejde

Et af forslagene i rapporten er, at de nordiske politimyndigheder skal oprette en særlig enhed med ansvar for at udveksle information om højreekstreme grupper, samarbejde i forbindelse med forbrydelser og udveksle erfaringer om håndtering af højreekstreme aktivister i forbindelse med eksempelvis demonstrationer.

Rapporten foreslår også et øget kommunalt samarbejde mellem nordiske kommuner, som har store problemer med højreekstremisme.

Derudover fremhæver rapporten, hvor vigtigt det er at satse på onlinebaserede præventive tiltag, som er rettet mod voksne og ældre. I dag er de få eksisterende initiativer primært målrettet unge, men forskning viser, at de fleste, der radikaliseres og kommer ind i højreekstreme miljøer, er 30 år og derover.

Rapporten efterlyser også et nordisk forum for exit-strategier, det vil sige arbejdet med at få radikaliserede personer til at droppe deres højreekstreme ideologi.

Få initiativer mod højreekstremisme

Undersøgelsen viser, at meget få af de forebyggende initiativer mod radikalisering, der findes i dag, fokuserer specifikt på højreekstremisme. De nuværende tiltag fokuserer primært på militant islamisme.

Det er også en af de ting, som Nordisk Ministerråds generalsekretær Karen Ellemann hæfter sig ved.

– Det faktum, at mange af de nuværende initiativer til forebyggelse af ekstremisme ikke har et specifikt fokus på højreekstremisme, og at de primært er målrettet unge, er bemærkelsesværdigt. Det bør få os til at spørge os selv, om vi virkelig sigter rigtigt med vores forebyggende initiativer i dag, siger Karen Ellemann.

Vigtigt område for Nordisk Ministerråd

Karen Ellemann forsikrer, at dette er et vigtigt område for ministerrådet, ikke mindst i arbejdet med at indfri den nordiske Vision 2030 og især den del, der handler om at skabe et socialt bæredygtigt Norden.

– Nordisk Ministerråd vil også fremover støtte videnudvekslingen på dette område, og vi skal gå forrest i arbejdet med at udvikle nye platforme og bidrage til at facilitere initiativer og praksisser, der kan forebygge og bekæmpe højreekstremisme, siger Karen Ellemann.